เนื้อเพลง Time in a Bottle คำอ่าน Jim Croce

If I could save time in a bottle,
( อิฟ ฟาย เคิด เซฝ ไทม อิน อะ บ๊อทเทิ่ล ,)
The first thing that I’d like to do
(เดอะ เฟิซท ธิง แดท อาย ไลค ทู ดู)
Is to save every day till eternity passes away,
(อีส ทู เซฝ เอฝริ เด ทิล อิเทอนิทิ แพเซ อะเว ,)
Just to spend them with you
(จัซท ทู ซเพ็นด เฑ็ม วิฑ ยู)

If I could make days last forever,
(อิฟ ฟาย เคิด เมค เด ลาซท เฟาะเรฝเออะ ,)
If words could make wishes come true
(อิฟ เวิด เคิด เมค วิซเชรด คัม ทรู)
I’d save every day like a treasure and then,
(อาย เซฝ เอฝริ เด ไลค เก ทเรฉเออะ แอ็นด เด็น ,)
Again, I would spend them with you
(อะเกน , ไอ เวิด ซเพ็นด เฑ็ม วิฑ ยู)

But there never seems to be enough time,
(บัท แดร์ เนฝเออะ ซีม ทู บี อินัฟ ไทม ,)
To do the things you want to do
(ทู ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู ดู)
Once you find them
(วันซ ยู ไฟนด เฑ็ม)
I’ve looked around enough to know,
(แอฝ ลุค อะเรานด อินัฟ ทู โน ,)
You’re the one I want to go
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ทู โก)
Through time with.
(ธรู ไทม วิฑ)

If I had a box just for wishes,
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ บ็อคซ จัซท ฟอ วิซเชรด ,)
And dreams that had never come true
(แอ็นด ดรีม แดท แฮ็ด เนฝเออะ คัม ทรู)
The box would be empty,
(เดอะ บ็อคซ เวิด บี เอมทิ ,)
Except for the memory
(เอ็กเซพท ฟอ เดอะ เมมโอะริ)
Of how they were answered by you.
(อ็อฝ เฮา เฑ เวอ อานเซอะ ไบ ยู)

But there never seems to be enough time,
(บัท แดร์ เนฝเออะ ซีม ทู บี อินัฟ ไทม ,)
To do the things you want to do
(ทู ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู ดู)
Once you find them
(วันซ ยู ไฟนด เฑ็ม)
I’ve looked around enough to know,
(แอฝ ลุค อะเรานด อินัฟ ทู โน ,)
You’re the one I want to go
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ทู โก)
Through time with
(ธรู ไทม วิฑ)

When we are young we dream of
(ฮเว็น วี อาร์ ยัง วี ดรีม อ็อฝ)
the time that the one true love of
(เดอะ ไทม แดท ดิ วัน ทรู ลัฝ อ็อฝ)
our life will come along…
(เอ๊า ไลฟ วิล คัม อะลอง)
For some of us, that someone comes
(ฟอ ซัม อ็อฝ อัซ , แดท ซัมวัน คัม)
very early in our lives…
(เฝริ เออลิ อิน เอ๊า ไลฝ)

For others, we do not meet that
(ฟอ อัฑเออะ , วี ดู น็อท มีท แดท)
special someone until later in life.
(ซเพฌแอ็ล ซัมวัน อันทีล เลทเออะ อิน ไลฟ)

Whether we are young or old, it does
(ฮเวทเออะ วี อาร์ ยัง ออ โอลด , อิท โด)
sometimes seem as if there is never
(ซัมไทม์ ซีม แอ็ส อิฟ แดร์ อีส เนฝเออะ)
enough time to do everything that we
(อินัฟ ไทม ทู ดู เอ๊วี่ติง แดท วี)
would like to do.
(เวิด ไลค ทู ดู)

So when you do find your one true love
(โซ ฮเว็น ยู ดู ไฟนด ยุร วัน ทรู ลัฝ)
live each day to the fullest, and live each
(ไลฝ อีช เด ทู เดอะ ฟอร์เล็ท , แอ็นด ไลฝ อีช)
day as if it were your last.
(เด แอ็ส อิฟ อิท เวอ ยุร ลาซท)
We could all probably say that we wish
(วี เคิด ออล พรอบอับลิ เซ แดท วี วิฌ)
we could save
(วี เคิด เซฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time in a Bottle คำอ่าน Jim Croce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น