เนื้อเพลง Why I Love You คำอ่าน B2K

[Vesre 1:]
([ เฝดเรอ 1 : ])
From day one you and I’ve been friends.
(ฟร็อม เด วัน ยู แอ็นด แอฝ บีน ฟเร็นด)
Hangin out, havin fun, chillin.
(แฮนจิ้นเอ้า , เฮฝวิน ฟัน , ชิลลิน)
Now I know at times I got crazy, silly ways and actin shady.
(เนา ไอ โน แอ็ท ไทม ซาย ก็อท คเรสิ , ซีลลิ เว แซน แอสติน เฌดอิ)
You peep things in me that noone sees.
(ยู พีพ ธิง ซิน มี แดท นูอิน ซี)
You hold it down fo shizzy.
(ยู โฮลด ดิท เดาน โฟ ชีดซี)
Now I have friends I thought were true but noone more true than you.
(เนา ไอ แฮ็ฝ ฟเร็นด ซาย ธอท เวอ ทรู บัท นูอิน โม ทรู แฑ็น ยู)
So what am I gonna do.
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
It took a while for me to see how special you treated me
(อิท ทุค กา ฮไวล ฟอ มี ทู ซี เฮา ซเพฌแอ็ล ยู ทรีท มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Maybe thats the reason why I love you.
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
You’re my heart girl.
(ยัวร์ มาย ฮาท เกิล)
And wit all the crazy things that I do, you’re still here girl.
(แอ็นด วิท ดอร์ เดอะ คเรสิ ธิง แดท ไอ ดู , ยัวร์ ซทิล เฮียร เกิล)
Noone else can meka me feel like you do.
(นูอิน เอ็ลซ แค็น เมกคา มี ฟีล ไลค ยู ดู)
You’ve shared my world.
(ยู๊ฟ เชย์ มาย เวิลด)
Baby thats the reason why I love you.
(เบบิ แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
No other girl is quite like you.
(โน อัฑเออะ เกิล อีส คไวท ไลค ยู)
And noone has my back like you do.
(แอ็นด นูอิน แฮ็ส มาย แบ็ค ไลค ยู ดู)
Girl you’re one of a kind and you blow my mind.
(เกิล ยัวร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด แอ็นด ยู บโล มาย ไมนด)
And I’m glad to say you’re mine.
(แอ็นด แอม กแล็ด ทู เซ ยัวร์ ไมน)
Girl you’re the one that changed me from a boy into a man.
(เกิล ยัวร์ ดิ วัน แดท เชนจ มี ฟร็อม มา บอย อีนทุ อะ แม็น)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Maybe thats the reason why I love you.
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
You’re my heart girl.
(ยัวร์ มาย ฮาท เกิล)
And wit all the crazy things that I do, you’re still here girl.
(แอ็นด วิท ดอร์ เดอะ คเรสิ ธิง แดท ไอ ดู , ยัวร์ ซทิล เฮียร เกิล)
Noone else can make me feel like you do.
(นูอิน เอ็ลซ แค็น เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู)
You’ve shared my world.
(ยู๊ฟ เชย์ มาย เวิลด)
Baby thats the reason why I love you.
(เบบิ แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)

It took a while for me to see how special you treated me.
(อิท ทุค กา ฮไวล ฟอ มี ทู ซี เฮา ซเพฌแอ็ล ยู ทรีท มี)
Maybe thats the reason why I love you.
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
You’re my heart girl.
(ยัวร์ มาย ฮาท เกิล)
And wit all the crazy things that I do, you’re still here girl.
(แอ็นด วิท ดอร์ เดอะ คเรสิ ธิง แดท ไอ ดู , ยัวร์ ซทิล เฮียร เกิล)
Noone else can make me feel like you do.
(นูอิน เอ็ลซ แค็น เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู)
You’ve shared my world.
(ยู๊ฟ เชย์ มาย เวิลด)
Baby thats the reason why I love you.
(เบบิ แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)

Maybe thats the reason why I love you.
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
You’re my heart girl.
(ยัวร์ มาย ฮาท เกิล)
And wit all the crazy things that I do, you’re still here girl.
(แอ็นด วิท ดอร์ เดอะ คเรสิ ธิง แดท ไอ ดู , ยัวร์ ซทิล เฮียร เกิล)
Noone else can make me feel like you do.
(นูอิน เอ็ลซ แค็น เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู)
You’ve shared my world.
(ยู๊ฟ เชย์ มาย เวิลด)
Baby thats the reason why I love you.
(เบบิ แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)

I Love You, maybe thats the reason why I love you.
(ไอ ลัฝ ยู , เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why I Love You คำอ่าน B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น