เนื้อเพลง A Rush Of Blood To The Head คำอ่าน Coldplay

You said I’m gonna buy this place and burn it down
( ยู เซ็ด แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ แอ็นด เบิน หนิด เดาน)
I’m gonna put it six feet underground
(แอม กอนนะ พัท ดิธ ซิคซ ฟีท อันเดิกเรานด)
I’m gonna buy this place and watch it fall
(แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ แอ็นด ว็อช อิท ฟอล)
Stand here beside me baby in the crumbling walls
(ซแท็นด เฮียร บิไซด มี เบบิ อิน เดอะ ครัมบิงวอล)
Oh I’m gonna buy this place and start a fire
(โอ แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ แอ็นด ซทาท ดา ไฟร)
Stand here until I fill all your hearts desire
(ซแท็นด เฮียร อันทีล ไอ ฟิล ออล ยุร ฮาท ดิไสร)
Because I’m gonna buy this place and see it burn
(บิคอส แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ แอ็นด ซี อิท เบิน)
And do back the things it did to you in return
(แอ็นด ดู แบ็ค เดอะ ธิง ซิท ดิด ทู ยู อิน ริเทิน)

Huuuhhhh [x4]
(Huuuhhhh [ x4 ])

You said I’m gonna buy a gun and start a war
(ยู เซ็ด แอม กอนนะ ไบ อะ กัน แอ็นด ซทาท ดา วอ)
If you can tell me something worth fighting for
(อิฟ ยู แค็น เท็ล มี ซัมติง เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
Oh and I’m gonna buy this place is what I said
(โอ แอ็นด แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ อีส ฮว็อท ไอ เซ็ด)
Blame it upon a rush of blood to the head
(บเลม อิท อุพอน อะ รัฌ อ็อฝ บลัด ทู เดอะ เฮ็ด)

Honey, all the movements you’re starting to make
(ฮันอิ , ออล เดอะ มูฝเม็นท ยัวร์ ซทาททิง ทู เมค)
See me crumble and fall on my face
(ซี มี แคมเบิล แอ็นด ฟอล ออน มาย เฟซ)
And I know the mistakes that I’ve made
(แอ็นด ดาย โน เดอะ มิซเทค แดท แอฝ เมด)
See it all disappear without a trace
(ซี อิท ดอร์ ดิแซ็พเพีย วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
And they call as they beckon you on
(แอ็นด เฑ คอล แอ็ส เฑ เบคคัน ยู ออน)
They say start as you need to go on
(เฑ เซ ซทาท แอ็ส ยู นีด ทู โก ออน)
Start as you need to go on
(ซทาท แอ็ส ยู นีด ทู โก ออน)

Said I’m gonna buy this place and see it go
(เซ็ด แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ แอ็นด ซี อิท โก)
Stand here beside me baby, watch the orange glow
(ซแท็นด เฮียร บิไซด มี เบบิ , ว็อช ดิ ออเร็นจ กโล)
Some’ll laugh and some just sit and cry
(โซเมิว ลาฟ แอ็นด ซัม จัซท ซิท แอ็นด คไร)
You just sit down there and you wonder why
(ยู จัซท ซิท เดาน แดร์ แอ็นด ยู วันเดอะ ฮไว)

So I’m gonna buy a gun and start a war
(โซ แอม กอนนะ ไบ อะ กัน แอ็นด ซทาท ดา วอ)
If you can tell me something worth fighting for
(อิฟ ยู แค็น เท็ล มี ซัมติง เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
I’m gonna buy this place is what I said
(แอม กอนนะ ไบ ดีซ พเลซ อีส ฮว็อท ไอ เซ็ด)
Blame it upon a rush of blood to the head
(บเลม อิท อุพอน อะ รัฌ อ็อฝ บลัด ทู เดอะ เฮ็ด)
Oh to the head
(โอ ทู เดอะ เฮ็ด)

Honey, all the movements you’re starting to make
(ฮันอิ , ออล เดอะ มูฝเม็นท ยัวร์ ซทาททิง ทู เมค)
See me crumble and fall on my face
(ซี มี แคมเบิล แอ็นด ฟอล ออน มาย เฟซ)
And I know the mistakes that I’ve made
(แอ็นด ดาย โน เดอะ มิซเทค แดท แอฝ เมด)
See it all disappear without a trace
(ซี อิท ดอร์ ดิแซ็พเพีย วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
And they call as they beckon you on
(แอ็นด เฑ คอล แอ็ส เฑ เบคคัน ยู ออน)
They say start as you need to go on
(เฑ เซ ซทาท แอ็ส ยู นีด ทู โก ออน)
As you need to go on
(แอ็ส ยู นีด ทู โก ออน)
As you need to go on
(แอ็ส ยู นีด ทู โก ออน)

So meet me by the bridge
(โซ มีท มี ไบ เดอะ บริจ)
Meet me by the lane
(มีท มี ไบ เดอะ เลน)
When am I gonna see that pretty face again
(ฮเว็น แอ็ม ไอ กอนนะ ซี แดท พรีททิ เฟซ อะเกน)
Oh meet me on the road
(โอ มีท มี ออน เดอะ โรด)
Meet me where I said
(มีท มี ฮแว ไอ เซ็ด)
Blame it all upon a rush of blood to the head
(บเลม อิท ดอร์ อุพอน อะ รัฌ อ็อฝ บลัด ทู เดอะ เฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Rush Of Blood To The Head คำอ่าน Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น