เนื้อเพลง Habits (Stay High) คำอ่าน Tove Lo

I eat my dinner in my bathtub
( ไอ อีท มาย ดีนเนอะ อิน มาย แบตถาบ)
Then I go to sex clubs
(เด็น นาย โก ทู เซ็คซ คลับ)
Watching freaky people gettin’ it on
(วัทชิง ฟรีคกี้พี๊เพิ่ล เกดดิน หนิด ออน)
It doesn’t make me nervous
(อิท ดัสอินท เมค มี เนอฝัซ)
If anything I’m restless
(อิฟ เอนอิธิง แอม เรซทเล็ซ)
Yeah, I’ve been around and I’ve seen it all
(เย่ , แอฝ บีน อะเรานด แอ็นด แอฝ ซีน หนิด ออล)

I get home, I got the munchies
(ไอ เก็ท โฮม , ไอ ก็อท เดอะ มันชีต)
Binge on all my Twinkies
(บีนชฺ ออน ออล มาย ทวิงกีสฺ)
Throw up in the tub
(ธโร อัพ อิน เดอะ ทับ)
Then I go to sleep
(เด็น นาย โก ทู ซลีพ)
And I drank up all my money
(แอ็นด ดาย ดแร็งค อัพ ออล มาย มันอิ)
Dazed and kinda lonely
(เด แอ็นด กินดา โลนลิ)

You’re gone and I gotta stay
(ยัวร์ กอน แอ็นด ดาย กอททะ ซเท)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Spend my days locked in a haze
(ซเพ็นด มาย เด ล็อค อิน อะ เฮส)
Trying to forget you babe
(ทไรอิง ทู เฟาะเกท ยู เบบ)
I fall back down
(ไอ ฟอล แบ็ค เดาน)
Gotta stay high all my life
(กอททะ ซเท ไฮ ออล มาย ไลฟ)
To forget I’m missing you
(ทู เฟาะเกท แอม มีซซิง ยู)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)

Pick up daddies at the playground
(พิค อัพ แด๊ดดี แอ็ท เดอะ เพลย์กราวด์)
How I spend my daytime
(เฮา ไอ ซเพ็นด มาย เดย์ไทม์)
Loosen up the frown,
(ลูเซ็น อัพ เดอะ ฟเราน ,)
Make them feel alive
(เมค เฑ็ม ฟีล อะไลฝ)
I’ll make it fast and greasy
(อิล เมค อิท ฟัซท แอ็นด กรีซอิ)
I’m numb and way too easy
(แอม นัม แอ็นด เว ทู อีสอิ)

You’re gone and I gotta stay
(ยัวร์ กอน แอ็นด ดาย กอททะ ซเท)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Spend my days locked in a haze
(ซเพ็นด มาย เด ล็อค อิน อะ เฮส)
Trying to forget you babe
(ทไรอิง ทู เฟาะเกท ยู เบบ)
I fall back down
(ไอ ฟอล แบ็ค เดาน)
Gotta stay high all my life
(กอททะ ซเท ไฮ ออล มาย ไลฟ)
To forget I’m missing you
(ทู เฟาะเกท แอม มีซซิง ยู)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)

Staying in my play pretend
(สเตย์ยิ่ง อิน มาย พเล พริเทนด)
Where the fun ain’t got no end
(ฮแว เดอะ ฟัน เอน ก็อท โน เอ็นด)
Ooh
(อู้)
Can’t go home alone again
(แค็นท โก โฮม อะโลน อะเกน)
Need someone to numb the pain
(นีด ซัมวัน ทู นัม เดอะ เพน)
Ooh
(อู้)

Staying in my play pretend
(สเตย์ยิ่ง อิน มาย พเล พริเทนด)
Where the fun ain’t got no end
(ฮแว เดอะ ฟัน เอน ก็อท โน เอ็นด)
Ooh
(อู้)
Can’t go home alone again
(แค็นท โก โฮม อะโลน อะเกน)
Need someone to numb the pain
(นีด ซัมวัน ทู นัม เดอะ เพน)

You’re gone and I gotta stay
(ยัวร์ กอน แอ็นด ดาย กอททะ ซเท)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
High all the time
(ไฮ ออล เดอะ ไทม)
To keep you off my mind
(ทู คีพ ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Spend my days locked in a haze
(ซเพ็นด มาย เด ล็อค อิน อะ เฮส)
Trying to forget you babe
(ทไรอิง ทู เฟาะเกท ยู เบบ)
I fall back down
(ไอ ฟอล แบ็ค เดาน)
Gotta stay high all my life
(กอททะ ซเท ไฮ ออล มาย ไลฟ)
To forget I’m missing you
(ทู เฟาะเกท แอม มีซซิง ยู)
Ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Habits (Stay High) คำอ่าน Tove Lo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น