เนื้อเพลง How Am I Supposed To Live Without You คำอ่าน Michael Bolton

I could hardly believe it when I heard the news today
( ไอ เคิด ฮาดลิ บิลีฝ อิท ฮเว็น นาย เฮิด เดอะ นยู ทุเด)
I had to come and get it straight from you
(ไอ แฮ็ด ทู คัม แอ็นด เก็ท ดิธ ซทเรท ฟร็อม ยู)
They said you were leaving, someone swept your heart away
(เฑ เซ็ด ยู เวอ ลีฝอิงส , ซัมวัน ซเว็พท ยุร ฮาท อะเว)
From the look upon your face I see it’s true
(ฟร็อม เดอะ ลุค อุพอน ยุร เฟซ ไอ ซี อิทซ ทรู)
So tell me all about it, tell me ’bout the plans you’re makin’
(โซ เท็ล มี ออล อะเบาท ดิธ , เท็ล มี เบาท เดอะ แพล็น ยัวร์ เมกิน)
Then tell me one thing more before I go
(เด็น เท็ล มี วัน ธิง โม บิโฟ ไอ โก)
Tell me how am I supposed to live without you
(เท็ล มี เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Now that I’ve been lovin’ you so long
(เนา แดท แอฝ บีน ลัฝวิน ยู โซ ล็อง)
How am I supposed to live without you
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
And how am I supposed to carry on
(แอ็นด เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู แคริ ออน)
When all that I’ve been livin’ for is gone
(ฮเว็น ออล แดท แอฝ บีน ลีฝอิน ฟอ อีส กอน)
Didn’t come here for cryin’, didn’t come here to break down
(ดิ๊นอิน คัม เฮียร ฟอ คายอิน , ดิ๊นอิน คัม เฮียร ทู บเรค เดาน)
It’s just a dream of mine is comin’ to an end
(อิทซ จัซท ดา ดรีม อ็อฝ ไมน อีส คัมอิน ทู แอน เอ็นด)
How can I blame you when I built my world around
(เฮา แค็น นาย บเลม ยู ฮเว็น นาย บิลท มาย เวิลด อะเรานด)
The hope that one day we’d be so much more than friends
(เดอะ โฮพ แดท วัน เด เว็ด บี โซ มัช โม แฑ็น ฟเร็นด)
And I don’t wanna know the price I’m gonna pay for dreamin’
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โน เดอะ พไรซ แอม กอนนะ เพ ฟอ ดรีมมิน)
I need you know, it’s more than I can take
(ไอ นีด ยู โน , อิทซ โม แฑ็น นาย แค็น เทค)
Tell me how am I supposed to live without you
(เท็ล มี เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Now that I’ve been lovin’ you so long
(เนา แดท แอฝ บีน ลัฝวิน ยู โซ ล็อง)
How am I supposed to live without you
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
And how am I supposed to carry on
(แอ็นด เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู แคริ ออน)
When all that I’ve been livin’ for is gone
(ฮเว็น ออล แดท แอฝ บีน ลีฝอิน ฟอ อีส กอน)
And I don’t wanna know the price I’m gonna pay for dreamin’
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โน เดอะ พไรซ แอม กอนนะ เพ ฟอ ดรีมมิน)
Now that your dream has come true
(เนา แดท ยุร ดรีม แฮ็ส คัม ทรู)
Tell me how am I supposed to live without you
(เท็ล มี เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Now that I’ve been loving you so long
(เนา แดท แอฝ บีน ลัฝอิง ยู โซ ล็อง)
How am I supposed to live without you
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
And how am I supposed to carry on
(แอ็นด เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู แคริ ออน)
All that I’ve been livin’ for is gone
(ออล แดท แอฝ บีน ลีฝอิน ฟอ อีส กอน)
Without you, after I’ve been lovin’ you so long
(วิเฑาท ยู , อาฟเทอะ แอฝ บีน ลัฝวิน ยู โซ ล็อง)
How am I supposed to live without you
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
And how am I supposed to carry on
(แอ็นด เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู แคริ ออน)
When all that I’ve been … [fade out]
(ฮเว็น ออล แดท แอฝ บีน [ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Am I Supposed To Live Without You คำอ่าน Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น