เนื้อเพลง Imitation Of Life คำอ่าน R.E.M.

Charades pop skill
( ฌะเรด พ็อพ ซคิล)
Water hyacinth
(วอเทอะ ไฮอะซินธ)
Named by a poet
(เนม ไบ อะ โพเอ็ท)
Imitation of life
(อิมิเทฌัน อ็อฝ ไลฟ)

Like a koi in a frozen pond
(ไลค เก คอย อิน อะ โฟ๊เซน พ็อนด)
Like a goldfish in a bowl
(ไลค เก โกลฟิช อิน อะ โบล)
I don’t want to hear you cry
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยู คไร)

That sugar cane that tasted good
(แดท ฌูกเออะ เคน แดท เทซท เกิด)
That cinnamon, that’s Hollywood
(แดท ซีนนะมัน , แด๊ท ฮอลิวูด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see you try
(โน วัน แค็น ซี ยู ทไร)

You want the greatest thing
(ยู ว็อนท เดอะ เกสเดด ธิง)
The greatest thing since bread came sliced
(เดอะ เกสเดด ธิง ซินซ บเร็ด เคม ซไลซ)
You’ve got it all
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)
You’ve got it sized
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ไซส)

Like a Friday fashion show
(ไลค เก ฟไรดิ แฟฌอัน โฌ)
Teenager cruising in the corner
(ทีนเอเจอะ ครูชซิง อิน เดอะ คอเนอะ)
Trying to look like you don’t try
(ทไรอิง ทู ลุค ไลค ยู ด้อนท์ ทไร)

That sugar cane that tasted good
(แดท ฌูกเออะ เคน แดท เทซท เกิด)
That cinnamon, that’s Hollywood
(แดท ซีนนะมัน , แด๊ท ฮอลิวูด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see you try
(โน วัน แค็น ซี ยู ทไร)

No one can see you cry
(โน วัน แค็น ซี ยู คไร)

That sugar cane that tasted good
(แดท ฌูกเออะ เคน แดท เทซท เกิด)
That freezing rain, that’s what you could
(แดท ฟรีสอิง เรน , แด๊ท ฮว็อท ยู เคิด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see you cry
(โน วัน แค็น ซี ยู คไร)

This sugar cane, this lemonade
(ดีซ ฌูกเออะ เคน , ดีซ เลมะเนด)
This hurricane, I’m not afraid
(ดีซ เฮอริเคน , แอม น็อท อัฟเรด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see me cry
(โน วัน แค็น ซี มี คไร)

This lightning storm, this tidal wave
(ดีซ ไลทนิง ซทอม , ดีซ ไทดแอ็ล เวฝ)
This avalanche, I’m not afraid
(ดีซ แอฝอะลันช , แอม น็อท อัฟเรด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see me cry
(โน วัน แค็น ซี มี คไร)

That sugar cane that tasted good
(แดท ฌูกเออะ เคน แดท เทซท เกิด)
That’s who you are, that’s what you could
(แด๊ท ฮู ยู อาร์ , แด๊ท ฮว็อท ยู เคิด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see you cry
(โน วัน แค็น ซี ยู คไร)

That sugar cane that tasted good
(แดท ฌูกเออะ เคน แดท เทซท เกิด)
That’s who you are, that’s what you could
(แด๊ท ฮู ยู อาร์ , แด๊ท ฮว็อท ยู เคิด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
No one can see you cry
(โน วัน แค็น ซี ยู คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imitation Of Life คำอ่าน R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น