เนื้อเพลง Must Get out คำอ่าน Maroon 5

I’ve been the needle and the thread
( แอฝ บีน เดอะ นี๊ดเดิ้ล แอ็นด เดอะ ธเร็ด)
Weaving figure eights and circles round your head
(วีฝวิง ฟีกยุร เอท แซน เซ๊อร์เคิ้ล เรานด ยุร เฮ็ด)
I try to laugh but cry instead
(ไอ ทไร ทู ลาฟ บัท คไร อินซเทด)
Patiently wait to hear the words you’ve never said
(เพเฌ็นทลิ เวท ทู เฮีย เดอะ เวิด ยู๊ฟ เนฝเออะ เซ็ด)

Fumbling through your dresser drawer forgot what I was looking for
(ฟรัมบิง ธรู ยุร ดเรซเซอะ ดรอเออะ เฟาะกอท ฮว็อท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
Try to guide me in the right direction
(ทไร ทู ไกด มี อิน เดอะ ไรท ดิเรคฌัน)
Making use of all this time
(เมคอิง ยูซ อ็อฝ ออล ดีซ ไทม)
Keeping everything inside
(คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
Close my eyes and listen to you cry
(คโลส มาย ไอ แซน ลิ๊สซึ่น ทู ยู คไร)

I’m lifting you up
(แอม ลิฝทิง ยู อัพ)
I’m letting you down
(แอม เลทดิง ยู เดาน)
I’m dancing till dawn
(แอม แด็นซิง ทิล ดอน)
I’m fooling around
(แอม ฟลูลิง อะเรานด)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I’m making your love
(แอม เมคอิง ยุร ลัฝ)
This city’s made us crazy and we must get out
(ดีซ ซีทอิ เมด อัซ คเรสิ แอ็นด วี มัซท เก็ท เอ้า)

This is not goodbye she said
(ดีซ ซิส น็อท กู๊ดบาย ชี เซ็ด)
It is just time for me to rest my head
(อิท อีส จัซท ไทม ฟอ มี ทู เร็ซท มาย เฮ็ด)
She does not walk she runs instead
(ชี โด น็อท วอค ชี รัน อินซเทด)
Down these jagged streets and into my bed
(เดาน ฑิส แจกกิด ซทรีท แซน อีนทุ มาย เบ็ด)

Fumbling through your dresser drawer forgot what I was looking for
(ฟรัมบิง ธรู ยุร ดเรซเซอะ ดรอเออะ เฟาะกอท ฮว็อท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
Try to guide me in the right direction
(ทไร ทู ไกด มี อิน เดอะ ไรท ดิเรคฌัน)
Making use of all this time
(เมคอิง ยูซ อ็อฝ ออล ดีซ ไทม)
Keeping everything inside
(คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
Close my eyes and listen to you cry
(คโลส มาย ไอ แซน ลิ๊สซึ่น ทู ยู คไร)

I’m lifting you up
(แอม ลิฝทิง ยู อัพ)
I’m letting you down
(แอม เลทดิง ยู เดาน)
I’m dancing till dawn
(แอม แด็นซิง ทิล ดอน)
I’m fooling around
(แอม ฟลูลิง อะเรานด)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I’m making your love
(แอม เมคอิง ยุร ลัฝ)
This city’s made us crazy and we must get out
(ดีซ ซีทอิ เมด อัซ คเรสิ แอ็นด วี มัซท เก็ท เอ้า)

There’s only so much I can do for you
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช ไอ แค็น ดู ฟอ ยู)
After all of the things you put me through
(อาฟเทอะ ออล อ็อฝ เดอะ ธิง ยู พัท มี ธรู)

I’m lifting you up
(แอม ลิฝทิง ยู อัพ)
I’m letting you down
(แอม เลทดิง ยู เดาน)
I’m dancing till dawn
(แอม แด็นซิง ทิล ดอน)
I’m fooling around
(แอม ฟลูลิง อะเรานด)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I’m making your love
(แอม เมคอิง ยุร ลัฝ)
This city’s made us crazy and we must get out
(ดีซ ซีทอิ เมด อัซ คเรสิ แอ็นด วี มัซท เก็ท เอ้า)

I’m lifting you up
(แอม ลิฝทิง ยู อัพ)
I’m letting you down
(แอม เลทดิง ยู เดาน)
I’m dancing till dawn
(แอม แด็นซิง ทิล ดอน)
I’m fooling around
(แอม ฟลูลิง อะเรานด)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I’m making your love
(แอม เมคอิง ยุร ลัฝ)
This city’s made us crazy and we must get out
(ดีซ ซีทอิ เมด อัซ คเรสิ แอ็นด วี มัซท เก็ท เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Must Get out คำอ่าน Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น