เนื้อเพลง Tired of You คำอ่าน Foo Fighters

I can be your liar
( ไอ แค็น บี ยุร ไลเออะ)
I can be your bearer of bad news
(ไอ แค็น บี ยุร แบเรอะ อ็อฝ แบ็ด นยู)
Sick and uninspired by the diamonds in your fire
(ซิค แอ็นด อะนินซไพรด ไบ เดอะ ไดมันด ซิน ยุร ไฟร)
Burning like a flame inside of you
(เบรินนิง ไลค เก ฟเลม อีนไซด อ็อฝ ยู)
Is this just desire or the truth
(อีส ดีซ จัซท ดิไสร ออ เดอะ ทรูธ)

So shame on me for the ruse
(โซ เฌม ออน มี ฟอ เดอะ รูส)
Shame on me for the blues
(เฌม ออน มี ฟอ เดอะ บลู)
Another one returned that I’ll never use
(แอะนัธเออะ วัน ริเทิน แดท อิล เนฝเออะ ยูซ)

I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร)

Hanging on this wire
(แฮงอิง ออน ดีซ ไวร)
Waiting for the day where I’ll have to choose
(เวททิง ฟอ เดอะ เด ฮแว อิล แฮ็ฝ ทู ชูส)
Cursed by love so dire
(เคิซ ไบ ลัฝ โซ ไดร)
One more boy for hire
(วัน โม บอย ฟอ ไฮร)
One more boy to lend a hand to you
(วัน โม บอย ทู เล็นด อะ แฮ็นด ทู ยู)
Is this just desire or the truth
(อีส ดีซ จัซท ดิไสร ออ เดอะ ทรูธ)

So shame on me for the ruse
(โซ เฌม ออน มี ฟอ เดอะ รูส)
Shame on me for the blues
(เฌม ออน มี ฟอ เดอะ บลู)
Another one returned that I’ll never use
(แอะนัธเออะ วัน ริเทิน แดท อิล เนฝเออะ ยูซ)

I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired of you
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)

I can be your liar
(ไอ แค็น บี ยุร ไลเออะ)
I can be your bearer of bad news
(ไอ แค็น บี ยุร แบเรอะ อ็อฝ แบ็ด นยู)
Sick and uninspired by the diamonds in your fire
(ซิค แอ็นด อะนินซไพรด ไบ เดอะ ไดมันด ซิน ยุร ไฟร)
Burning like a flame inside of you
(เบรินนิง ไลค เก ฟเลม อีนไซด อ็อฝ ยู)
Is this just desire or the truth
(อีส ดีซ จัซท ดิไสร ออ เดอะ ทรูธ)

So shame on me for the ruse
(โซ เฌม ออน มี ฟอ เดอะ รูส)
Shame on me for the blues
(เฌม ออน มี ฟอ เดอะ บลู)
Another one returned that I’ll never use
(แอะนัธเออะ วัน ริเทิน แดท อิล เนฝเออะ ยูซ)

I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I won’t go getting tired of you
(ไอ ว็อนท โก เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)
I’m not getting tired of you
(แอม น็อท เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tired of You คำอ่าน Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น