เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่าน Will.I.Am

Look Out [x3]
( ลุค เอ้า [ x3 ])

Where Its At
(ฮแว อิทซ แอ็ท)
I Know Commas Comin To Pay Me Back
(ไอ โน คอมมะ คัมอิน ทู เพ มี แบ็ค)
I’m With The Sweetest Thang Thats On The Map
(แอม วิฑ เดอะ สีสเดส เตง แด๊ท ออน เดอะ แม็พ)
I Broke Her Heart In 30 Seconds Flat
(ไอ บโรค เฮอ ฮาท อิน 30 เซคอันด ฟแล็ท)
In 30 Seconds Flat
(อิน 30 เซคอันด ฟแล็ท)

Now How Did I
(เนา เฮา ดิด ดาย)
Just How Did I Become That Kind Of Guy
(จัซท เฮา ดิด ดาย บิคัม แดท ไคนด อ็อฝ ไก)
To Look At Girl And Lie Right In The Eye
(ทู ลุค แกท เกิล แอ็นด ไล ไรท อิน ดิ ไอ)
My Momma Told Me Willy That Ain’t Right
(มาย มอมมาโทลด มี วิวลี แดท เอน ไรท)
Boy Now That Ain’t Right
(บอย เนา แดท เอน ไรท)

I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Your Heart [x2]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยุร ฮาท [ x2 ])
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Ya
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยา)
B B B B Break It Baby
(บี บี บี บี บเรค อิท เบบิ)
Look Baby
(ลุค เบบิ)
I’m A Heartbreaker [x6]
(แอม มา ฮาทเบรคเกอร์ [ x6 ])
I’m A Heart
(แอม มา ฮาท)
A H H H H I’m A Heart
(อะ เฮส เฮส เฮส เฮส แอม มา ฮาท)
A H H H Im A
(อะ เฮส เฮส เฮส แอม มา)

Where She Go
(ฮแว ชี โก)
I Got Some Things I Gotta Let Her Know
(ไอ ก็อท ซัม ธิง ซาย กอททะ เล็ท เฮอ โน)
To Fix The Love Now It’s Impossible
(ทู ฟิคซ เดอะ ลัฝ เนา อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
But Baby Baby If We Take It Slow
(บัท เบบิ เบบิ อิฟ วี เทค อิท ซโล)
If We Take It Slow
(อิฟ วี เทค อิท ซโล)
We Can Make It Work
(วี แค็น เมค อิท เวิค)
We Just Can’t Throw The Love Down In The Dirt
(วี จัซท แค็นท ธโร เดอะ ลัฝ เดาน อิน เดอะ เดิท)
You Probly Think That Im A F*cKin Jerk
(ยู พรอบบี ธิงค แดท แอม มา เอฟ *cKin เจิค)
Cuz The Way I Let You Down It Made You Hurt
(คัซ เดอะ เว ไอ เล็ท ยู เดาน หนิด เมด ยู เฮิท)
I Didn’t Mean To Make You Hurt
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เมค ยู เฮิท)

I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Your Heart [x2]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยุร ฮาท [ x2 ])
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Ya
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยา)
B B B B Break It Baby
(บี บี บี บี บเรค อิท เบบิ)
Look Baby
(ลุค เบบิ)
I’m A Heartbreaker [x6]
(แอม มา ฮาทเบรคเกอร์ [ x6 ])
I’m A Heart
(แอม มา ฮาท)
A H H H H Im A Heart
(อะ เฮส เฮส เฮส เฮส แอม มา ฮาท)
A H H H Ima
(อะ เฮส เฮส เฮส แอมอา)

Break It Down
(บเรค อิท เดาน)
Let’s Break It Down [roughly x15]
(เล็ท บเรค อิท เดาน [ รัฟลิ x15 ])

So So So Sorry
(โซ โซ โซ ซอริ)
So So So Sorry
(โซ โซ โซ ซอริ)
A La La La
(อะ ลา ลา ลา)
La La La La
(ลา ลา ลา ลา)
La La La La
(ลา ลา ลา ลา)

I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Your Heart [x2]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยุร ฮาท [ x2 ])
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I’m S S S Sorry
(แอม เอส เอส เอส ซอริ)
I Didn’t Mean To Break Ya
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยา)
B B B B Break It Baby
(บี บี บี บี บเรค อิท เบบิ)
Look Baby
(ลุค เบบิ)
I’m A Heartbreaker [x6]
(แอม มา ฮาทเบรคเกอร์ [ x6 ])
I’m A Heart
(แอม มา ฮาท)
A H H H H I’m A Heart
(อะ เฮส เฮส เฮส เฮส แอม มา ฮาท)
A H H H I’m a heart
(อะ เฮส เฮส เฮส แอม มา ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่าน Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น