เนื้อเพลง Push คำอ่าน Avril Lavigne

I’m seeing you too much lately
( แอม ซีอิง ยู ทู มัช เลทลิ)
And you’re starting to get on my nerves
(แอ็นด ยัวร์ ซทาททิง ทู เก็ท ออน มาย เนิฝ)
This is exactly what happened last time
(ดีซ ซิส เอ็กแสคทลิ ฮว็อท แฮพเพ็น ลาซท ไทม)
And that’s not what we deserve
(แอ็นด แด๊ท น็อท ฮว็อท วี ดิเสิฝ)
It’s a waste of my time lately
(อิทซ ซา เวซท อ็อฝ มาย ไทม เลทลิ)
And I’m running out of words
(แอ็นด แอม รันนิง เอ้า อ็อฝ เวิด)
If it’s really meant to be
(อิฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
Then you could find a way to see
(เด็น ยู เคิด ไฟนด อะ เว ทู ซี)

CHORUS
(โครัซ)
Maybe you should just shut up
(เมบี ยู เชิด จัซท ฌัท อัพ)
Even when it gets tough
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ)
Baby cause this is love [oh, oh, oh]
(เบบิ คอส ดีซ ซิส ลัฝ [ โอ , โอ , โอ ])

And you know when push comes to shove
(แอ็นด ยู โน ฮเว็น พุฌ คัม ทู ฌัฝ)
It’s gonna take the both of us
(อิทซ กอนนะ เทค เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ)
Baby this is love, baby this is love
(เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ , เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ)

Love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

It’s really great to be with you
(อิทซ ริแอ็ลลิ กเรท ทู บี วิฑ ยู)
This is how I could spend my life
(ดีซ ซิส เฮา ไอ เคิด ซเพ็นด มาย ไลฟ)
But I’m capable of taking care of myself
(บัท แอม แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เทคอิง แค อ็อฝ ไมเซลฟ)
So if you f*ck this up then go take a hike
(โซ อิฟ ยู เอฟ *ck ดีซ อัพ เด็น โก เทค เก ไฮค)

It’s a waste of my time shaking it up
(อิทซ ซา เวซท อ็อฝ มาย ไทม เชคกิ้ง อิท อัพ)
And going out to search
(แอ็นด โกอิ้ง เอ้า ทู เซิช)
If it’s really meant to be
(อิฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
Then you could find a way to see
(เด็น ยู เคิด ไฟนด อะ เว ทู ซี)

CHORUS
(โครัซ)
Maybe you should just shut up
(เมบี ยู เชิด จัซท ฌัท อัพ)
Even when it gets tough
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ)
Baby cause this is love [oh, oh, oh]
(เบบิ คอส ดีซ ซิส ลัฝ [ โอ , โอ , โอ ])

And you know when push comes to shove
(แอ็นด ยู โน ฮเว็น พุฌ คัม ทู ฌัฝ)
It’s gonna take the both of us
(อิทซ กอนนะ เทค เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ)
Baby this is love, baby this is love
(เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ , เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ)

EVAN TAUBENFELD
(เอฝเวน TAUBENFELD)
You and me, we can both start over
(ยู แอ็นด มี , วี แค็น โบธ ซทาท โอเฝอะ)
Just the two of us, we can get a little closer
(จัซท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ , วี แค็น เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
So follow me honestly
(โซ ฟอลโล มี ออนเอ็ซทลิ)
And you will see, yeah
(แอ็นด ยู วิล ซี , เย่)

CHORUS
(โครัซ)
Maybe you should just shut up [shut up]
(เมบี ยู เชิด จัซท ฌัท อัพ [ ฌัท อัพ ])
Even when it gets tough [it gets tough]
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ [ อิท เก็ท ทั๊ฟ ])
Baby cause this is love [this is love] [oh, oh, oh]
(เบบิ คอส ดีซ ซิส ลัฝ [ ดีซ ซิส ลัฝ ] [ โอ , โอ , โอ ])

And you know when push comes to shove [push comes to shove]
(แอ็นด ยู โน ฮเว็น พุฌ คัม ทู ฌัฝ [ พุฌ คัม ทู ฌัฝ ])
It’s gonna take the both of us [the both of us]
(อิทซ กอนนะ เทค เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ [ เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ ])
Baby this is love, baby this is love
(เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ , เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ)

Maybe you should just shut up [shut up]
(เมบี ยู เชิด จัซท ฌัท อัพ [ ฌัท อัพ ])
Even when it gets tough [it gets tough]
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ [ อิท เก็ท ทั๊ฟ ])
Baby cause this is love [this is love]
(เบบิ คอส ดีซ ซิส ลัฝ [ ดีซ ซิส ลัฝ ])

And you know when push comes to shove [oh, oh, oh]
(แอ็นด ยู โน ฮเว็น พุฌ คัม ทู ฌัฝ [ โอ , โอ , โอ ])
It’s gonna take the both of us [oh, oh, oh]
(อิทซ กอนนะ เทค เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ [ โอ , โอ , โอ)
Baby this is love, baby this is love
(เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ , เบบิ ดีซ ซิส ลัฝ)

Love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push คำอ่าน Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น