เนื้อเพลง Silver and Cold คำอ่าน AFI

I
( ไอ)
I came here today
(ไอ เคม เฮียร ทุเด)
But I left here in darkness
(บัท ไอ เล็ฟท เฮียร อิน ดาคเน็ซ)
And found you
(แอ็นด เฟานด ยู)
Found you on the way
(เฟานด ยู ออน เดอะ เว)
And now
(แอ็นด เนา)
It is silver and silent
(อิท อีส ซีลเฝอะ แอ็นด ไซเล็นท)
It is silver and cold
(อิท อีส ซีลเฝอะ แอ็นด โคลด)
You, in somber resplendance,
(ยู , อิน ซอมเบอะ รีเพลนแดน ,)
I hold.
(ไอ โฮลด)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beatiful one
(โอ มาย บีเอทีฟลู วัน)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
As a rapturous voice escapes
(แอ็ส ซา แรพเชอะรัซ ฝอยซ เอ็ซเคพ)
I will tremble in prayer
(ไอ วิล เทมเบิล อิน พเรเออะ)
And I’ll beg for forgiveness
(แอ็นด อิล เบ็ก ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beautiful one
(โอ มาย บยูทิฟุล วัน)

Light
(ไลท)
Like a flutter of wings
(ไลค เก ฟลัทเทอะ อ็อฝ วิง)
Feel your hollow voic rushing
(ฟีล ยุร ฮอลโล วอยสฺ รูซชิง)
Into me
(อีนทุ มี)
As your longing to sing
(แอ็ส ยุร ลองอิง ทู ซิง)
So I
(โซ ไอ)
I will paint you in sliver
(ไอ วิล เพนท ยู อิน ซลีฝเออะ)
I will wrap you in cold
(ไอ วิล แร็พ ยู อิน โคลด)
I will lift up your voice as I sink
(ไอ วิล ลิฟท อัพ ยุร ฝอยซ แอ็ส ซาย ซิงค)

Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beatiful one
(โอ มาย บีเอทีฟลู วัน)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
As a rapturous voice escapes
(แอ็ส ซา แรพเชอะรัซ ฝอยซ เอ็ซเคพ)
I will tremble in prayer
(ไอ วิล เทมเบิล อิน พเรเออะ)
And I beg for forgiveness
(แอ็นด ดาย เบ็ก ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)

Cold in life’s throws
(โคลด อิน ไลฟ ธโร)
I’ll fall asleep for you
(อิล ฟอล อัซลีพ ฟอ ยู)
Cold in life’s throws
(โคลด อิน ไลฟ ธโร)
I only ask you turn away
(ไอ โอ๊นลี่ อาซค ยู เทิน อะเว)
Cold in life’s throws
(โคลด อิน ไลฟ ธโร)
I’ll fall asleep for you
(อิล ฟอล อัซลีพ ฟอ ยู)
Cold in life’s throw
(โคลด อิน ไลฟ ธโร)
I only ask you turn
(ไอ โอ๊นลี่ อาซค ยู เทิน)
As you seep
(แอ็ส ยู ซีพ)
Into me
(อีนทุ มี)
Oh my beautiful one
(โอ มาย บยูทิฟุล วัน)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beatiful one
(โอ มาย บีเอทีฟลู วัน)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
As a rapturous voice escapes
(แอ็ส ซา แรพเชอะรัซ ฝอยซ เอ็ซเคพ)
I will tremble in prayer
(ไอ วิล เทมเบิล อิน พเรเออะ)
And I beg for forgiveness
(แอ็นด ดาย เบ็ก ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh
(โอ)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beautiful one
(โอ มาย บยูทิฟุล วัน)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
As a rapturous voice
(แอ็ส ซา แรพเชอะรัซ ฝอยซ)
Escapes I will tremble in prayer
(เอ็ซเคพ ซาย วิล เทมเบิล อิน พเรเออะ)
And I beg for forgiveness
(แอ็นด ดาย เบ็ก ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Your sins into
(ยุร ซิน อีนทุ)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Your sins into me
(ยุร ซิน อีนทุ มี)
Oh my beatiful one
(โอ มาย บีเอทีฟลู วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silver and Cold คำอ่าน AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น