เนื้อเพลง The Sun คำอ่าน Maroon 5

After school, walkin home
( อาฟเทอะ ซคูล , วอคกิน โฮม)
Fresh dirt under my fingernails and
(ฟเร็ฌ เดิท อันเดอะ มาย ฟิงเกอร์เนลสฺ แซน)
I can smell hot asphalt
(ไอ แค็น ซเม็ล ฮ็อท แอสโฟว)
Cars screech to a halt to let me pass
(คา ซครีช ทู อะ ฮอลท ทู เล็ท มี เพซ)

And I cannot remember
(แอ็นด ดาย แคนน็อท ริเมมเบอะ)
What life was like through photographs
(ฮว็อท ไลฟ วอส ไลค ธรู โฟโทะกราฟ)
And trying to recreate
(แอ็นด ทไรอิง ทู เรคริเอท)
Images life gives us from the past
(อีมอิจ ไลฟ กิฝ อัซ ฟร็อม เดอะ พาซท)
And sometimes its a sad song
(แอ็นด ซัมไทม์ อิทซ ซา แซ็ด ซ็อง)
But I
(บัท ไอ)

Cannot forget, refuse to regret
(แคนน็อท เฟาะเกท , เรฟยุซ ทู ริกเรท)
So glad I met you and
(โซ กแล็ด ดาย เม็ท ยู แอ็นด)
Take my breath away
(เทค มาย บเร็ธ อะเว)
Make everyday
(เมค เอวี่เดย์)
With all of the pain that I’ve gone through
(วิฑ ออล อ็อฝ เดอะ เพน แดท แอฝ กอน ธรู)
And mama, I’ve been cryin
(แอ็นด มามะ , แอฝ บีน คายอิน)
Cause things ain’t how they used to be
(คอส ธิง เอน เฮา เฑ ยูซ ทู บี)
She said, the battles almost won
(ชี เซ็ด , เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ออลโมซท ว็อน)
And we’re only several miles from the sun
(แอ็นด เวีย โอ๊นลี่ เซฟเออะแร็ล ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)

And I’m movin on, down my street
(แอ็นด แอม มูฝวิน ออน , เดาน มาย ซทรีท)
I see people I wont ever meet
(ไอ ซี พี๊เพิ่ล ไอ ว็อนท เอฝเออะ มีท)
I think of her, take a breath
(ไอ ธิงค อ็อฝ เฮอ , เทค เก บเร็ธ)
Feel the beat in the rhythm of my steps
(ฟีล เดอะ บีท อิน เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ มาย ซเท็พ)
And sometimes its a sad song, ohh
(แอ็นด ซัมไทม์ อิทซ ซา แซ็ด ซ็อง , โอ้)
But I
(บัท ไอ)

Cannot forget, refuse to regret
(แคนน็อท เฟาะเกท , เรฟยุซ ทู ริกเรท)
So glad I met you and
(โซ กแล็ด ดาย เม็ท ยู แอ็นด)
Take my breath away,
(เทค มาย บเร็ธ อะเว ,)
Make everyday
(เมค เอวี่เดย์)
With all of the pain that I’ve gone through
(วิฑ ออล อ็อฝ เดอะ เพน แดท แอฝ กอน ธรู)
And mama, I’ve been cryin
(แอ็นด มามะ , แอฝ บีน คายอิน)
Cause things ain’t how they used to be
(คอส ธิง เอน เฮา เฑ ยูซ ทู บี)
She said, the battles almost won
(ชี เซ็ด , เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ออลโมซท ว็อน)
And we’re only several miles from the sun
(แอ็นด เวีย โอ๊นลี่ เซฟเออะแร็ล ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)

Rhythm of the conversation
(ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน)
The perfection of her creation
(เดอะ เพอะเฟคฌัน อ็อฝ เฮอ คริเอฌัน)
The sex she slipped into my coffee
(เดอะ เซ็คซ ชี สลิป อีนทุ มาย คอฟฟิ)
They way she felt when she first saw me
(เฑ เว ชี เฟ็ลท ฮเว็น ชี เฟิซท ซอ มี)
Hate to love and love to hate her
(เฮท ทู ลัฝ แอ็นด ลัฝ ทู เฮท เฮอ)
Like a broken record player
(ไลค เก บโรเค็น เรคออด เพย์เยอร์)
Back and forth and here and gone
(แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด เฮียร แอ็นด กอน)
and on and on and on and on!
(แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน !)

I cannot forget, refuse to regret
(ไอ แคนน็อท เฟาะเกท , เรฟยุซ ทู ริกเรท)
So glad I met you and
(โซ กแล็ด ดาย เม็ท ยู แอ็นด)
Take my breath away, l
(เทค มาย บเร็ธ อะเว , แอล)
Make everyday
(เมค เอวี่เดย์)
With all of the pain that I’ve gone through
(วิฑ ออล อ็อฝ เดอะ เพน แดท แอฝ กอน ธรู)
And mama, I’ve been cryin
(แอ็นด มามะ , แอฝ บีน คายอิน)
Cause things ain’t how they used to be
(คอส ธิง เอน เฮา เฑ ยูซ ทู บี)
She said, the battles almost won
(ชี เซ็ด , เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ออลโมซท ว็อน)
And we’re only several miles
(แอ็นด เวีย โอ๊นลี่ เซฟเออะแร็ล ไมล)
Said, the battles almost won
(เซ็ด , เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ออลโมซท ว็อน)
And we’re only several miles from the sun
(แอ็นด เวีย โอ๊นลี่ เซฟเออะแร็ล ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)

yeaaaah, ohh
(เย้ , โอ้)
miles from the sun ohh
(ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน โอ้)
yeah yeah
(เย่ เย่)
oohh
(อู)
yeah [etc.]
(เย่ [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sun คำอ่าน Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น