เนื้อเพลง More Than a Feeling คำอ่าน Boston

I woke up this morning and the sun was gone,
( ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง แอ็นด เดอะ ซัน วอส กอน ,)
Turned on some music to start my day.
(เทิน ออน ซัม มยูสิค ทู ซทาท มาย เด)
I lost myself in a familiar song,
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ อิน อะ ฟะมีลเยอะ ซ็อง ,)
I closed my eyes and I slipped away.
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน ดาย สลิป อะเว)

Chorus :-
(โครัซ :)
It’s more than a feeling [more than a feeling]
(อิทซ โม แฑ็น อะ ฟีลอิง [ โม แฑ็น อะ ฟีลอิง ])
When I hear that old song they used to play [more than a feeling].
(ฮเว็น นาย เฮีย แดท โอลด ซ็อง เฑ ยูซ ทู พเล [ โม แฑ็น อะ ฟีลอิง ])
I begin dreaming [more than a feeling]
(ไอ บีกีน ดรีมมิง [ โม แฑ็น อะ ฟีลอิง ])
Till I see Marianne walk away.
(ทิล ไอ ซี แมริแอน วอค อะเว)
I see my Marianne walking away.
(ไอ ซี มาย แมริแอน วอคกิง อะเว)

So many people have come and gone,
(โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน ,)
Their faces fade as the years go by;
(แด เฟซ เฝด แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ 😉
Yet I still recall as I wander on,
(เย็ท ไอ ซทิล ริคอล แอ็ส ซาย วอนเดอะ ออน ,)
As clear as the sun in the summer sky.
(แอ็ส คเลีย แอ็ส เดอะ ซัน อิน เดอะ ซัมเมอะ ซไค)

Chorus
(โครัซ)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

When I’m tired and thinking cold
(ฮเว็น แอม ไทร แอ็นด ติ้งกิง โคลด)
I hide in my music, forget the day,

(ไอ ไฮด อิน มาย มยูสิค , เฟาะเกท เดอะ เด ,)
And dream of a girl I used to know.
(แอ็นด ดรีม อ็อฝ อะ เกิล ไอ ยูซ ทู โน)
I closed my eyes and she slipped away.
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน ชี สลิป อะเว)

She slipped away.
(ชี สลิป อะเว)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than a Feeling คำอ่าน Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น