เนื้อเพลง Boyfriend คำอ่าน Big Time Rush feat New Boyz

Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
( ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boy…
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอย)

Have you ever had the feeling your drawn to someone?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ แฮ็ด เดอะ ฟีลอิง ยุร ดรอน ทู ซัมวัน)
[Yeah]
([ เย่ ])
And there isn’t anything they could of said or done?
(แอ็นด แดร์ อีสซึ่น เอนอิธิง เฑ เคิด อ็อฝ เซ็ด ออ ดัน)
And everyday I see you on your own
(แอ็นด เอวี่เดย์ ไอ ซี ยู ออน ยุร โอน)
And I can’t believe that your alone
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ แดท ยุร อะโลน)
But I overheard your girls and this is what they said
(บัท ไอ โอเฝอะเฮิด ยุร เกิล แซน ดีซ ซิส ฮว็อท เฑ เซ็ด)

Looking for a
(ลุคอิง ฟอ รา)
Looking for a
(ลุคอิง ฟอ รา)
That you’re looking for a boyfriend
(แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา บอยเฟรน)
I see that
(ไอ ซี แดท)
Give me time, you know I’m gonna be there
(กิฝ มี ไทม , ยู โน แอม กอนนะ บี แดร์)
Don’t be scared to come put your trust in me
(ด้อนท์ บี ซคา ทู คัม พัท ยุร ทรัซท อิน มี)
Can’t you see all I really want to be
(แค็นท ยู ซี ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี)
Is your boyfriend
(อีส ยุร บอยเฟรน)
Can’t fight that
(แค็นท ไฟท แดท)
Let me down you know I’m coming right back
(เล็ท มี เดาน ยู โน แอม คัมอิง ไรท แบ็ค)
I don’t care at all what you done before
(ไอ ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์ ฮว็อท ยู ดัน บิโฟ)
All I really want is to be your
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร)

Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)

Let me take a little moment to find the right words
(เล็ท มี เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท ทู ไฟนด เดอะ ไรท เวิด)
[to find the right words]
([ ทู ไฟนด เดอะ ไรท เวิด ])
So when I kick it you it ain’t something that you’ve heard
(โซ ฮเว็น นาย คิด อิท ยู อิท เอน ซัมติง แดท ยู๊ฟ เฮิด)
[something that you’ve heard]
([ ซัมติง แดท ยู๊ฟ เฮิด ])
I don’t know what kind of guy that you prefer
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ไก แดท ยู พริเฟอ)
But I know I gotta put myself not first
(บัท ไอ โน ไอ กอททะ พัท ไมเซลฟ น็อท เฟิซท)
See I think got the kind of love that you deserve And I heard
(ซี ไอ ธิงค ก็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝ แดท ยู ดิเสิฝ แอ็นด ดาย เฮิด)

That you’re looking for a boyfriend
(แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา บอยเฟรน)
I see that
(ไอ ซี แดท)
Give me time, you know I’m gonna be there
(กิฝ มี ไทม , ยู โน แอม กอนนะ บี แดร์)
Don’t be scared to come put your trust in me
(ด้อนท์ บี ซคา ทู คัม พัท ยุร ทรัซท อิน มี)
Can’t you see all I really want to be
(แค็นท ยู ซี ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี)
Is your boyfriend
(อีส ยุร บอยเฟรน)
Can’t fight that
(แค็นท ไฟท แดท)
Let me down you know I’m coming right back
(เล็ท มี เดาน ยู โน แอม คัมอิง ไรท แบ็ค)
I don’t care at all what you done before
(ไอ ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์ ฮว็อท ยู ดัน บิโฟ)
All I really want is to be your
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร)

Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)

If you tell me where, I’m waiting here
(อิฟ ยู เท็ล มี ฮแว , แอม เวททิง เฮียร)
Everyday like slum-dog millionaire
(เอวี่เดย์ ไลค ซลัม ด็อก มิลยะแน)
Bigger then the twilight love affair
(บี๊กเกอร์ เด็น เดอะ ทไวไลท ลัฝ แอ็ฟแฟ)
I’ll be here
(อิล บี เฮียร)
Girl I swear
(เกิล ไอ ซแว)

Looking for a
(ลุคอิง ฟอ รา)
Looking for a
(ลุคอิง ฟอ รา)
That your looking for a boyfriend
(แดท ยุร ลุคอิง ฟอ รา บอยเฟรน)
I see that
(ไอ ซี แดท)
Give me time, you know I’m gonna be there
(กิฝ มี ไทม , ยู โน แอม กอนนะ บี แดร์)
Don’t be scared to come put your trust in me
(ด้อนท์ บี ซคา ทู คัม พัท ยุร ทรัซท อิน มี)
Can’t you see all I really want to be
(แค็นท ยู ซี ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี)
Is your boyfriend
(อีส ยุร บอยเฟรน)
Can’t fight that
(แค็นท ไฟท แดท)
Let me down you know I’m coming right back
(เล็ท มี เดาน ยู โน แอม คัมอิง ไรท แบ็ค)
I don’t care at all what you done before
(ไอ ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์ ฮว็อท ยู ดัน บิโฟ)
All I really want is to be your
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร)

Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
[Your boyfriend]
([ ยุร บอยเฟรน ])
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
[All I really want is to be your]
([ ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร ])
[Your boyfriend]
([ ยุร บอยเฟรน ])
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
[Yeah]
([ เย่ ])
[All I really want is to be your]
([ ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร ])
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)
Your boy boy b-b-b-b-b-boyfriend
(ยุร บอย บอย บี บี บี บี บี บอยเฟรน)

All I really want is to be your….
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บี ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boyfriend คำอ่าน Big Time Rush feat New Boyz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น