เนื้อเพลง Single For The Rest Of My Life คำอ่าน Isyss

Ho…oh…
( โฮ โอ)
Oh, yeah, yeah, oh, yeah
(โอ , เย่ , เย่ , โอ , เย่)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
Oh, yeah, yeah
(โอ , เย่ , เย่)

Sitting here
(ซีททิง เฮียร)
Daydreamin’ about you
(เดย์ดรีมมิน อะเบาท ยู)
Oh, everything we had
(โอ , เอ๊วี่ติง วี แฮ็ด)
Wish I could get it back
(วิฌ ไอ เคิด เก็ท ดิธ แบ็ค)

‘Cause if it ain’t you, then I don’t want it
(คอส อิฟ อิท เอน ยู , เด็น นาย ด้อนท์ ว็อนท ดิธ)
And if it ain’t you, then it ain’t for me
(แอ็นด อิฟ อิท เอน ยู , เด็น หนิด เอน ฟอ มี)
I can see your face whenever I be sleepin’
(ไอ แค็น ซี ยุร เฟซ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ บี สลีฟปิน)
But it hurts when I realize I’m dreamin’
(บัท ดิธ เฮิท ฮเว็น นาย รีแอะไลส แอม ดรีมมิน)

So if I can’t have you
(โซ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life [My life]
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ [ มาย ไลฟ ])
‘Cause you can’t be replaced by nobody else
(คอส ยู แค็นท บี รีเพลย์ ไบ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I’ll go crazy if I can’t have you for myself [If I
(อิล โก คเรสิ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ [ อิฟ ฟาย)
can’t have you]
(แค็นท แฮ็ฝ ยู ])

If I can’t have you [I’ll be]
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู [ อิล บี ])
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
I’ve decided that nobody could compare to you [Nobody]
(แอฝ ดิไซด แดท โนบอดี้ เคิด ค็อมแพ ทู ยู [ โนบอดี้ ])
There’s nobody that can make me feel the way you do
(แดร์ โนบอดี้ แดท แค็น เมค มี ฟีล เดอะ เว ยู ดู)
[Oh]
([ โอ ])

There’ve been a few
(เตอรีเออด บีน อะ ฟยู)
Who’ve tried to take your place
(โอฝ ทไร ทู เทค ยุร พเลซ)
I’ve been on many dates
(แอฝ บีน ออน เมนอิ เดท)
Still it just ain’t the same
(ซทิล อิท จัซท เอน เดอะ เซม)

if its not a letter sent from you, then I don’t read it
(อิฟ อิทซ น็อท ดา เลทเทอะ เซ็นท ฟร็อม ยู , เด็น นาย ด้อนท์ เร็ด ดิท)
If it’s not a gift sent from you, then I don’t need it
(อิฟ อิทซ น็อท ดา กิฟท เซ็นท ฟร็อม ยู , เด็น นาย ด้อนท์ นีด ดิท)
I’ve been longin’ just to find somebody like you
(แอฝ บีน ลองกิน จัซท ทู ไฟนด ซัมบอดี้ ไลค ยู)
But nobody can just do it quite like you, if I
(บัท โนบอดี้ แค็น จัซท ดู อิท คไวท ไลค ยู , อิฟ ฟาย)

So if I can’t have you
(โซ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
‘Cause you can’t be replaced by nobody else
(คอส ยู แค็นท บี รีเพลย์ ไบ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I’ll go crazy if I can’t have you for myself [I’ll go crazy]
(อิล โก คเรสิ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ [ อิล โก คเรสิ ])

If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
I’ve decided that nobody could compare to you
(แอฝ ดิไซด แดท โนบอดี้ เคิด ค็อมแพ ทู ยู)

There’s nobody that can make me feel the way you do
(แดร์ โนบอดี้ แดท แค็น เมค มี ฟีล เดอะ เว ยู ดู)

I took your pictures off the wall
(ไอ ทุค ยุร พีคเชอะ ออฟฟ เดอะ วอล)
That didn’t seem to help at all
(แดท ดิ๊นอิน ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ดอร์)
So I’mma put it out there, I’mma let you know
(โซ แอมมา พัท ดิธ เอ้า แดร์ , แอมมา เล็ท ยู โน)
If you need to rest your head you can come back home
(อิฟ ยู นีด ทู เร็ซท ยุร เฮ็ด ยู แค็น คัม แบ็ค โฮม)

I thought that I could live without your love, you
(ไอ ธอท แดท ไอ เคิด ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ , ยู)
know I tried
(โน ไอ ทไร)
But I feel incomplete when I don’t have you in my life
(บัท ไอ ฟีล อินค็อมพลีท ฮเว็น นาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู อิน มาย ไลฟ)
So I’mma put it out there, I’mma let you know [Let you
(โซ แอมมา พัท ดิธ เอ้า แดร์ , แอมมา เล็ท ยู โน [ เล็ท ยู)
know]
(โน ])
If you need to rest your head you can come back home
(อิฟ ยู นีด ทู เร็ซท ยุร เฮ็ด ยู แค็น คัม แบ็ค โฮม)
[Come back home]
([ คัม แบ็ค โฮม ])

So if I can’t have you
(โซ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
‘Cause you can’t be replaced by nobody else
(คอส ยู แค็นท บี รีเพลย์ ไบ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I’ll go crazy if I can’t have you for myself
(อิล โก คเรสิ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ)

If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
I’ve decided that nobody could compare to you
(แอฝ ดิไซด แดท โนบอดี้ เคิด ค็อมแพ ทู ยู)
There’s nobody that can make me feel the way you do
(แดร์ โนบอดี้ แดท แค็น เมค มี ฟีล เดอะ เว ยู ดู)

So if I can’t have you
(โซ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll just be single for the rest of my life
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
‘Cause you can’t be replaced by nobody else [Nobody]
(คอส ยู แค็นท บี รีเพลย์ ไบ โนบอดี้ เอ็ลซ [ โนบอดี้ ])
I’ll go crazy if I can’t have you for myself [Oh, oh]
(อิล โก คเรสิ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ [ โอ , โอ ])

If I can’t have you [If I can’t have you]
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู [ อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ])
I’ll just be single for the rest of my life [I’ll just
(อิล จัซท บี ซิ๊งเกิ้ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ [ อิล จัซท)
be single]
(บี ซิ๊งเกิ้ล ])
I’ve decided that nobody could compare to you
(แอฝ ดิไซด แดท โนบอดี้ เคิด ค็อมแพ ทู ยู)
There’s nobody that can make me feel the way you do
(แดร์ โนบอดี้ แดท แค็น เมค มี ฟีล เดอะ เว ยู ดู)

Nobody can make me feel like you do
(โนบอดี้ แค็น เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู)
Oh, no, nobody
(โอ , โน , โนบอดี้)
Can make me feel the way you do
(แค็น เมค มี ฟีล เดอะ เว ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Single For The Rest Of My Life คำอ่าน Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น