เนื้อเพลง Hope คำอ่าน Jack Johnson

Shadow walks faster than you
( แฌดโอ วอค ฟาสเทอะ แฑ็น ยู)
You don’t really know what to do
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ฮว็อท ทู ดู)
Do you think that you’re not alone?
(ดู ยู ธิงค แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
You really think that you are immune to
(ยู ริแอ็ลลิ ธิงค แดท ยู อาร์ อิมยูน ทู)
Its gonna get that the best of you
(อิทซ กอนนะ เก็ท แดท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Its gonna lift you up and let you down
(อิทซ กอนนะ ลิฟท ยู อัพ แอ็นด เล็ท ยู เดาน)
It will defeat you then teach you to get back up
(อิท วิล ดิฟีท ยู เด็น ทีช ยู ทู เก็ท แบ็ค อัพ)
After it takes all that
(อาฟเทอะ อิท เทค ซอร์ แดท)
You learn to love
(ยู เลิน ทู ลัฝ)

Your reflection is a blur
(ยุร ริฟเคลฌัน อีส ซา บเลอ)
Out of focus
(เอ้า อ็อฝ โฟ๊คัส)
But in confusion
(บัท อิน ค็อนฟยูฉัน)
The frames are suddenly burnt
(เดอะ ฟเรม แซร์ ซั๊ดเด้นลี่ เบินท)
And in the end of a roll of illusion
(แอ็นด อิน ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ โรล อ็อฝ อิลยูฌัน)
A ghost waiting its turn
(อะ โกซท เวททิง อิทซ เทิน)
Now I can see right through
(เนา ไอ แค็น ซี ไรท ธรู)
It’s a warning that nobody heard
(อิทซ ซา วอนิง แดท โนบอดี้ เฮิด)

It will teach you to love what you’re afraid of
(อิท วิล ทีช ยู ทู ลัฝ ฮว็อท ยัวร์ อัฟเรด อ็อฝ)
After it takes away all that
(อาฟเทอะ อิท เทค อะเว ออล แดท)
You learn to love
(ยู เลิน ทู ลัฝ)
But you don’t
(บัท ยู ด้อนท์)
Always
(ออลเว)
Have to hold your head
(แฮ็ฝ ทู โฮลด ยุร เฮ็ด)
Higher than your heart
(ไฮเออะ แฑ็น ยุร ฮาท)

You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better be hoping you’re not so…
(ยู เบทเทอะ บี โฮพปิง ยัวร์ น็อท โซ)
Du du rut
(ดื ดื รัท)
Hope you’re not alone
(โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Hmm hmm humm
(อึม อึม ฮึม)

Your –
(ยุร)
Your echo comes back out of tune
(ยุร เอคโอ คัม แบ็ค เอ้า อ็อฝ ทยูน)
Now you can quite get used to it
(เนา ยู แค็น คไวท เก็ท ยูซ ทู อิท)
Reverb is just a room
(รีเหวิบ อีส จัซท ดา รุม)
The problem is that there’s no truth to it
(เดอะ พรอบเล็ม อีส แดท แดร์ โน ทรูธ ทู อิท)
It’s fading way too soon
(อิทซ เฟดิง เว ทู ซูน)
The shadow is on the move
(เดอะ แฌดโอ อีส ออน เดอะ มูฝ)
And maybe you should be moving too
(แอ็นด เมบี ยู เชิด บี มูฝอิง ทู)
Before it takes away all that you learned to love
(บิโฟ อิท เทค อะเว ออล แดท ยู เลิน ทู ลัฝ)
It will defeat you and then teach you to get back up
(อิท วิล ดิฟีท ยู แอ็นด เด็น ทีช ยู ทู เก็ท แบ็ค อัพ)
Cause you don’t
(คอส ยู ด้อนท์)
Always
(ออลเว)
Have to hold your head
(แฮ็ฝ ทู โฮลด ยุร เฮ็ด)
Higher than your heart
(ไฮเออะ แฑ็น ยุร ฮาท)

You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better be hoping you’re alone
(ยู เบทเทอะ บี โฮพปิง ยัวร์ อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not alone
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
You better hope you’re not so…
(ยู เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท โซ)
Du ru ru ru ru
(ดื ru ru ru ru)
Hope you’re not alone
(โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Hmm hmmm hmmmm
(อึม ฮึม ฮึม)
Better hooope
(เบทเทอะ ฮูปพฺ)
Huuu huuu hmmm
(Huuu huuu ฮึม)
Better hope you’re not alone
(เบทเทอะ โฮพ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Huuu huuu hmmm
(Huuu huuu ฮึม)
Hooope
(ฮูปพฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hope คำอ่าน Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น