เนื้อเพลง Give It to Her คำอ่าน Tanto Metro & Devonte

COMMENTS: Yo – yuh say she’all request it – Ya man let she have it [oh-oh-oh-oh boy]
( คอมเม็นท : โย ยู้ เซ ชีเอว ริคเวซท ดิธ ยา แม็น เล็ท ชี แฮ็ฝ อิท [ โอ โอ โอ โอ บอย ])
[She can’t get a way – no] Could never – Could never – eh-eh [no no]
([ ชี แค็นท เก็ท ดา เว โน ] เคิด เนฝเออะ เคิด เนฝเออะ เอ เอ [ โน โน ])
Give it to her hard [more with me-e-e]
(กิฝ อิท ทู เฮอ ฮาด [ โม วิฑ มี อี อี ])
Ya know – Tanto Metro’n Devonte – uh-huh [oh] Listen up
(ยา โน ทานโท เมทเทิน เดฝวอนเท อา ฮู [ โอ ] ลิ๊สซึ่น อัพ)

If she said she wanted – if she said she’d need
(อิฟ ชี เซ็ด ชี ว็อนท อิฟ ชี เซ็ด ชี นีด)
If she said you love her – give it to her please [give it to her, give it to her]
(อิฟ ชี เซ็ด ยู ลัฝ เฮอ กิฝ อิท ทู เฮอ พลีส [ กิฝ อิท ทู เฮอ , กิฝ อิท ทู เฮอ ])
If she said she wanted – if she said she’d ne-e-e-ed
(อิฟ ชี เซ็ด ชี ว็อนท อิฟ ชี เซ็ด ชี นี อี อี ed)
Don’t you keep her waiting – Give it to her please
(ด้อนท์ ยู คีพ เฮอ เวททิง กิฝ อิท ทู เฮอ พลีส)

Mana reella cor – yella out some more
(มานนา รีวลา cor เยลลา เอ้า ซัม โม)
Tackle’em bon bed – Tackle’em bon floor
(แทคเคอลีม บ็อง เบ็ด แทคเคอลีม บ็อง ฟโล)
Dem’a knowa da score – ya-la-quia ignore
(ดีมา โนวอา ดา ซโค ยา ลา เควีย อิกโน)
hh…Nobody to know fi ever born
(hh โนบอดี้ ทู โน ฟาย เอฝเออะ บอน)
Mana conga-lee – Yella out to me
(มานนา คองก้า ลี เยลลา เอ้า ทู มี)
Pan shif me walk – from tree to tree
(แพน ชีฟ มี วอค ฟร็อม ทรี ทู ทรี)
Engine run down – me service it free
(เอนจิน รัน เดาน มี เซอฝิซ อิท ฟรี)
Now-I-be-like – someboy boya bodella boys a sing’a ree – sing’a sing
(เนา ไอ บี ไลค ซัมบอย โบยยา โบเดลลา บอย ซา ซิงงา ree ซิงงา ซิง)

Chorus
(โครัซ)

Want us out fi – cop come see me
(ว็อนท อัซ เอ้า ฟาย ค็อพ คัม ซี มี)
Traffic it a little – now is it te gimme
(ทแรฟฟิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เนา อีส ซิท te กีมมิ)
Ah went bya – railroad manlimi
(อา เว็นท บียา เรแอวโหลด แมนลีมี่)
Cal just collectin’em – ba compan-immy
(แคว จัซท โคเลคติเนม บา คอมแพน อิมมี)
I’mma love dem – short skirt and mini
(แอมมา ลัฝ เดม ฌอท ซเคิท แอ็นด มีนิ)
I’m in love when, dem fat or slimmy
(แอม อิน ลัฝ ฮเว็น , เดม แฟ็ท ออ สลิมมี)
I now gro-gno-letto – from Phillie
(ไอ เนา จีอาร์โ โน เลทโด ฟร็อม ฟิวลี)
Voux-las carminel like – some more rum-billits [I sing – I sing]
(วู ลาส คาร์มีเนว ไลค ซัม โม รัม บีลิทสฺ [ ไอ ซิง ไอ ซิง ])

Chorus
(โครัซ)

Mana reella cor – yella out some more
(มานนา รีวลา cor เยลลา เอ้า ซัม โม)
Tackle’em bon bed – Tackle’em bon floor
(แทคเคอลีม บ็อง เบ็ด แทคเคอลีม บ็อง ฟโล)
Dem’a knowa da score – ya-la-quia ignore
(ดีมา โนวอา ดา ซโค ยา ลา เควีย อิกโน)
hh…Nobody to know fi ever born
(hh โนบอดี้ ทู โน ฟาย เอฝเออะ บอน)
Mana conga-lee – Yella out to me
(มานนา คองก้า ลี เยลลา เอ้า ทู มี)
Pan shif me walk – from tree to tree
(แพน ชีฟ มี วอค ฟร็อม ทรี ทู ทรี)
Engine run down – me service it free
(เอนจิน รัน เดาน มี เซอฝิซ อิท ฟรี)
Cowmbe-like someboy boya bodella boys a sing’a ree – sing’a sing
(แคมเบ ไลค ซัมบอย โบยยา โบเดลลา บอย ซา ซิงงา ree ซิงงา ซิง)

Chorus
(โครัซ)

Want us out fi – yi cop come see me
(ว็อนท อัซ เอ้า ฟาย yi ค็อพ คัม ซี มี)
Traffic it a little – now is it te gimme
(ทแรฟฟิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เนา อีส ซิท te กีมมิ)
Ah went bya – railroad manlimy
(อา เว็นท บียา เรแอวโหลด แมนลีมี่)
Cal just collectin’em – ba compan-immy
(แคว จัซท โคเลคติเนม บา คอมแพน อิมมี)
I’mma love dem – short skirt and mini
(แอมมา ลัฝ เดม ฌอท ซเคิท แอ็นด มีนิ)
I’m in love when, dem fat or slimmy
(แอม อิน ลัฝ ฮเว็น , เดม แฟ็ท ออ สลิมมี)
I now gro-gno-letto – from Phillie
(ไอ เนา จีอาร์โ โน เลทโด ฟร็อม ฟิวลี)
Voux-las carminel like – some more rum-billits [I sing – I sing]
(วู ลาส คาร์มีเนว ไลค ซัม โม รัม บีลิทสฺ [ ไอ ซิง ไอ ซิง ])

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give It to Her คำอ่าน Tanto Metro & Devonte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น