เนื้อเพลง Crazy คำอ่าน K-Ci & Jojo

[I don’t know why, what I’m doing what I’m doing]
([ ไอ ด้อนท์ โน ฮไว , ฮว็อท แอม ดูอิง ฮว็อท แอม ดูอิง ])
See, baby I, apologize
(ซี , เบบิ ไอ , อะพอลโอะไจส)
For all the things that I’ve done that I’ve done
(ฟอ ออล เดอะ ธิง แดท แอฝ ดัน แดท แอฝ ดัน)
See I know that I’ve been a fool for far too long
(ซี ไอ โน แดท แอฝ บีน อะ ฟูล ฟอ ฟา ทู ล็อง)
And baby you have it, and don’t run away, just come back to papa
(แอ็นด เบบิ ยู แฮ็ฝ อิท , แอ็นด ด้อนท์ รัน อะเว , จัซท คัม แบ็ค ทู พะพา)
Please baby, baby won’t you stay
(พลีส เบบิ , เบบิ ว็อนท ยู ซเท)
If you really love me then why are you leavin me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี เด็น ฮไว อาร์ ยู เลวิน มี)

I can’t think, think about this crazy day
(ไอ แค็นท ธิงค , ธิงค อะเบาท ดีซ คเรสิ เด)
I lose sleep just to daydream about you babyyyyyyyy
(ไอ ลูส ซลีพ จัซท ทู เดย์ดรีม อะเบาท ยู เบบายยยยย)
I’m going crazy, crazy, crazy, just a thinkin about you lately [crazy baby]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , จัซท ดา ติ้งกิน อะเบาท ยู เลทลิ [ คเรสิ เบบิ ])
I’m going crazy, crazy, crazy, just a thinkin about you baby [I don’t know what to do]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , จัซท ดา ติ้งกิน อะเบาท ยู เบบิ [ ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู ])
I’m going crazy, crazy, crazy, crazy, thinkin about you lately [crazy, crazy, crazy]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , ติ้งกิน อะเบาท ยู เลทลิ [ คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ ])
I’m going crazy, crazy, [crazy, crazy] when I can’t touch you
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , [ คเรสิ , คเรสิ ] ฮเว็น นาย แค็นท ทั๊ช ยู)
Crazy, crazy [I’m going crazy] when I can’t hold you
(คเรสิ , คเรสิ [ แอม โกอิ้ง คเรสิ ] ฮเว็น นาย แค็นท โฮลด ยู)
Crazy, crazy, [I’m going crazy] when I can’t see you again
(คเรสิ , คเรสิ , [ แอม โกอิ้ง คเรสิ ] ฮเว็น นาย แค็นท ซี ยู อะเกน)
[Said I’m going crazy]
([ เซ็ด แอม โกอิ้ง คเรสิ ])

[Said I’m going crazy]
([ เซ็ด แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
I’ve finally realized, that you are my true love
(แอฝ ไฟแน็ลลิ รีแอะไลส , แดท ยู อาร์ มาย ทรู ลัฝ)
And I had a lot of time to think, and you’re all seem to keep thinking,
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ไทม ทู ธิงค , แอ็นด ยัวร์ ออล ซีม ทู คีพ ติ้งกิง ,)
To keep thinkin of, yeahhh
(ทู คีพ ติ้งกิน อ็อฝ , เย้)
And now I know I need you each and every day
(แอ็นด เนา ไอ โน ไอ นีด ยู อีช แอ็นด เอฝริ เด)
I can’t live without you, so don’t run away
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , โซ ด้อนท์ รัน อะเว)
Baby you said that you loved me, so why you leavin me, why [why, why, why, why]
(เบบิ ยู เซ็ด แดท ยู ลัฝ มี , โซ ฮไว ยู เลวิน มี , ฮไว [ ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว ])

I can’t think, think about this crazy day
(ไอ แค็นท ธิงค , ธิงค อะเบาท ดีซ คเรสิ เด)
I lose sleep just to daydream about you baby [I’m going crazy]
(ไอ ลูส ซลีพ จัซท ทู เดย์ดรีม อะเบาท ยู เบบิ [ แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
I’m going crazy, crazy, crazy, just a thinkin about you lately [just to think]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , จัซท ดา ติ้งกิน อะเบาท ยู เลทลิ [ จัซท ทู ธิงค ])
I’m going crazy, crazy, crazy, just a thinkin about you baby
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , จัซท ดา ติ้งกิน อะเบาท ยู เบบิ)
[I’m goin crazy, I’m going crazy]
([ แอม โกอิน คเรสิ , แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
I’m going crazy, crazy, crazy, crazy, thinkin about you lately
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , ติ้งกิน อะเบาท ยู เลทลิ)
I’m going crazy, crazy, [crazy, crazy] but I can’t touch you [I’m going crazy]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , คเรสิ , [ คเรสิ , คเรสิ ] บัท ไอ แค็นท ทั๊ช ยู [ แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
Crazy, crazy [crazy, crazy], when I can hold you
(คเรสิ , คเรสิ [ คเรสิ , คเรสิ ] , ฮเว็น นาย แค็น โฮลด ยู)
Crazy, crazy, when I can see again [if I can see you, if I can see you if I can see you, if I can see you]
(คเรสิ , คเรสิ , ฮเว็น นาย แค็น ซี อะเกน [ อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู , อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู , อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู ])
If I can see you, if I can see you again
(อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู , อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู อะเกน)
Then I would go, if I could see you again
(เด็น นาย เวิด โก , อิฟ ฟาย เคิด ซี ยู อะเกน)
I’d go craeeae
(อาย โก craeeae)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่าน K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น