เนื้อเพลง Again คำอ่าน Janet Jackson

I heard from a friend today and she said you were in town
( ไอ เฮิด ฟร็อม มา ฟเร็นด ทุเด แอ็นด ชี เซ็ด ยู เวอ อิน ทาวน์)
Suddenly the memories came back to me in my mind
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ เมรโมรี เคม แบ็ค ทู มี อิน มาย ไมนด)

* How can I be strong I’ve asked myself
(* เฮา แค็น นาย บี ซทร็อง แอฝ อาซค ไมเซลฟ)
Time and time I’ve said that I’ll never fall in love with you again
(ไทม แอ็นด ไทม แอฝ เซ็ด แดท อิล เนฝเออะ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อะเกน)

A wounded heart you gave my soul you took away
(อะ วูนด ฮาท ยู เกฝ มาย โซล ยู ทุค อะเว)
Good intentions you had many I know you did
(เกิด อินเทนฌัน ยู แฮ็ด เมนอิ ไอ โน ยู ดิด)

I come from a place that hurts and God knows how I’ve cried
(ไอ คัม ฟร็อม มา พเลซ แดท เฮิท แซน ก็อด โน เฮา แอฝ คไร)
And I never want to return never fall again
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ว็อนท ทู ริเทิน เนฝเออะ ฟอล อะเกน)

Making love to you felt so good and, oh, so right
(เมคอิง ลัฝ ทู ยู เฟ็ลท โซ เกิด แอ็นด , โอ , โซ ไรท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

So here we are alone again didn’t think it’d come to this
(โซ เฮียร วี อาร์ อะโลน อะเกน ดิ๊นอิน ธิงค อิทด คัม ทู ดีซ)
And to know it all began with just a little kiss
(แอ็นด ทู โน อิท ดอร์ บิแกน วิฑ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คิซ)

I’ve come too close to happiness to have it swept away
(แอฝ คัม ทู คโลส ทู แฮพพิเน็ซ ทู แฮ็ฝ อิท ซเว็พท อะเว)
Don’t think I can take the pain never fall again
(ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เทค เดอะ เพน เนฝเออะ ฟอล อะเกน)

Kinda late in the game and my heart is in your hands
(กินดา เลท อิน เดอะ เกม แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
Don’t you stand there and then tell me you love me then leave again
(ด้อนท์ ยู ซแท็นด แดร์ แอ็นด เด็น เท็ล มี ยู ลัฝ มี เด็น ลีฝ อะเกน)

‘Cause I’m falling in love with you again
(คอส แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ ยู อะเกน)

Hold me
(โฮลด มี)
Hold me
(โฮลด มี)
Don’t ever let me go
(ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)
Say it just one time
(เซ อิท จัซท วัน ไทม)
Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี)
God knows I do love you again
(ก็อด โน ซาย ดู ลัฝ ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again คำอ่าน Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น