เนื้อเพลง A Hard Day’s Night คำอ่าน The Beatles

[Lennon/McCartney]
([ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
And I’ve been working like a dog
(แอ็นด แอฝ บีน เวิคกิง ไลค เก ด็อก)
It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
I should be sleeping like a log
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง ไลค เก ล็อก)
But when I get home to you
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท โฮม ทู ยู)
I find the things that you do
(ไอ ไฟนด เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
Will make me feel alright.
(วิล เมค มี ฟีล ออลไร๊ท)

You know I work all day
(ยู โน ไอ เวิค ออล เด)
To get you money to buy you things
(ทู เก็ท ยู มันอิ ทู ไบ ยู ธิง)
And it’s worth it just to hear you say
(แอ็นด อิทซ เวิธ อิท จัซท ทู เฮีย ยู เซ)
You’re going to give me ev’rything
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู กิฝ มี เอฟรี่ติง)
So why on earth should I moan
(โซ ฮไว ออน เอิธ เชิด ดาย โมน)
‘Cause when I get you alone
(คอส ฮเว็น นาย เก็ท ยู อะโลน)
You know I feel ok
(ยู โน ไอ ฟีล โอเค)

When I’m home ev’rything seems to be right
(ฮเว็น แอม โฮม เอฟรี่ติง ซีม ทู บี ไรท)
When I’m home feeling you holding me tight, tight, yeh
(ฮเว็น แอม โฮม ฟีลอิง ยู โฮลดิง มี ไทท , ไทท , เย้)

It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
And I’ve been working like a dog
(แอ็นด แอฝ บีน เวิคกิง ไลค เก ด็อก)
It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
I should be sleeping like a log
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง ไลค เก ล็อก)
But when I get home to you
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท โฮม ทู ยู)
I find the things that you do
(ไอ ไฟนด เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
Will make me feel alright.
(วิล เมค มี ฟีล ออลไร๊ท)

Owww!
(อาว !)

So why on earth should I moan
(โซ ฮไว ออน เอิธ เชิด ดาย โมน)
’cause when I get you alone
(คอส ฮเว็น นาย เก็ท ยู อะโลน)
You know I feel ok
(ยู โน ไอ ฟีล โอเค)

When I’m home ev’rything seems to be right
(ฮเว็น แอม โฮม เอฟรี่ติง ซีม ทู บี ไรท)
When I’m home feeling you holding me tight, tight, yeh
(ฮเว็น แอม โฮม ฟีลอิง ยู โฮลดิง มี ไทท , ไทท , เย้)

It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
And I’ve been working like a dog
(แอ็นด แอฝ บีน เวิคกิง ไลค เก ด็อก)
It’s been a hard day’s night
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด ไนท)
I should be sleeping like a log
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง ไลค เก ล็อก)
But when I get home to you
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท โฮม ทู ยู)
I find the things that you do
(ไอ ไฟนด เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
Will make me feel alright.
(วิล เมค มี ฟีล ออลไร๊ท)

You know I feel alright
(ยู โน ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
You know I feel alright
(ยู โน ไอ ฟีล ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Hard Day’s Night คำอ่าน The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น