เนื้อเพลง The Answer คำอ่าน Britney Spears

[Bonus Track]
([ โบนัซ ทแรค ])

Yeah,
(เย่ ,)
I’ve been waiting for you
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
So patiently
(โซ เพเฌ็นทลิ)
And now you’re here
(แอ็นด เนา ยัวร์ เฮียร)
Ohhhhhh
(โอ้~)

You’re my answer
(ยัวร์ มาย อานเซอะ)
Thank you [Yeah]
(แธ็งค ยู [ เย่ ])
Ohhhhhh
(โอ้~)
I think you’re my answer
(ไอ ธิงค ยัวร์ มาย อานเซอะ)
Uh, Here I go
(อา , เฮียร ไอ โก)

You’re the answer
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ)
All this time I’ve tried to find you
(ออล ดีซ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟนด ยู)
I’ve been yearnin’ [I’ve been yearning inside]
(แอฝ บีน เยียนิน [ แอฝ บีน เยอนิง อีนไซด ])
You’re the answer to the question that’s been burning [I’ve been burning inside]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แด๊ท บีน เบรินนิง [ แอฝ บีน เบรินนิง อีนไซด ])
When they ask me who I love
(ฮเว็น เฑ อาซค มี ฮู ไอ ลัฝ)
You’re the answer [You’re my answer]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ มาย อานเซอะ ])
You’re my answer
(ยัวร์ มาย อานเซอะ)

Patiently I’ve waited for this day to finally come
(เพเฌ็นทลิ แอฝ เวท ฟอ ดีซ เด ทู ไฟแน็ลลิ คัม)
Knowing someday somehow I would find that special one
(โนอิง ซัมเดย์ ซัมฮาว ไอ เวิด ไฟนด แดท ซเพฌแอ็ล วัน)
Someone perfect, someone true, someone that I knew, was you [I knew it was you]
(ซัมวัน เพ๊อร์เฟ็คท , ซัมวัน ทรู , ซัมวัน แดท ไอ นยู , วอส ยู [ ไอ นยู อิท วอส ยู ])

Who can hold me tight, keep me warm, through the night
(ฮู แค็น โฮลด มี ไทท , คีพ มี วอม , ธรู เดอะ ไนท)
Who can wipe my tears, when it’s wrong, make it right
(ฮู แค็น ไวพ มาย เทีย , ฮเว็น อิทซ ร็อง , เมค อิท ไรท)
Who can give me love, ’til I’m satisfied
(ฮู แค็น กิฝ มี ลัฝ , ทิล แอม แซทอิซไฟด)
Who’s the one I need in my life
(ฮู ดิ วัน ไอ นีด อิน มาย ไลฟ)

You’re the answer
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ)
All this time I’ve tried to find you
(ออล ดีซ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟนด ยู)
I’ve been yearnin’ [I’ve been yeaning inside]
(แอฝ บีน เยียนิน [ แอฝ บีน ยีนนิง อีนไซด ])
You’re the answer to the question that’s been burning [I’ve been burning inside]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แด๊ท บีน เบรินนิง [ แอฝ บีน เบรินนิง อีนไซด ])
When they ask me who I love
(ฮเว็น เฑ อาซค มี ฮู ไอ ลัฝ)
You’re the answer [You’re the answer baby]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ ดิ อานเซอะ เบบิ ])
You’re my answer
(ยัวร์ มาย อานเซอะ)

I can hardly speak because I’m underneath your spell
(ไอ แค็น ฮาดลิ ซพีค บิคอส แอม อันเดอะนีธ ยุร ซเพ็ล)
Saving every moment that I have you to myself
(เซฝอิง เอฝริ โมเม็นท แดท ไอ แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ)
Putting my love to the test
(พูทดิง มาย ลัฝ ทู เดอะ เท็ซท)
‘Cuz baby this is destiny [Yeah, This is destiny]
(คัซ เบบิ ดีซ ซิส เดซทินิ [ เย่ , ดีซ ซิส เดซทินิ ])

You can hold me tight, keep me warm, through the night
(ยู แค็น โฮลด มี ไทท , คีพ มี วอม , ธรู เดอะ ไนท)
You can wipe my tears, when its wrong, make it right
(ยู แค็น ไวพ มาย เทีย , ฮเว็น อิทซ ร็อง , เมค อิท ไรท)
You can give me love, ’til I’m satisfied
(ยู แค็น กิฝ มี ลัฝ , ทิล แอม แซทอิซไฟด)
You’re the one I need in my life
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด อิน มาย ไลฟ)

You’re the answer
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ)
All this time I’ve tried to find you
(ออล ดีซ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟนด ยู)
I’ve been yearnin’ [I’ve been yearning]
(แอฝ บีน เยียนิน [ แอฝ บีน เยอนิง ])
You’re the answer to the question that’s been burning [I’ve been burning inside]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แด๊ท บีน เบรินนิง [ แอฝ บีน เบรินนิง อีนไซด ])
When they ask me who I love
(ฮเว็น เฑ อาซค มี ฮู ไอ ลัฝ)
You’re the answer [You’re my answer]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ มาย อานเซอะ ])
You’re my answer [You’re my answer]
(ยัวร์ มาย อานเซอะ [ ยัวร์ มาย อานเซอะ ])

You’re the answer [Yeah]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ เย่ ])
All this time I’ve tried to find you
(ออล ดีซ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟนด ยู)
I’ve been yearnin’ [I’ve been yearning for you]
(แอฝ บีน เยียนิน [ แอฝ บีน เยอนิง ฟอ ยู ])
You’re the answer to the question that’s been burning [Burning]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แด๊ท บีน เบรินนิง [ เบรินนิง ])
When they ask me who I love
(ฮเว็น เฑ อาซค มี ฮู ไอ ลัฝ)
You’re the answer [You’re the answer]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ ดิ อานเซอะ ])
You’re my answer
(ยัวร์ มาย อานเซอะ)

Who can hold me tight, keep me warm, through the night?
(ฮู แค็น โฮลด มี ไทท , คีพ มี วอม , ธรู เดอะ ไนท)
Who can wipe my tears, when it’s wrong, make it right?
(ฮู แค็น ไวพ มาย เทีย , ฮเว็น อิทซ ร็อง , เมค อิท ไรท)
Who can give me love, ’til I’m satisfied?
(ฮู แค็น กิฝ มี ลัฝ , ทิล แอม แซทอิซไฟด)
Who’s the one I need in my life? [You’re my answer]
(ฮู ดิ วัน ไอ นีด อิน มาย ไลฟ [ ยัวร์ มาย อานเซอะ ])

You’re the answer [You’re the answer]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ ดิ อานเซอะ ])
All this time I’ve tried to find you
(ออล ดีซ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟนด ยู)
I’ve been yearnin’ [I’ve been yearning]
(แอฝ บีน เยียนิน [ แอฝ บีน เยอนิง ])
You’re the answer to the question that’s been burnin’ [That’s been burning]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แด๊ท บีน เบินนิน [ แด๊ท บีน เบรินนิง ])
When they ask me who I love
(ฮเว็น เฑ อาซค มี ฮู ไอ ลัฝ)
You’re the answer [The answer baby]
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ดิ อานเซอะ เบบิ ])
You’re my answer
(ยัวร์ มาย อานเซอะ)

You’re the answer [You’re my answer
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ [ ยัวร์ มาย อานเซอะ)
You’re my answer, You’re My answer]
(ยัวร์ มาย อานเซอะ , ยัวร์ มาย อานเซอะ ])
Yeah, you’re my answer
(เย่ , ยัวร์ มาย อานเซอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Answer คำอ่าน Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น