เนื้อเพลง C’est La Vie คำอ่าน Bob Seger

It was a teenage wedding and the old folks wished ’em well
( อิท วอส ซา ทีนเอจ เวดดิง แอ็นด ดิ โอลด โฟค วิฌ เอ็ม เว็ล)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle
(ยู เคิด ซี แดท พีเอเออร์ ดิด ทรูลิ ลัฝ เดอะ มัดมัวเสล)
And now the young monsieur and madam have rung the chapel bell
(แอ็นด เนา เดอะ ยัง เมิซเยอ แอ็นด แมดแอ็ม แฮ็ฝ รัง เดอะ แชพเอ็ล เบลล์)
C’est la vie say the old folks, it goes to show you never can tell
(เซส ลา ไฝ เซ ดิ โอลด โฟค , อิท โกซ ทู โฌ ยู เนฝเออะ แค็น เท็ล)

They finished off an apartment with a two-room Roebuck sale
(เฑ ฟีนอิฌ ออฟฟ แอน อะพาทเม็นท วิฑ อะ ทู รุม โรบัค เซล)
The coolerator was jammed with TV dinners and ginger ale
(เดอะ คูเลลาเทอร์ วอส แจมชฺ วิฑ ทีวี ดีนเนอะ แซน จีนเจอะ เอล)
And when Pierre found work, the little money comin’ worked out well
(แอ็นด ฮเว็น พีเอเออร์ เฟานด เวิค , เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ คัมอิน เวิค เอ้า เว็ล)
C’est la vie say the old folks it goes to show you never can tell
(เซส ลา ไฝ เซ ดิ โอลด โฟค ซิท โกซ ทู โฌ ยู เนฝเออะ แค็น เท็ล)

They had a hi-fi phono, boy did they let it blast
(เฑ แฮ็ด อะ ไฮ ฟาย โฟะโนะ , บอย ดิด เฑ เล็ท ดิธ บลาซท)
Seven hundred little records, all blues, rock, rhythm, and jazz
(เซฝเอ็น ฮันดเร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เรคออด , ออล บลู , ร็อค , ริธึ่ม , แอ็นด แจ็ส)
But when the sun went down, the volume went down as well
(บัท ฮเว็น เดอะ ซัน เว็นท เดาน , เดอะ ฝอลยุม เว็นท เดาน แอ็ส เว็ล)
C’est la vie say the old folks, it goes to show you never can tell
(เซส ลา ไฝ เซ ดิ โอลด โฟค , อิท โกซ ทู โฌ ยู เนฝเออะ แค็น เท็ล)

They bought a souped-up jitney, it was a cherry red ’53
(เฑ บอท ดา ซูพ อัพ จิตนี่ , อิท วอส ซา เชริ เร็ด 53)
And drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary
(แอ็นด ดโรฝ อิท เดาน ทู นยู โอรีอินสฺ ทู เซลอิบเรท แด แอนนิเฝอซะริ)
It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle
(อิท วอส แดร์ ฮแว พีเอเออร์ วอส เวดดิด ทู เดอะ ลัฝลิ มัดมัวเสล)
C’est la vie say the old folks, it goes to show you never can tell
(เซส ลา ไฝ เซ ดิ โอลด โฟค , อิท โกซ ทู โฌ ยู เนฝเออะ แค็น เท็ล)

They had a teenage wedding and the old folks wished ’em well
(เฑ แฮ็ด อะ ทีนเอจ เวดดิง แอ็นด ดิ โอลด โฟค วิฌ เอ็ม เว็ล)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle
(ยู เคิด ซี แดท พีเอเออร์ ดิด ทรูลิ ลัฝ เดอะ มัดมัวเสล)
And now the young monsieur and madam have rung the chapel bell
(แอ็นด เนา เดอะ ยัง เมิซเยอ แอ็นด แมดแอ็ม แฮ็ฝ รัง เดอะ แชพเอ็ล เบลล์)
C’est la vie say the old folks, it goes to show you never can tell
(เซส ลา ไฝ เซ ดิ โอลด โฟค , อิท โกซ ทู โฌ ยู เนฝเออะ แค็น เท็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’est La Vie คำอ่าน Bob Seger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น