เนื้อเพลง What’s Going On EP คำอ่าน All-Star Tribute

{P. Diddy}
( { พี ดิดดี้ })
What’s Going On
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

{Jermaine Dupri}
({ เจอเมนดุพพรี })
Tell Me
(เท็ล มี)

{P. Diddy}
({ พี ดิดดี้ })
People Dying
(พี๊เพิ่ล ไดอิง)
People Crying
(พี๊เพิ่ล คไรอิง)
Lord help us
(ลอด เฮ็ลพ อัซ)

{Bono}
({ Bono })
Mother, mother
(ม๊าเธ่อร์ , ม๊าเธ่อร์)
There’s too many of you crying
(แดร์ ทู เมนอิ อ็อฝ ยู คไรอิง)

{Gwen Stefani}
({ จีเวน สเตฟานี่ })
Oh, brother, brother, brother
(โอ , บรัฑเออะ , บรัฑเออะ , บรัฑเออะ)
There’s far too many of you dying
(แดร์ ฟา ทู เมนอิ อ็อฝ ยู ไดอิง)

{Jermaine Dupri}
({ เจอเมนดุพพรี })
That’s Right
(แด๊ท ไรท)

{Aaron Lewis}
({ เอรอน เลวิซ })
You know we’ve got to find a way
(ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)
To bring some lovin’ here today
(ทู บริง ซัม ลัฝวิน เฮียร ทุเด)

{Nona Gaye}
({ Nona เก๋ })
Oh my father, father
(โอ มาย ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ)
We don’t need to escalate
(วี ด้อนท์ นีด ทู เอซคะเลท)

{Backstreet Boys}
({ แบคสตีท บอย })
You see war is not the answer
(ยู ซี วอ อีส น็อท ดิ อานเซอะ)

{Nona Gaye/Backstreet Boys}
({ Nona เก๋ /แบคสตีท บอย })
For only love can conquer hate
(ฟอ โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น คองเคอะ เฮท)

{Christina Aguilera}
({ คริสตินา อกิวเรร่า })
You know we’ve got to find a way
(ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)
To bring some lovin’ here today
(ทู บริง ซัม ลัฝวิน เฮียร ทุเด)

{Britney Spears}
({ บริทนี่ ซเพีย })
Barricades, can’t block our way
(แบริเคด , แค็นท บล็อค เอ๊า เว)

{Jennifer Lopez}
({ เจนนีเฟอร์ โลเพซ })
Don’t punish me with brutality
(ด้อนท์ พันอิฌ มี วิฑ บรูแทลอิทิ)

{Destiny’s Child}
({ เดซทินิ ไชล })
Talk to me
(ทอค ทู มี)
So you can see
(โซ ยู แค็น ซี)

{Destiny’s Child/Britney Spears: First Chorus}
({ เดซทินิ ไชล /บริทนี่ ซเพีย : เฟิซท โครัซ })
Oh what’s going on
(โอ ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
What’s going on
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
Yeah what’s going on
(เย่ ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
Ahh what’s going on
(อา ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

{Ja Rule}
({ จา รูล })
What’s going on in a world filled with pain
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน อิน อะ เวิลด ฟิล วิฑ เพน)
Where’s the love for which we pray
(ฮแว เดอะ ลัฝ ฟอ ฮวิช วี พเร)
What’s going on
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
When our children can’t play
(ฮเว็น เอ๊า ชีลดเร็น แค็นท พเล)
Homeless can’t eat
(โฮมเลสซ แค็นท อีท)
There’s got to be a better way
(แดร์ ก็อท ทู บี อะ เบทเทอะ เว)
What’s going on
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
When we politically blind
(ฮเว็น วี โพะลีทอิแค็ลลิ บไลนด)
Can’t see the signs of endangered times
(แค็นท ซี เดอะ ไซน อ็อฝ เอ็นเดนเจอะ ไทม)
What’s going on
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

{Nelly Furtado}
({ เนลลีเฟอทาโด })
Ah tell me
(อา เท็ล มี)
What’s going on in the world today
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน อิน เดอะ เวิลด ทุเด)
I’d rather be dead
(อาย ราฑเออะ บี เด็ด)
Than turn my head away
(แฑ็น เทิน มาย เฮ็ด อะเว)
We gotta first world vision to complete, to lift our
(วี กอททะ เฟิซท เวิลด ฝีฉอัน ทู ค็อมพลีท , ทู ลิฟท เอ๊า)
Hands in the air and cry for a switch
(แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด คไร ฟอ รา ซวิช)

{Michael Stipe}
({ ไมเล Stipe })
Father, father
(ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ)

{P. Diddy}
({ พี ดิดดี้ })
Father help us, come on
(ฟาเฑอะ เฮ็ลพ อัซ , คัมมอน)

{Michael Stipe}
({ ไมเล Stipe })
Everybody thinks we’re wrong
(เอวี่บอดี้ ธิงค เวีย ร็อง)

{Alicia Keys}
({ อลีเชีย คี })
Oh, but who are they to judge us
(โอ , บัท ฮู อาร์ เฑ ทู จัจ อัซ)
Together we can all be strong
(ทุเกฑเออะ วี แค็น ออล บี ซทร็อง)

{P. Diddy}
({ พี ดิดดี้ })
United we stand, United we fall
(ยูนิท วี ซแท็นด , ยูนิท วี ฟอล)

{N’Sync}
({ เอ็นซิง })
Oh you know we’ve got to find a way
(โอ ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)

{Mary J. Blige}
({ แมริ เจ บีจช })
To bring some understanding here today
(ทู บริง ซัม อันเดิซแทนดิง เฮียร ทุเด)

{N’Sync}
({ เอ็นซิง })
Barricades can’t block our way
(แบริเคด แค็นท บล็อค เอ๊า เว)

{Darren Hayes – Savage Garden}
({ แดร์เรนเฮยสฺแซฝอิจ ก๊าร์เด้น })
Don’t punish me with brutality
(ด้อนท์ พันอิฌ มี วิฑ บรูแทลอิทิ)

{N’Sync}
({ เอ็นซิง })
Baby talk to me
(เบบิ ทอค ทู มี)
So you can see
(โซ ยู แค็น ซี)

{Second chorus}
({ เซคอันด โครัซ })
Yeah, what’s going on
(เย่ , ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
Hey, what’s going on
(เฮ , ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
I’ll tell you what’s goin’ on-uh
(อิล เท็ล ยู ฮว็อท โกอิน ออน อา)

{Nelly}
({ เนลลี })
What’s going on ‘cross seas
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน คร็อซ ซี)
Every minute a child dies by this disease
(เอฝริ มินยูท อะ ไชล ได ไบ ดีซ ดิสีส)
In record numbers indeed
(อิน เรคออด นัมเบอะ อินดีด)
Got momma’s crying out please
(ก็อท มอมมาคไรอิง เอ้า พลีส)
My baby hold on
(มาย เบบิ โฮลด ออน)
My child ain’t done nothing wrong
(มาย ไชล เอน ดัน นัธอิง ร็อง)
Still I want to holler
(ซทิล ไอ ว็อนท ทู ฮอลเลอะ)
Ask them why they don’t bother
(อาซค เฑ็ม ฮไว เฑ ด้อนท์ บอฑเออะ)
Oh no, oh no
(โอ โน , โอ โน)
Make me turn to my father
(เมค มี เทิน ทู มาย ฟาเฑอะ)
And ask him why they all got a trapped soul
(แอ็นด อาซค ฮิม ฮไว เฑ ออล ก็อท ดา แทร๊พ โซล)

{Nas}
({ นาส })
I can feel what was bothering Marvin
(ไอ แค็น ฟีล ฮว็อท วอส บาร์เดอริง มาร์วิน)
Why his words forever remain
(ฮไว ฮิส เวิด เฟาะเรฝเออะ ริเมน)
Dealing with these modern day problems
(ดีลลิง วิฑ ฑิส มอดเอิน เด พรอบเล็ม)
‘Cause of ignorance surrounding me and my constituents
(คอส อ็อฝ อีกโนะแร็นซ ซะเรานดิงส มี แอ็นด มาย ค็อนสทีทชุเอ็นท)
Too many infected
(ทู เมนอิ อินเฟคท)
Too many lives diminishing
(ทู เมนอิ ไลฝ ดีมินนิชชิง)
Nobody say Protestants, Jews, Blacks, and Whites, Latinos and Asians
(โนบอดี้ เซ พอร์เดสเตน , จู , บแล็ค , แอ็นด ฮไวท , ลาทิโนซ แซน เอแฉ็น)
Pray together
(พเร ทุเกฑเออะ)
Less fight
(เลซ ไฟท)
We better unite
(วี เบทเทอะ ยุไนท)
As genocide chemical war
(แอ็ส เจนโอะไซด เคมอิแค็ล วอ)
And the rich and the poor
(แอ็นด เดอะ ริช แอ็นด เดอะ พูร)
Know that God delivers a cure
(โน แดท ก็อด ดิลีฝเออะ ซา คิวเร)

{Eve}
({ อี๊ฟ })
It’s a shame our reality is devastating
(อิทซ ซา เฌม เอ๊า ริแอลอิทิ อีส เดฝเวตสเตดิง)
People praying for a cure
(พี๊เพิ่ล เพลยอิง ฟอ รา คิวเร)
Dying while they’re waiting
(ไดอิง ฮไวล เดรว เวททิง)
Ask the Lord for the comfort and strength to face it
(อาซค เดอะ ลอด ฟอ เดอะ คัมเฟิท แอ็นด ซทเร็งธ ทู เฟซ อิท)
All the kids with dreams
(ออล เดอะ คิด วิฑ ดรีม)
Won’t get the chance to chase it
(ว็อนท เก็ท เดอะ ชานซ ทู เชซ อิท)
Makes me sad
(เมค มี แซ็ด)
Think about the lives they would’ve had
(ธิงค อะเบาท เดอะ ไลฝ เฑ วูดเด็ป แฮ็ด)
Think about the orphan babies got no moms and dads
(ธิงค อะเบาท ดิ ออแฟ็น เบบีสฺ ก็อท โน มัม แซน แด็ด)
How can we sit back and not try to make it right
(เฮา แค็น วี ซิท แบ็ค แอ็นด น็อท ทไร ทู เมค อิท ไรท)
We gotta come together
(วี กอททะ คัม ทุเกฑเออะ)
We gotta fight for life
(วี กอททะ ไฟท ฟอ ไลฟ)

{Fred Durst}
({ เฟรด เดิซท })
Somebody tell me what’s going on [what’s going on]
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน [ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
We got human beings using humans for a bomb
(วี ก็อท ฮยูแม็น บีอิง ยูสซิง ฮยูแม็น ฟอ รา บ็อม)
But everyone wanna live
(บัท เอ๊วี่วัน วอนนา ไลฝ)
Don’t nobody really want to die
(ด้อนท์ โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ได)
You feeling me right
(ยู ฟีลอิง มี ไรท)
I can’t be watching people die [die]
(ไอ แค็นท บี วัทชิง พี๊เพิ่ล ได [ ได ])
And watching people cry
(แอ็นด วัทชิง พี๊เพิ่ล คไร)
Let me break it down for a minute
(เล็ท มี บเรค อิท เดาน ฟอ รา มินยูท)
If there’s enough room here for you and me
(อิฟ แดร์ อินัฟ รุม เฮียร ฟอ ยู แอ็นด มี)
There’s plenty of room for some humanity
(แดร์ พเลนทิ อ็อฝ รุม ฟอ ซัม ฮิวแมนอิทิ)

Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
[what’s going on]
([ ฮว็อท โกอิ้ง ออน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Going On EP คำอ่าน All-Star Tribute

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น