เนื้อเพลง Back Here คำอ่าน BBMak

Baby set me free from the misery
( เบบิ เซ็ท มี ฟรี ฟร็อม เดอะ มีสริ)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)
Since you run away nothing’s been the same
(ซินซ ยู รัน อะเว นัธอิง บีน เดอะ เซม)
Don’t know what I’m living for
(ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ลีฝอิง ฟอ)
Here I am so alone
(เฮียร ไอ แอ็ม โซ อะโลน)
And there’s nothing in this world I can do
(แอ็นด แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ดาย แค็น ดู)

Chorus :
(โครัซ :)
Until you’re back here baby
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ)
Miss you want you need you so
(มิซ ยู ว็อนท ยู นีด ยู โซ)
Until you’re back here baby, yeah
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ , เย่)
There’s a feeling inside I want you to know
(แดร์ ซา ฟีลอิง อีนไซด ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
You are the one and I can’t let you go
(ยู อาร์ ดิ วัน แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท ยู โก)

So I told you lies even made you cry
(โซ ไอ โทลด ยู ไล อีเฝ็น เมด ยู คไร)
Baby I was so wrong
(เบบิ ไอ วอส โซ ร็อง)
Girl I promise you now my love is true
(เกิล ไอ พรอมอิซ ยู เนา มาย ลัฝ อีส ทรู)
This is where my heart belongs
(ดีซ ซิส ฮแว มาย ฮาท บิลอง)
Cos here I am so alone
(คอซ เฮียร ไอ แอ็ม โซ อะโลน)
And there’s nothing in this world what I can do
(แอ็นด แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ฮว็อท ไอ แค็น ดู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And I wonder, are you thinking of me
(แอ็นด ดาย วันเดอะ , อาร์ ยู ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Cos I’m thinking of you
(คอซ แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
And I wonder, Are you ever coming back in my life
(แอ็นด ดาย วันเดอะ , อาร์ ยู เอฝเออะ คัมอิง แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Cos here I am so alone
(คอซ เฮียร ไอ แอ็ม โซ อะโลน)
And there’s nothing in this world I can do
(แอ็นด แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ดาย แค็น ดู)

Until you’re back here baby
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ)
Miss you want you need you so
(มิซ ยู ว็อนท ยู นีด ยู โซ)
Until you’re back here baby, yeah
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ , เย่)
There’s a feeling inside I want you to know
(แดร์ ซา ฟีลอิง อีนไซด ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
You are the one and I can’t
(ยู อาร์ ดิ วัน แอ็นด ดาย แค็นท)

Until you’re back here baby
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ)
Until you’re back here baby
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ)
Until you’re back here baby
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ)
There’s a feeling inside I want you to know
(แดร์ ซา ฟีลอิง อีนไซด ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
You are the one and I can’t
(ยู อาร์ ดิ วัน แอ็นด ดาย แค็นท)
Until you’re back here baby … till fade
(อันทีล ยัวร์ แบ็ค เฮียร เบบิ ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Here คำอ่าน BBMak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น