เนื้อเพลง Englishman In New York คำอ่าน Sting

I don’t take coffee I take tea my dear
( ไอ ด้อนท์ เทค คอฟฟิ ไอ เทค ที มาย เดีย)
I like my toast done on one side
(ไอ ไลค มาย โทซท ดัน ออน วัน ไซด)
And you can hear it in my accent when I talk
(แอ็นด ยู แค็น เฮีย อิท อิน มาย แอคเซ็นท ฮเว็น นาย ทอค)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)

See me walking down Fifth Avenue
(ซี มี วอคกิง เดาน ฟิฟธ แอฝอินยู)
A walking cane here at my side
(อะ วอคกิง เคน เฮียร แอ็ท มาย ไซด)
I take it everywhere I walk
(ไอ เทค อิท เอวี่แวร์ ไอ วอค)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)

I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)
I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)

If, “Manners maketh man” as someone said
(อิฟ , ” แมนเนอะ เมคตฺ แม็น ” แอ็ส ซัมวัน เซ็ด)
Then he’s the hero of the day
(เด็น อีส เดอะ ฮีโร อ็อฝ เดอะ เด)
It takes a man to suffer ignorance and smile
(อิท เทค ซา แม็น ทู ซัฟเฟอะ อีกโนะแร็นซ แอ็นด ซไมล)
Be yourself no matter what they say
(บี ยุรเซลฟ โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ)

I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)
I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)

Modesty, propriety can lead to notoriety
(มอดเอ็ซทิ , พโระพไรเอะทิ แค็น เล็ด ทู โนโทะไรเอะทิ)
You could end up as the only one
(ยู เคิด เอ็นด อัพ แอ็ส ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Gentleness, sobriety are rare in this society
(เจนเทิลเนสส , โซะบไรเอะทิ อาร์ แร อิน ดีซ โซะไซเอะทิ)
At night a candle’s brighter than the sun
(แอ็ท ไนท ดา แค๊นเดิ้ล ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)

Takes more than combat gear to make a man
(เทค โม แฑ็น คอมแบ็ท เกีย ทู เมค เก แม็น)
Takes more than a license for a gun
(เทค โม แฑ็น อะ ไลเซ็นซ ฟอ รา กัน)
Confront your enemies, avoid them when you can
(ค็อนฟรันท ยุร อียีมีสฺ , อะฝอยด เฑ็ม ฮเว็น ยู แค็น)
A gentleman will walk but never run
(อะ เจนเทิลแมนวิล วอค บัท เนฝเออะ รัน)

If, “Manners maketh man” as someone said
(อิฟ , ” แมนเนอะ เมคตฺ แม็น ” แอ็ส ซัมวัน เซ็ด)
Then he’s the hero of the day
(เด็น อีส เดอะ ฮีโร อ็อฝ เดอะ เด)
It takes a man to suffer ignorance and smile
(อิท เทค ซา แม็น ทู ซัฟเฟอะ อีกโนะแร็นซ แอ็นด ซไมล)
Be yourself no matter what they say
(บี ยุรเซลฟ โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ)

I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)
I’m an alien I’m a legal alien
(แอม แอน เอลเย็น แอม มา ลีแก็ล เอลเย็น)
I’m an Englishman in New York
(แอม แอน อิงลิชแมน อิน นยู ยอค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Englishman In New York คำอ่าน Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น