เนื้อเพลง Boy (I Need You) คำอ่าน Mariah Carey

I can’t help it
( ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท)
When I’m not around you [Boy]
(ฮเว็น แอม น็อท อะเรานด ยู [ บอย ])
‘Cause all I ever seem to
(คอส ออล ไอ เอฝเออะ ซีม ทู)
Do is drift away
(ดู อีส ดริฟท อะเว)
In dreams about you
(อิน ดรีม อะเบาท ยู)
‘Cause when I’m without you [Boy]
(คอส ฮเว็น แอม วิเฑาท ยู [ บอย ])
It always seems like
(อิท ออลเว ซีม ไลค)
Part of me is missing baby
(พาท อ็อฝ มี อีส มีซซิง เบบิ)

Sometimes I don’t call
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ คอล)
Like I don’t care at all
(ไลค ไก ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์)
But secretly, you’re the only thing
(บัท ซีคเร็ทลิ , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
That lifts me up
(แดท ลิฟท มี อัพ)
And makes me smile
(แอ็นด เมค มี ซไมล)
When I’m unhappy
(ฮเว็น แอม อันแฮพพิ)
All you gotta do is call
(ออล ยู กอททะ ดู อีส คอล)
And suddenly things don’t really
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ธิง ด้อนท์ ริแอ็ลลิ)
Seem so bad at all
(ซีม โซ แบ็ด แอ็ท ดอร์)

[Boy] I need you
([ บอย ] ไอ นีด ยู)
[Boy] Adore you [Boy]
([ บอย ] อะโด ยู [ บอย ])
Gotta have you [Oh boy]
(กอททะ แฮ็ฝ ยู [ โอ บอย ])
I wanna feel your touch
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร ทั๊ช)
This ain’t no little crush
(ดีซ เอน โน ลิ๊ทเทิ่ล ครัฌ)
So come and get my love
(โซ คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ)
Baby anything you want
(เบบิ เอนอิธิง ยู ว็อนท)
Feeling you [Boy]
(ฟีลอิง ยู [ บอย ])
Fiending for you [Boy]
(ฟีนดิงสฺ ฟอ ยู [ บอย ])
Just waiting on you [Boy]
(จัซท เวททิง ออน ยู [ บอย ])
When I see you [Oh boy]
(ฮเว็น นาย ซี ยู [ โอ บอย ])
I’m gonna wrap you up
(แอม กอนนะ แร็พ ยู อัพ)
Inside my love
(อีนไซด มาย ลัฝ)
And never let you go boy
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)
Never let you go boy
(เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)

My heart races when
(มาย ฮาท เรซ ฮเว็น)
My Motorola beeps
(มาย มอเดอโรล่า บีพ)
Or my cell rings
(ออ มาย เซ็ล ริง)
I just make a wish and if it’s you
(ไอ จัซท เมค เก วิฌ แอ็นด อิฟ อิทซ ยู)
My whole day changes
(มาย โฮล เด เชนจ)
‘Cause when I know
(คอส ฮเว็น นาย โน)
You’re thinking of me [Boy]
(ยัวร์ ติ้งกิง อ็อฝ มี [ บอย ])
Heaven knows
(เฮฝเอ็น โน)
Suddenly it’s not so dismal baby
(ซั๊ดเด้นลี่ อิทซ น็อท โซ ดีสแม็ล เบบิ)

Sometimes I don’t call
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ คอล)
Like I don’t care at all
(ไลค ไก ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์)
But secretly, you’re the only thing
(บัท ซีคเร็ทลิ , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
That lifts me up
(แดท ลิฟท มี อัพ)
And makes me smile
(แอ็นด เมค มี ซไมล)
When I’m unhappy
(ฮเว็น แอม อันแฮพพิ)
All you gotta do is call
(ออล ยู กอททะ ดู อีส คอล)
And suddenly things don’t really
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ธิง ด้อนท์ ริแอ็ลลิ)
Seem so bad at all
(ซีม โซ แบ็ด แอ็ท ดอร์)

[Boy] I need you
([ บอย ] ไอ นีด ยู)
[Boy] Adore you [Boy]
([ บอย ] อะโด ยู [ บอย ])
Gotta have you [Oh boy]
(กอททะ แฮ็ฝ ยู [ โอ บอย ])
I wanna feel your touch
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร ทั๊ช)
This ain’t no little crush
(ดีซ เอน โน ลิ๊ทเทิ่ล ครัฌ)
So come and get my love
(โซ คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ)
Baby anything you want
(เบบิ เอนอิธิง ยู ว็อนท)
Feeling you [Boy]
(ฟีลอิง ยู [ บอย ])
Fiending for you [Boy]
(ฟีนดิงสฺ ฟอ ยู [ บอย ])
Just waiting on you [Boy]
(จัซท เวททิง ออน ยู [ บอย ])
When I see you [Oh boy]
(ฮเว็น นาย ซี ยู [ โอ บอย ])
I’m gonna wrap you up
(แอม กอนนะ แร็พ ยู อัพ)
Inside my love
(อีนไซด มาย ลัฝ)
And never let you go boy
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)
Never let you go boy
(เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)

I… [What?]
(ไอ [ ฮว็อท ])
Need… [Who?]
(นีด [ ฮู ])
You… [Uh huh, uh huh]
(ยู [ อา ฮู , อา ฮู ])
I wanna feel your touch… [Why wouldn’t you]
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร ทั๊ช [ ฮไว วูดดึ่น ยู ])
So come and get my love [Show me where it’s at – now sing]
(โซ คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ [ โฌ มี ฮแว อิทซ แอ็ท เนา ซิง ])
I… [What?]
(ไอ [ ฮว็อท ])
Need… [Who?]
(นีด [ ฮู ])
You… [Uh huh, uh huh]
(ยู [ อา ฮู , อา ฮู ])
I’m gonna wrap you up [Wrap me up]
(แอม กอนนะ แร็พ ยู อัพ [ แร็พ มี อัพ ])
And never let you go boy
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)
Never let you go boy [Never let me go, girl]
(เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย [ เนฝเออะ เล็ท มี โก , เกิล ])

[Boy] I need you
([ บอย ] ไอ นีด ยู)
[Boy] Adore you [Boy]
([ บอย ] อะโด ยู [ บอย ])
Gotta have you [Oh boy]
(กอททะ แฮ็ฝ ยู [ โอ บอย ])
I wanna feel your touch
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร ทั๊ช)
This ain’t no little crush
(ดีซ เอน โน ลิ๊ทเทิ่ล ครัฌ)
So come and get my love
(โซ คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ)
Baby anything you want
(เบบิ เอนอิธิง ยู ว็อนท)
Feeling you [Boy]
(ฟีลอิง ยู [ บอย ])
Fiending for you [Boy]
(ฟีนดิงสฺ ฟอ ยู [ บอย ])
Just waiting on you [Boy]
(จัซท เวททิง ออน ยู [ บอย ])
When I see you [Oh boy]
(ฮเว็น นาย ซี ยู [ โอ บอย ])
I’m gonna wrap you up
(แอม กอนนะ แร็พ ยู อัพ)
Inside my love
(อีนไซด มาย ลัฝ)
And never let you go boy
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)
Never let you go boy
(เนฝเออะ เล็ท ยู โก บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boy (I Need You) คำอ่าน Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น