เนื้อเพลง What’s My Age Again? คำอ่าน Blink 182

I took her out, it was a Friday night
( ไอ ทุค เฮอ เอ้า , อิท วอส ซา ฟไรดิ ไนท)
I wore cologne to get the feeling right
(ไอ โว โครอน ทู เก็ท เดอะ ฟีลอิง ไรท)
We started makin’ out and she took off my pants
(วี ซทาท เมกิน เอ้า แอ็นด ชี ทุค ออฟฟ มาย แพ็นท)
But then, I turned on the TV
(บัท เด็น , ไอ เทิน ออน เดอะ ทีวี)

And that’s about the time she walked away from me
(แอ็นด แด๊ท อะเบาท เดอะ ไทม ชี วอค อะเว ฟร็อม มี)
Nobody likes you when you’re 23
(โนบอดี้ ไลค ยู ฮเว็น ยัวร์ 23)
And are still more amused by TV shows
(แอ็นด อาร์ ซทิล โม อัมยูส ไบ ทีวี โฌ)
What the hell is ADD, my friends say I should act my age
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส แอ็ด , มาย ฟเร็นด เซ ไอ เชิด แอ็คท มาย เอจ)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)

Then later on, on the drive home
(เด็น เลทเออะ ออน , ออน เดอะ ดไรฝ โฮม)
I called her mom from a pay phone
(ไอ คอล เฮอ มัม ฟร็อม มา เพ โฟน)
I said I was the cops and your husband’s in jail
(ไอ เซ็ด ดาย วอส เดอะ ค็อพ แซน ยุร ฮัสแบ็นด ซิน เจล)
This state looks down on sodomy
(ดีซ ซเทท ลุค เดาน ออน ซอดอะมิ)

And that’s about the time that b*tch hung up on me
(แอ็นด แด๊ท อะเบาท เดอะ ไทม แดท บี *tch ฮัง อัพ ออน มี)
Nobody likes you when you’re 23
(โนบอดี้ ไลค ยู ฮเว็น ยัวร์ 23)
And are still more amused by prank phone calls
(แอ็นด อาร์ ซทิล โม อัมยูส ไบ พแร็งค โฟน คอล)
What the hell is call ID, my friends say I should act my age
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส คอล อาย , มาย ฟเร็นด เซ ไอ เชิด แอ็คท มาย เอจ)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)

And that’s about the time she walked away from me
(แอ็นด แด๊ท อะเบาท เดอะ ไทม ชี วอค อะเว ฟร็อม มี)
Nobody likes you when you’re 23
(โนบอดี้ ไลค ยู ฮเว็น ยัวร์ 23)
And you still act like you’re in freshman year
(แอ็นด ยู ซทิล แอ็คท ไลค ยัวร์ อิน เฟรซแมน เยีย)
What the hell is wrong with me, my friends say I should act my age
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส ร็อง วิฑ มี , มาย ฟเร็นด เซ ไอ เชิด แอ็คท มาย เอจ)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)

That’s about the time that she broke up with me [what’s my age again?]
(แด๊ท อะเบาท เดอะ ไทม แดท ชี บโรค อัพ วิฑ มี [ ฮว็อท มาย เอจ อะเกน ])
No one should take themselves so seriously
(โน วัน เชิด เทค เฑ็มเซลฝส โซ ซีเรียซลิ)
With many years ahead to fall in line
(วิฑ เมนอิ เยีย อะเฮด ทู ฟอล อิน ไลน)
Why would you wish that on me, I’ll never wanna act my age
(ฮไว เวิด ยู วิฌ แดท ออน มี , อิล เนฝเออะ วอนนา แอ็คท มาย เอจ)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)
What’s my age again?
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)

What’s my age again…
(ฮว็อท มาย เอจ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s My Age Again? คำอ่าน Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น