เนื้อเพลง Funky Fresh Dressed คำอ่าน Missy Elliott feat Ms. Jade

[Intro: Missy]
([ อินโทร : มีซซิ ])
This is a Misdemeanor exclusive
(ดีซ ซิส ซา มิซดิมีนเออะ เอ็คซคลูซิฝ)
If your radio is experiencing any kind of difficulties
(อิฟ ยุร เรดิโอ อีส เอ๊กเปียเรียนซิง เอนอิ ไคนด อ็อฝ ดิฟฟิคัลทิ)
Turn the volume up
(เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ)
Yes, turn the volume up
(เย็ซ , เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ)
Yes, turn the volume up
(เย็ซ , เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ)
This is an exclusive [Turn the volume up]
(ดีซ ซิส แอน เอ็คซคลูซิฝ [ เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ ])

[Verse 1: Missy]
([ เฝิซ 1 : มีซซิ ])
It’s very necessary, on the contray
(อิทซ เฝริ เนซเอ็ซเซริ , ออน เดอะ คอนเทรี)
No you do not scare me, is you drinkin’ Bloody Mary?
(โน ยู ดู น็อท ซแค มี , อีส ยู ดริงคิน บลัดอิ แมริ)
But sh*t, you betta hurry, before I have to bury
(บัท ฌะ *ที , ยู แบทดา เฮอริ , บิโฟ ไอ แฮ็ฝ ทู เบริ)
My attitude is b*tchy, cuz my period is heavy
(มาย แอททิทยูด อีส บี *tchy , คัซ มาย เพียเรียด อีส เฮฝอิ)
I used to drive a Chevy, put twenties on that baby
(ไอ ยูซ ทู ดไรฝ อะ เชฝวี่, พัท ทเวนทีสฺ ออน แดท เบบิ)
My n*gga was the sh*t, but then that stupid n*gga left me
(มาย เอ็น *gga วอส เดอะ ฌะ *ที , บัท เด็น แดท ซทยูทิด เอ็น *gga เล็ฟท มี)
And now I’m lovin’ Larry, but Larry go with Terri
(แอ็นด เนา แอม ลัฝวิน ลาร์ลี่ , บัท ลาร์ลี่ โก วิฑ เทอรี่)
And Terri is a freak, but it’s his baby she will carry
(แอ็นด เทอรี่ อีส ซา ฟรีค , บัท อิทซ ฮิส เบบิ ชี วิล แคริ)
The life he live’s a fairy, cartoon like “Tom and Jerry”
(เดอะ ไลฟ ฮี ไลฝ ซา แฟริ , คาทูน ไลค ” ท็อม แอ็นด เจริ “)
My flow is legendary and your style is temporary
(มาย ฟโล อีส เลจเอ็นเดริ แอ็นด ยุร ซไทล อีส เทมโพะเรริ)
Yeah, you need to worry, like Jason, it gets scary
(เย่ , ยู นีด ทู เวอริ , ไลค เจสัน , อิท เก็ท สเกลี่)
The words that I spit don’t fit in that category
(เดอะ เวิด แดท ไอ ซพิท ด้อนท์ ฟิท อิน แดท แคทอิโกริ)
Is my vision blurry? My speech is very slurry
(อีส มาย ฝีฉอัน บลูรี มาย ซพีช อีส เฝริ สเลอรี่)
Me without Tim is like Jamaicans with no curry
(มี วิเฑาท ทิม อีส ไลค จะเมแค็น วิฑ โน เคอริ)
And yes, it’s necessary, so hurry, n*gga, hurry
(แอ็นด เย็ซ , อิทซ เนซเอ็ซเซริ , โซ เฮอริ , เอ็น *gga , เฮอริ)
Cuz when this album drops, you whack MC’s will all get burried
(คัซ ฮเว็น ดีซ แอลบัม ดร็อพ , ยู ฮแว็ค เมซีสฺ วิล ออล เก็ท เบอรีดทฺ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Funky fresh dressed to impress ready to party
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ เรดอิ ทู พาทิ)
Funky fresh dressed to impress [Turn the volume up]
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ [ เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ ])
Funky fresh dressed to impress ready to party
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ เรดอิ ทู พาทิ)
Funky fresh dressed to impress [Turn the volume up]
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ [ เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ ])
Funky fresh dressed to impress ready to party
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ เรดอิ ทู พาทิ)
Funky fresh dressed to impress [Turn the volume up]
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ [ เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ ])
Funky fresh dressed to impress ready to party
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ เรดอิ ทู พาทิ)
Funky fresh dressed to impress [Turn the volume up]
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ [ เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ ])

[Verse 2: Missy]
([ เฝิซ 2 : มีซซิ ])
Your style’s very crummy, that’s why you have no money
(ยุร ซไทล เฝริ ครัมมี่ , แด๊ท ฮไว ยู แฮ็ฝ โน มันอิ)
You always looking bummy, I don’t care if you don’t love me
(ยู ออลเว ลุคอิง บัมมี่ , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
Don’t try to come before me, unless you are a dummy
(ด้อนท์ ทไร ทู คัม บิโฟ มี , อันเลซ ยู อาร์ อะ ดัมมิ)
Repeat, you’ll lose your teeth and I would hate to call you gummy
(ริพีท , โยว ลูส ยุร ทีท แอ็นด ดาย เวิด เฮท ทู คอล ยู กัมมี่)
Rainy or sunny, battle no way, honey
(เรนอิ ออ ซันนิ , แบ๊ทเทิ้ล โน เว , ฮันอิ)
This not a game of Hide-and-Seek, go call ya mummy
(ดีซ น็อท ดา เกม อ็อฝ ไฮด แอ็นด ซีค , โก คอล ยา มัมมิ)
It’s about get so ugly, and I’ma keep y’all runnin’
(อิทซ อะเบาท เก็ท โซ อักลิ , แอ็นด แอมอา คีพ ยอล รูนนิน)
Hiding from me, cuz you know you are weak
(ไฮดอิง ฟร็อม มี , คัซ ยู โน ยู อาร์ วีค)
You ain’t sayin’ nothin’, I keep it jumpin’ jumpin’
(ยู เอน เซย์อิน นอทติน , ไอ คีพ อิท จัมปิน จัมปิน)
In your Kenwoods, I’m bumpin’ sumthin’ in ya trunk’n
(อิน ยุร เคนเหวิตสฺ , แอม บั้มปิน ซัมติน อิน ยา ทรัง)
You can say I’m buggin’, cuz when I come out bustin’
(ยู แค็น เซ แอม บักกิน , คัซ ฮเว็น นาย คัม เอ้า บัสติน)
That’s why y’all be discussin’ who I like and who I’m f*ckin’
(แด๊ท ฮไว ยอล บี ดิสคัสซิน ฮู ไอ ไลค แอ็นด ฮู แอม เอฟ *ckin)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Break: Timbaland]
([ บเรค : ทิมแบน ])
C’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
C’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
C’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
Fickidy, uh, uh, uh
(ฟิกคีดี , อา , อา , อา)
C’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
C’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)

[Beat changes]
([ บีท เชนจ ])

[Verse 3: Ms. Jade]
([ เฝิซ 3 : เอมสฺ เจด ])
I had a little homie named Paul Revere
(ไอ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี เนม พอล ริเฝีย)
Smokes blunt after blunt, guzzled 40’s of beer
(ซโมค บลันท อาฟเทอะ บลันท , กัสเซล 40s อ็อฝ เบีย)
He would swear up and down every first of the year
(ฮี เวิด ซแว อัพ แอ็นด เดาน เอฝริ เฟิซท อ็อฝ เดอะ เยีย)
He was gon’ quit smokin’, but he never did
(ฮี วอส ก็อน ควิท สโมกิน , บัท ฮี เนฝเออะ ดิด)
Watch y’all huskey, it’s about that time
(ว็อช ยอล ฮัสกี , อิทซ อะเบาท แดท ไทม)
Gettin’ ready for the club ’round quarter til’ nine
(เกดดิน เรดอิ ฟอ เดอะ คลับ เรานด ควอเทอะ ทิล ไนน)
Couple bottles of hypnotic in the back of the ride
(คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ฮิพนอทอิค อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ไรด)
Might spit like a girl, but I hit like a guy
(ไมท ซพิท ไลค เก เกิล , บัท ไอ ฮิท ไลค เก ไก)
Me and Missy ballin’ up the avenue
(มี แอ็นด มีซซิ บอลลิน อัพ ดิ แอฝอินยู)
Funky fresh dressed to impress, we mackin’ dudes
(ฟังคิ ฟเร็ฌ ดเรซ ทู อิมพเรซ , วี แมคกิน ดยูด)
Music biz only reason I ain’t jackin fools
(มยูสิค บิซ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น นาย เอน แจกคิน ฟูล)
You know bullsh*t walk and stackin’ rules
(ยู โน bullsh*ที วอค แอ็นด สทาคกิน รูล)
N*ggas keep drawin’, the streets keep callin’
(เอ็น *ggas คีพ ดอวอิน , เดอะ ซทรีท คีพ คอลลิน)
Drink til’ I’m nice and uh, uh-uh, on’n
(ดริงค ทิล แอม ไน๊ซ์ แอ็นด อา , อา อา , onn)
I’m bad luck, y’all mad cuz y’all s*ck
(แอม แบ็ด ลัค , ยอล แม็ด คัซ ยอล เอส *ck)
Please do not try to f*ck with young duck
(พลีส ดู น็อท ทไร ทู เอฟ *ck วิฑ ยัง ดั๊ค)
Please do not try to f*ck with young duck
(พลีส ดู น็อท ทไร ทู เอฟ *ck วิฑ ยัง ดั๊ค)

[Beat switches back to original]
([ บีท สวิทเชท แบ็ค ทู ออริจินัล ])

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Funky Fresh Dressed คำอ่าน Missy Elliott feat Ms. Jade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น