เนื้อเพลง I Am Your Doctor คำอ่าน Wyclef Jean feat Elephant Man & Wayne Wonder

[Intro & Chorus: Wyclef Jean]
([ อินโทร & โครัซ : วายเครฟ จีน ])
I am your doctor [Yeah yeah yeah] here’s the prescription [Girl!!!]
(ไอ แอ็ม ยุร ดอคเทอะ [ เย่ เย่ เย่ ] เฮียร เดอะ พริซครีพฌัน [ เกิล ! ! ! ])
Two teaspoons of my friendship, a full cup of my love
(ทู ทีสพูน อ็อฝ มาย ฟเร็นฌิพ , อะ ฟูล คัพ อ็อฝ มาย ลัฝ)
[Yo Wayne Wonder, you ready to talk to the girls, let’s go]
([ โย เวยอิน วันเดอะ , ยู เรดอิ ทู ทอค ทู เดอะ เกิล , เล็ท โก ])

[Verse 1: Wayne Wonder] + [Wyclef Jean]
([ เฝิซ 1 : เวยอิน วันเดอะ ] + [ วายเครฟ จีน ])
I will be knockin by the time me come a four
(ไอ วิล บี นอคคินไบ เดอะ ไทม มี คัม อะ โฟ)
Here comes the doctor baby worry no more
(เฮียร คัม เดอะ ดอคเทอะ เบบิ เวอริ โน โม)
I will bring the remedy baby I will bring the cure
(ไอ วิล บริง เดอะ เรมอิดิ เบบิ ไอ วิล บริง เดอะ คิวเร)
Give you what you want and absolutely I am sure
(กิฝ ยู ฮว็อท ยู ว็อนท แอ็นด แอบโซลยูทลิ ไอ แอ็ม ฌุร)
Take my hand I’ll be your man
(เทค มาย แฮ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Let me take you to the sunshine island
(เล็ท มี เทค ยู ทู เดอะ ซันชาย ไอแล็นด)
I will be your therapy, let it be
(ไอ วิล บี ยุร เธระพิ , เล็ท ดิธ บี)
You know you need my healing [Wait a minute!!!]
(ยู โน ยู นีด มาย ฮิวลิง [ เวท ดา มินยูท ! ! ! ])

[Chorus: Wyclef Jean]
([ โครัซ : วายเครฟ จีน ])
I am your doctor [Yeah yeah yeah] here’s the prescription [Yeah yeah yeah]
(ไอ แอ็ม ยุร ดอคเทอะ [ เย่ เย่ เย่ ] เฮียร เดอะ พริซครีพฌัน [ เย่ เย่ เย่ ])
Two teaspoons of my friendship, a full cup of my love
(ทู ทีสพูน อ็อฝ มาย ฟเร็นฌิพ , อะ ฟูล คัพ อ็อฝ มาย ลัฝ)
[Gimme some love, gimme some love]
([ กีมมิ ซัม ลัฝ , กีมมิ ซัม ลัฝ ])
And if your back is hurtin, turn around girl
(แอ็นด อิฟ ยุร แบ็ค อีส ฮาร์ดิน , เทิน อะเรานด เกิล)
See, I’m your chiropractor [Wayne Wonder: La da dow da dow!!!]
(ซี , แอม ยุร คายรอพเพคเตอร์ [ เวยอิน วันเดอะ : ลา ดา เดา ดา เดา ! ! ! ])
Please!!! Lay on this sofa [Wayne Wonder: Oh na na na now!!!]
(พลีส ! ! ! เล ออน ดีซ โซฟะ [ เวยอิน วันเดอะ : โอ นา นา นา เนา ! ! ! ])
And let me message your back [Wayne Wonder: Your back]
(แอ็นด เล็ท มี เมซซิจ ยุร แบ็ค [ เวยอิน วันเดอะ : ยุร แบ็ค ])
So I can feel what’s wrong
(โซ ไอ แค็น ฟีล ฮว็อท ร็อง)
[Girl what’s wrong, girl what’s wrong, girl what’s wrong]
([ เกิล ฮว็อท ร็อง , เกิล ฮว็อท ร็อง , เกิล ฮว็อท ร็อง ])
[Yo Wayne, talk to the girls man]
([ โย เวยอิน , ทอค ทู เดอะ เกิล แม็น ])

[Verse 2: Wayne Wonder] + [Wyclef Jean]
([ เฝิซ 2 : เวยอิน วันเดอะ ] + [ วายเครฟ จีน ])
If you got a problem and you wanna get it fixed
(อิฟ ยู ก็อท ดา พรอบเล็ม แอ็นด ยู วอนนา เก็ท ดิธ ฟิคซ)
Send for the doctor with the medicine for your chest
(เซ็นด ฟอ เดอะ ดอคเทอะ วิฑ เดอะ เมดอิซิน ฟอ ยุร เช็ซท)
Fill your prescription with the right mix
(ฟิล ยุร พริซครีพฌัน วิฑ เดอะ ไรท มิคซ)
My kiss and I will say what kind of miracle is this
(มาย คิซ แซน ดาย วิล เซ ฮว็อท ไคนด อ็อฝ มิ๊ราเคิ่ล อีส ดีซ)
Take my hand I’ll be your man
(เทค มาย แฮ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Let me take you to the sunshine island
(เล็ท มี เทค ยู ทู เดอะ ซันชาย ไอแล็นด)
I will be your therapy, let it be
(ไอ วิล บี ยุร เธระพิ , เล็ท ดิธ บี)
You know you need my healing [Let me talk to them now]
(ยู โน ยู นีด มาย ฮิวลิง [ เล็ท มี ทอค ทู เฑ็ม เนา ])

[Verse 3: Wyclef Jean]
([ เฝิซ 3 : วายเครฟ จีน ])
When you make it to the emergency room [Yeah]
(ฮเว็น ยู เมค อิท ทู ดิ อิเมอเจ็นซิ รุม [ เย่ ])
Tell the nurse I said that she don’t need no, coverage no, no no no
(เท็ล เดอะ เนิซ ไอ เซ็ด แดท ชี ด้อนท์ นีด โน , คัฝเออะริจ โน , โน โน โน)
[Wayne Wonder: Oh na na na now]
([ เวยอิน วันเดอะ : โอ นา นา นา เนา ])
Cause I been waitin to operate on you all night
(คอส ไอ บีน เว๊ทดิน ทู ออพเออะเรท ออน ยู ออล ไนท)
So lay back, relax, feel my hands right through your hair
(โซ เล แบ็ค , ริแลคซ , ฟีล มาย แฮ็นด ไรท ธรู ยุร แฮ)

[Chorus: Wyclef Jean]
([ โครัซ : วายเครฟ จีน ])
I am your doctor [Oh yeah yeah] here’s the prescription
(ไอ แอ็ม ยุร ดอคเทอะ [ โอ เย่ เย่ ] เฮียร เดอะ พริซครีพฌัน)
Two teaspoons of my friendship, a full cup of my love
(ทู ทีสพูน อ็อฝ มาย ฟเร็นฌิพ , อะ ฟูล คัพ อ็อฝ มาย ลัฝ)
[Wait a minute Elephant Man, talk to di gal dem]
([ เวท ดา มินยูท เอลอิแฟ็นท แม็น , ทอค ทู ได แก็ล เดม ])

[Verse 4: Elephant Man] + [Wyclef Jean]
([ เฝิซ 4 : เอลอิแฟ็นท แม็น ] + [ วายเครฟ จีน ])
Dem call mi Dr. Love, ready fi di surgery gimme di gloves
(เดม คอล มี เดทเออะ ลัฝ , เรดอิ ฟาย ได เซอเจอะริ กีมมิ ได กลัฝ)
Mouth to mouth respiration a weh she love
(เมาธ ทู เมาธ เรซพิเรฌัน อะ เว ชี ลัฝ)
You mi thermometer test har and she hundred above
(ยู มี เธอะมอมอิเทอะ เท็ซท ฮาอา แอ็นด ชี ฮันดเร็ด อะบัฝ)
Give har di lovin and she melt like a fudge
(กิฝ ฮาอา ได ลัฝวิน แอ็นด ชี เม็ลท ไลค เก ฟัจ)
Mi have di PHD, mi qualify mi have mi degree
(มี แฮ็ฝ ได PHD , มี ควอลอิไฟ มี แฮ็ฝ มี ดิกรี)
Fi give she di remedy from a di therapy
(ฟาย กิฝ ชี ได เรมอิดิ ฟร็อม มา ได เธระพิ)
Nuh waan see nuh night nurse so she come a mi
(นาห์ วานนฺ ซี นาห์ ไนท เนิซ โซ ชี คัม อะ มี)
Jook har wid di penicillin she seh gee, she seh she free [So free yeah]
(จูค ฮาอา หวีด ได เพนิคซิลิน ชี seh จี , ชี seh ชี ฟรี [ โซ ฟรี เย่ ])

[Chorus: Wyclef Jean]
([ โครัซ : วายเครฟ จีน ])
I am your doctor [Girl I need you here] here’s the prescription [Yeah yeah yeah]
(ไอ แอ็ม ยุร ดอคเทอะ [ เกิล ไอ นีด ยู เฮียร ] เฮียร เดอะ พริซครีพฌัน [ เย่ เย่ เย่ ])
Two teaspoons of my friendship [Oooh] a full cup of my love
(ทู ทีสพูน อ็อฝ มาย ฟเร็นฌิพ [ อู้ ] อะ ฟูล คัพ อ็อฝ มาย ลัฝ)
[Wayne Wonder: Of your love] And if your back is hurtin, turn around girl
([ เวยอิน วันเดอะ : อ็อฝ ยุร ลัฝ ] แอ็นด อิฟ ยุร แบ็ค อีส ฮาร์ดิน , เทิน อะเรานด เกิล)
See, I’m your chiropractor [Wayne Wonder: La da dow da dow!!!]
(ซี , แอม ยุร คายรอพเพคเตอร์ [ เวยอิน วันเดอะ : ลา ดา เดา ดา เดา ! ! ! ])
Please!!! Lay on this sofa [Wayne Wonder: Oh na na na now!!!]
(พลีส ! ! ! เล ออน ดีซ โซฟะ [ เวยอิน วันเดอะ : โอ นา นา นา เนา ! ! ! ])
And let me message your back [Wayne Wonder: Your back]
(แอ็นด เล็ท มี เมซซิจ ยุร แบ็ค [ เวยอิน วันเดอะ : ยุร แบ็ค ])
So I can feel what’s wrong
(โซ ไอ แค็น ฟีล ฮว็อท ร็อง)
[Girl what’s wrong, girl what’s wrong, girl what’s wrong]
([ เกิล ฮว็อท ร็อง , เกิล ฮว็อท ร็อง , เกิล ฮว็อท ร็อง ])

[Outro: Wyclef Jean]
([ เอ๊าโต : วายเครฟ จีน ])
Hey!!! Tell me if your ready for the doctor love [Yeah]
(เฮ ! ! ! เท็ล มี อิฟ ยุร เรดอิ ฟอ เดอะ ดอคเทอะ ลัฝ [ เย่ ])
Your ready for the doctor love [Yeah]
(ยุร เรดอิ ฟอ เดอะ ดอคเทอะ ลัฝ [ เย่ ])
You wanna feel the doctor love [Yeah]
(ยู วอนนา ฟีล เดอะ ดอคเทอะ ลัฝ [ เย่ ])
Wa da da ding, wa da da da day
(วา ดา ดา ดิง , วา ดา ดา ดา เด)
You wanna feel the doctor love [Yeah]
(ยู วอนนา ฟีล เดอะ ดอคเทอะ ลัฝ [ เย่ ])
Wine your waist to the doctor love
(ไวน ยุร เวซท ทู เดอะ ดอคเทอะ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Your Doctor คำอ่าน Wyclef Jean feat Elephant Man & Wayne Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น