เนื้อเพลง The Flame คำอ่าน Cheap Trick

Words and Music by Bob Mitchell and Nick Graham
( เวิด แซน มยูสิค ไบ บ็อบ เม็ดเชอว แอ็นด นิค แกรฮัม)

Another night slowly closes in,
(แอะนัธเออะ ไนท ซโลลิ คโลส ซิน ,)
And I feel so lonely.
(แอ็นด ดาย ฟีล โซ โลนลิ)
Touching heat freezing on my skin,
(ทัชชิง ฮีท ฟรีสอิง ออน มาย ซคิน ,)
I pretend you still hold me.
(ไอ พริเทนด ยู ซทิล โฮลด มี)
I’m going crazy, I’m losing sleep.
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , แอม โรซิง ซลีพ)
I’m in too far, I’m in way too deep over you.
(แอม อิน ทู ฟา , แอม อิน เว ทู ดีพ โอเฝอะ ยู)
I can’t believe you’re gone.
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยัวร์ กอน)
You were the first, you’ll be the last.
(ยู เวอ เดอะ เฟิซท , โยว บี เดอะ ลาซท)

Wherever you go, I’ll be with you.
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิล บี วิฑ ยู)
Whatever you want, I’ll give it to you.
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , อิล กิฝ อิท ทู ยู)
Whenever you need someone to lay your heart and head upon.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด ซัมวัน ทู เล ยุร ฮาท แอ็นด เฮ็ด อุพอน)
Remember: after the fire, after all the rain,
(ริเมมเบอะ : อาฟเทอะ เดอะ ไฟร , อาฟเทอะ ออล เดอะ เรน ,)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)

Watching shadows move across the wall,
(วัทชิง แฌดโอ มูฝ อัครอซ เดอะ วอล ,)
I feel so frightened.
(ไอ ฟีล โซ ไฟท์อึน)
I wanna run to you, I wanna call,
(ไอ วอนนา รัน ทู ยู , ไอ วอนนา คอล ,)
But I’ve been hit by lightening.
(บัท แอฝ บีน ฮิท ไบ ไลเทินนิ่ง)
Just can’t stand up for fallin’ apart.
(จัซท แค็นท ซแท็นด อัพ ฟอ แฟลลิน อะพาท)
Can’t see through this veil across my heart, over you.
(แค็นท ซี ธรู ดีซ เฝล อัครอซ มาย ฮาท , โอเฝอะ ยู)
You’ll always be the one.
(โยว ออลเว บี ดิ วัน)
You were the first, you’ll be the last.
(ยู เวอ เดอะ เฟิซท , โยว บี เดอะ ลาซท)

Wherever you go, I’ll be with you.
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิล บี วิฑ ยู)
Whatever you want, I’ll give it to you.
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , อิล กิฝ อิท ทู ยู)
Whenever you need someone to lay your heart and head upon.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด ซัมวัน ทู เล ยุร ฮาท แอ็นด เฮ็ด อุพอน)
Remember: after the fire, after all the rain,
(ริเมมเบอะ : อาฟเทอะ เดอะ ไฟร , อาฟเทอะ ออล เดอะ เรน ,)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)

I’m going crazy, I’m losing sleep.
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , แอม โรซิง ซลีพ)
I’m in too far, I’m in way too deep over you.
(แอม อิน ทู ฟา , แอม อิน เว ทู ดีพ โอเฝอะ ยู)
You’ll always be the one.
(โยว ออลเว บี ดิ วัน)
You were the first, you’ll be the last.
(ยู เวอ เดอะ เฟิซท , โยว บี เดอะ ลาซท)

Wherever you go, I’ll be with you.
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิล บี วิฑ ยู)
Whatever you want, I’ll give it to you.
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , อิล กิฝ อิท ทู ยู)
Whenever you need someone to lay your heart and head upon.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด ซัมวัน ทู เล ยุร ฮาท แอ็นด เฮ็ด อุพอน)
Remember: after the fire, after all the rain,
(ริเมมเบอะ : อาฟเทอะ เดอะ ไฟร , อาฟเทอะ ออล เดอะ เรน ,)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)
I will be the flame.
(ไอ วิล บี เดอะ ฟเลม)

Whatever you want, I’ll give it to you.
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , อิล กิฝ อิท ทู ยู)
Wherever you go, I’ll be with you.
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิล บี วิฑ ยู)
And whatever you want, I’ll give it to you.
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , อิล กิฝ อิท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Flame คำอ่าน Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น