เนื้อเพลง Thoughtless คำอ่าน Korn

Thumbing through the pages of my fantasies
( ทรัมบิง ธรู เดอะ เพจ อ็อฝ มาย แฟนตาซีสฺ)
Pushing all the mercy down, down, down
(พุฌอิง ออล เดอะ เมอซิ เดาน , เดาน , เดาน)
I wanna see you try to take a swing at me
(ไอ วอนนา ซี ยู ทไร ทู เทค เก ซวิง แอ็ท มี)
Come on, gonna put you on the ground, ground, ground
(คัมมอน , กอนนะ พัท ยู ออน เดอะ กเรานด , กเรานด , กเรานด)

Why are you trying to make fun of me?
(ฮไว อาร์ ยู ทไรอิง ทู เมค ฟัน อ็อฝ มี)
You think it’s funny?
(ยู ธิงค อิทซ ฟันนิ)
What the f*ck you think it’s doing to me?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค อิทซ ดูอิง ทู มี)
You take your turn lashing out at me
(ยู เทค ยุร เทิน แลฌอิง เอ้า แอ็ท มี)
I want you crying with your dirty ass in front of me
(ไอ ว็อนท ยู คไรอิง วิฑ ยุร เดอทิ อาซ ซิน ฟรันท อ็อฝ มี)

All of my hate cannot be bound
(ออล อ็อฝ มาย เฮท แคนน็อท บี เบานด)
I will not be drowned by your thoughtless scheming
(ไอ วิล น็อท บี ดเราน ไบ ยุร โตเลส ซาคีมมิง)
So you can try to tear me down
(โซ ยู แค็น ทไร ทู เทีย มี เดาน)
Beat me to the ground
(บีท มี ทู เดอะ กเรานด)
I will see you screaming
(ไอ วิล ซี ยู ซครีมอิง)

Thumbing through the pages of my fantasies
(ทรัมบิง ธรู เดอะ เพจ อ็อฝ มาย แฟนตาซีสฺ)
I’m above you, smiling at you, drown, drown, drown
(แอม อะบัฝ ยู , ซไมลอิง แอ็ท ยู , ดเราน , ดเราน , ดเราน)
I wanna kill and rape you the way you raped me
(ไอ วอนนา คิล แอ็นด เรพ ยู เดอะ เว ยู แร็พ มี)
And I’ll pull the trigger
(แอ็นด อิล พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
And you’re down, down, down
(แอ็นด ยัวร์ เดาน , เดาน , เดาน)

Why are you trying to make fun of me?
(ฮไว อาร์ ยู ทไรอิง ทู เมค ฟัน อ็อฝ มี)
You think it’s funny?
(ยู ธิงค อิทซ ฟันนิ)
What the f*ck you think it’s doing to me?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค อิทซ ดูอิง ทู มี)
You take your turn lashing out at me
(ยู เทค ยุร เทิน แลฌอิง เอ้า แอ็ท มี)
I want you crying with your dirty ass in front of me
(ไอ ว็อนท ยู คไรอิง วิฑ ยุร เดอทิ อาซ ซิน ฟรันท อ็อฝ มี)

All of my hate cannot be bound
(ออล อ็อฝ มาย เฮท แคนน็อท บี เบานด)
I will not be drowned by your thoughtless scheming
(ไอ วิล น็อท บี ดเราน ไบ ยุร โตเลส ซาคีมมิง)
So you can try to tear me down
(โซ ยู แค็น ทไร ทู เทีย มี เดาน)
Beat me to the ground
(บีท มี ทู เดอะ กเรานด)
I will see you screaming
(ไอ วิล ซี ยู ซครีมอิง)

All my friends are gone, they died [gonna take you down]
(ออล มาย ฟเร็นด แซร์ กอน , เฑ ได [ กอนนะ เทค ยู เดาน ])
They all screamed, and cried [gonna take you down]
(เฑ ออล ซครีม , แอ็นด คไร [ กอนนะ เทค ยู เดาน ])

I never forget, never forget, I can’t get nowhere
(ไอ เนฝเออะ เฟาะเกท , เนฝเออะ เฟาะเกท , ไอ แค็นท เก็ท โนแวร์)
Gonna take you down
(กอนนะ เทค ยู เดาน)

All of my hate cannot be bound
(ออล อ็อฝ มาย เฮท แคนน็อท บี เบานด)
I will not be drowned by your thoughtless scheming
(ไอ วิล น็อท บี ดเราน ไบ ยุร โตเลส ซาคีมมิง)
So you can try to tear me down
(โซ ยู แค็น ทไร ทู เทีย มี เดาน)
Beat me to the ground
(บีท มี ทู เดอะ กเรานด)
I will see you screaming
(ไอ วิล ซี ยู ซครีมอิง)
All of my hate cannot be bound
(ออล อ็อฝ มาย เฮท แคนน็อท บี เบานด)
I will not be drowned by your thoughtless scheming
(ไอ วิล น็อท บี ดเราน ไบ ยุร โตเลส ซาคีมมิง)
So you can try to tear me down
(โซ ยู แค็น ทไร ทู เทีย มี เดาน)
Beat me to the ground
(บีท มี ทู เดอะ กเรานด)
I will see you screaming
(ไอ วิล ซี ยู ซครีมอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thoughtless คำอ่าน Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น