เนื้อเพลง In My Daughter’s Eyes คำอ่าน Martina McBride

In my daughter’s eye’s
( อิน มาย ดอเทอะ ไอ)
I am a hero
(ไอ แอ็ม มา ฮีโร)
I am strong and wise and I know no fear
(ไอ แอ็ม ซทร็อง แอ็นด ไวส แอ็นด ดาย โน โน เฟีย)
But the truth is plain to see
(บัท เดอะ ทรูธ อีส พเลน ทู ซี)
She was sent to rescue me
(ชี วอส เซ็นท ทู เรซคยู มี)
I see who I want to be
(ไอ ซี ฮู ไอ ว็อนท ทู บี)
In my daughter’s eyes
(อิน มาย ดอเทอะ ไอ)

In my daughter’s eyes
(อิน มาย ดอเทอะ ไอ)
Everyone is equal
(เอ๊วี่วัน อีส อีคแว็ค)
Darkness turns to light
(ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
And the world is at peace
(แอ็นด เดอะ เวิลด อีส แอ็ท พีซ)
This miracle God gave to me
(ดีซ มิ๊ราเคิ่ล ก็อด เกฝ ทู มี)
Gives me strength when I am weak
(กิฝ มี ซทเร็งธ ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
I find reason to believe
(ไอ ไฟนด รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
In my daughter’s eyes
(อิน มาย ดอเทอะ ไอ)

When she wraps her hand around my finger
(ฮเว็น ชี แร็พ เฮอ แฮ็นด อะเรานด มาย ฟีงเกอะ)
Oh, it puts a smile in my heart
(โอ , อิท พัท ซา ซไมล อิน มาย ฮาท)
Everything becomes a little clearer
(เอ๊วี่ติง บิคัม ซา ลิ๊ทเทิ่ล เคียเลอ)
I realize what love is all about
(ไอ รีแอะไลส ฮว็อท ลัฝ อีส ซอร์ อะเบาท)

It’s hangin’ on when your heart has had enough
(อิทซ แฮนจิ้นออน ฮเว็น ยุร ฮาท แฮ็ส แฮ็ด อินัฟ)
It’s giving more when you feel like giving up
(อิทซ กีฝวิง โม ฮเว็น ยู ฟีล ไลค กีฝวิง อัพ)
I’ve seen the light
(แอฝ ซีน เดอะ ไลท)
It’s in my daughter’s eyes
(อิทซ ซิน มาย ดอเทอะ ไอ)

In my daughter’s eyes
(อิน มาย ดอเทอะ ไอ)
I can see the future
(ไอ แค็น ซี เดอะ ฟยูเชอะ)
A reflection of who I am and what will be
(อะ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม แอ็นด ฮว็อท วิล บี)
Though she’ll grow and someday leave
(โธ เฌ็ล กโร แอ็นด ซัมเดย์ ลีฝ)
Maybe raise a family
(เมบี เรส อะ แฟมอิลิ)
When I’m gone I hope you’ll see
(ฮเว็น แอม กอน ไอ โฮพ โยว ซี)
How happy she made me
(เฮา แฮพพิ ชี เมด มี)
For I’ll be there…
(ฟอ อิล บี แดร์)
In my daughter’s eyes
(อิน มาย ดอเทอะ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Daughter’s Eyes คำอ่าน Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น