เนื้อเพลง Baby I Love U คำอ่าน Jennifer Lopez

Boy I never knew I could feel
( บอย ไอ เนฝเออะ นยู ไอ เคิด ฟีล)
The way I felt, when I felt the way
(เดอะ เว ไอ เฟ็ลท , ฮเว็น นาย เฟ็ลท เดอะ เว)
you were feeling me baby
(ยู เวอ ฟีลอิง มี เบบิ)
I’m so out of control yeah…
(แอม โซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล เย่)

Everytime you look my way
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลุค มาย เว)
I realize more and more
(ไอ รีแอะไลส โม แอ็นด โม)
How much I adore those pretty eyes
(เฮา มัช ไอ อะโด โฑส พรีททิ ไอ)
Of yours, I’m helpless baby
(อ็อฝ ยุร , แอม เฮลพเล็ซ เบบิ)

Hook 1
(ฮุค 1)
What I wanna know is
(ฮว็อท ไอ วอนนา โน อีส)
Are you willing to try
(อาร์ ยู วีลลิง ทู ทไร)
Can you love me for a lifetime
(แค็น ยู ลัฝ มี ฟอ รา ไลฟ์ไทม์)
In just one night
(อิน จัซท วัน ไนท)
Ohh…
(โอ้)

Chorus
(โครัซ)
Baby I love you [love you]
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู [ ลัฝ ยู ])
Baby I need you [need you]
(เบบิ ไอ นีด ยู [ นีด ยู ])
I gotta have you [I gotta have you babe]
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู [ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู เบบ ])
Can’t be without you [be without you]
(แค็นท บี วิเฑาท ยู [ บี วิเฑาท ยู ])

Baby I love you [yeah…]
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู [ เย่ ])
Baby I need you [need You…]
(เบบิ ไอ นีด ยู [ นีด ยู ])
I gotta have you [I gotta have you babe]
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู [ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู เบบ ])
Can’t be without you
(แค็นท บี วิเฑาท ยู)

Verse 2
(เฝิซ 2)
Blessed and cursed on the same day,
(บเล็ซ แอ็นด เคิซ ออน เดอะ เซม เด ,)
The day that I first felt the power of you
(เดอะ เด แดท ไอ เฟิซท เฟ็ลท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ยู)
Inside of me, such a strong feeling
(อีนไซด อ็อฝ มี , ซัช อะ ซทร็อง ฟีลอิง)
There comes a time in everyone’s life
(แดร์ คัม ซา ไทม อิน เอ๊วี่วัน ไลฟ)
When you know, and everyone around you knows
(ฮเว็น ยู โน , แอ็นด เอ๊วี่วัน อะเรานด ยู โน)
That everything is changed,
(แดท เอ๊วี่ติง อีส เชนจ ,)
You’re not the same, it’s a new day
(ยัวร์ น็อท เดอะ เซม , อิทซ ซา นยู เด)

Hook 2
(ฮุค 2)
Oh… what I wanna know is,
(โอ ฮว็อท ไอ วอนนา โน อีส ,)
Are you willing to try
(อาร์ ยู วีลลิง ทู ทไร)
There’s got to be more meaning to this
(แดร์ ก็อท ทู บี โม มีนนิง ทู ดีซ)
Than what meets the eye…
(แฑ็น ฮว็อท มีท ดิ ไอ)

Chorus
(โครัซ)
Baby I love you
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู)
Baby I need you [baby I need you]
(เบบิ ไอ นีด ยู [ เบบิ ไอ นีด ยู ])
Gotta have you baby [I gotta have you]
(กอททะ แฮ็ฝ ยู เบบิ [ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู ])
Can’t be without you [can’t be without you]
(แค็นท บี วิเฑาท ยู [ แค็นท บี วิเฑาท ยู ])

Baby I love you [baby I love you]
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู [ เบบิ ไอ ลัฝ ยู ])
Yea yeah… [baby I need you]
(เย เย่ [ เบบิ ไอ นีด ยู ])
I gotta have you [I gotta have you]
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู [ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู ])
Yea, yea yeah… [can’t be without you]
(เย , เย เย่ [ แค็นท บี วิเฑาท ยู ])

Bridge
(บริจ)

Ooh… I love the way you kiss me
(อู้ ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู คิซ มี)
Oh, baby please
(โอ , เบบิ พลีส)
I’m about to loose my mind
(แอม อะเบาท ทู ลูซ มาย ไมนด)
Oh… talk to me, cause I’m beggin’ for you and,
(โอ ทอค ทู มี , คอส แอม เบคกินฟอ ยู แอ็นด ,)
I’m down on my knees…
(แอม เดาน ออน มาย นี)
Baby I know you’re the one that I need…
(เบบิ ไอ โน ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ นีด)

[Baby I love you…]
([ เบบิ ไอ ลัฝ ยู ])
[You know I need you…]
([ ยู โน ไอ นีด ยู ])
[Gotta have you…]
([ กอททะ แฮ็ฝ ยู ])
[Can’t be without you…]
([ แค็นท บี วิเฑาท ยู ])

[Baby I love you…]
([ เบบิ ไอ ลัฝ ยู ])
[You know I need you…]
([ ยู โน ไอ นีด ยู ])
[Gotta have you…]
([ กอททะ แฮ็ฝ ยู ])
[Cant be without you..]
([ แค็นท บี วิเฑาท ยู ])

Chorus x3
(โครัซ x3)

[spoken]
([ ซโพเค็น ])
Ladies do you know what I’m talkin’ about
(เลดิส ดู ยู โน ฮว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท)
When a man gets inside your soul,
(ฮเว็น อะ แม็น เก็ท อีนไซด ยุร โซล ,)
And it takes hold, and it won’t let go
(แอ็นด ดิท เทค โฮลด , แอ็นด ดิท ว็อนท เล็ท โก)
Hey.. hey… hey….
(เฮ เฮ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby I Love U คำอ่าน Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น