เนื้อเพลง Critical Acclaim คำอ่าน Avenged Sevenfold

Shhh, be quiet; you might piss somebody off
( Shhh , บี คไวเอ็ท ; ยู ไมท พิซ ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Like me motherf*cker you’ve been at it for too long
(ไลค มี มาเดอร์ฟังเกิด ยู๊ฟ บีน แอ็ท ดิธ ฟอ ทู ล็อง)
While you feed off others’ insecurities
(ฮไวล ยู ฟี ออฟฟ อัฑเออะ อินซีคิวริดีสฺ)
You stand in front of me and bite the hand that feeds
(ยู ซแท็นด อิน ฟรันท อ็อฝ มี แอ็นด ไบท เดอะ แฮ็นด แดท ฟีด)

Self-righteousness is wearing thin
(เซ็ลฟ ไรชัซเน็ซ ซิส เวียริง ธิน)
[Lies inside your head, your best friend]
([ ไล อีนไซด ยุร เฮ็ด , ยุร เบ็ซท ฟเร็นด ])
Heart bleeds but not for fellow men
(ฮาท บลีด บัท น็อท ฟอ เฟลโล เม็น)
[Broken glass, your fake reflection]
([ บโรเค็น กลัซ , ยุร เฟค ริฟเคลฌัน ])

I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
It’s time for something real
(อิทซ ไทม ฟอ ซัมติง ริแอ็ล)
I don’t respect the words you’re speaking
(ไอ ด้อนท์ ริซเพคท เดอะ เวิด ยัวร์ ซพีคอิง)
Gone too far
(กอน ทู ฟา)
A clone
(อะ โคโลน)

So how does it feel to know that someone’s kid
(โซ เฮา โด ซิท ฟีล ทู โน แดท ซัมวัน คิด)
in the heart of America has blood on their hands
(อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ อะเมริคะ แฮ็ส บลัด ออน แด แฮ็นด)
fighting to defend your rights
(ไฟท์ดิง ทู ดิเฟนด ยุร ไรท)
so you can maintain a lifestyle
(โซ ยู แค็น เมนเทน อะ ไลฟ์สตายอฺ)
that insults his very existence?
(แดท อีนซัลท ฮิส เฝริ เอ็กสีซเท็นซ)
Well, where I’m from we have a special
(เว็ล , ฮแว แอม ฟร็อม วี แฮ็ฝ อะ ซเพฌแอ็ล)
salute that we aim high in the air
(ซัลยูท แดท วี เอม ไฮ อิน ดิ แอ)
towards all those pompous assholes
(ทูวอด ซอร์ โฑส พอมพัซ แอสโฮล)
who spend their days pointing fingers
(ฮู ซเพ็นด แด เด พอยนทิง ฟีงเกอะ)
[F*ck You]
([ เอฟ *ck ยู ])

Shhh… be quiet you might piss somebody off
(Shhh บี คไวเอ็ท ยู ไมท พิซ ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Like the heartbeat of this country when antagonized too long
(ไลค เดอะ ฮาร์ทบีท อ็อฝ ดีซ คันทริ ฮเว็น แอ็นแทกโอะไนส ทู ล็อง)
I’ll be damned if you count me in as part of your generous hypocrisy
(อิล บี แด็ม อิฟ ยู เคานท มี อิน แอ็ส พาท อ็อฝ ยุร เจนเออะรัซ ฮิพอคริซิ)
collecting enemies
(คะเลคทิง อียีมีสฺ)

Tabloid gossip queen worthless man
(แทบลอยด กอซซิบ ควีน เวิธเล็ซ แม็น)
[There’s no need for us to bury you]
([ แดร์ โน นีด ฟอ อัซ ทู เบริ ยู ])
Selfish agenda once again
(เซลฟิส อะเจนดะ วันซ อะเกน)
[Right this way you’ve dug your own grave]
([ ไรท ดีซ เว ยู๊ฟ ดัก ยุร โอน กแรฝ ])

I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
It’s time for something real
(อิทซ ไทม ฟอ ซัมติง ริแอ็ล)
I don’t respect the words you’re speaking
(ไอ ด้อนท์ ริซเพคท เดอะ เวิด ยัวร์ ซพีคอิง)
Gone too far
(กอน ทู ฟา)
A clone
(อะ โคโลน)

All the way from the east to the west we
(ออล เดอะ เว ฟร็อม ดิ อีซท ทู เดอะ เว็ซท วี)
got this high society
(ก็อท ดีซ ไฮ โซะไซเอะทิ)
looking down on their very foundation
(ลุคอิง เดาน ออน แด เฝริ เฟานเดฌัน)
constantly reminding us that our actions
(คอนสแท็นทลิ รีมายดิง อัซ แดท เอ๊า แอคฌัน)
are the cause of all their problems.
(อาร์ เดอะ คอส อ็อฝ ออล แด พรอบเล็ม)
Pointing their fingers in every
(พอยนทิง แด ฟีงเกอะ ซิน เอฝริ)
direction and blaming their
(ดิเรคฌัน แอ็นด เบมิง แด)
own nation for who wins the elections
(โอน เนฌัน ฟอ ฮู วิน ดิ อิเลคฌัน)
They’ve never contributed a f*cking thing to the
(เดวฟ เนฝเออะ ค็อนทรีบอิวท อะ เอฟ *ckings ธิง ทู เดอะ)
country they love to criticize
(คันทริ เฑ ลัฝ ทู ครีทอิไซส)

Excuse the obscene, ignore the untrue
(เอ็คซคยูซ ดิ อ็อบซีน , อิกโน ดิ อันทรู)
Depictions we see try and get through
(ดีฟพิคเชิน วี ซี ทไร แอ็นด เก็ท ธรู)
Admitting mistakes can hurt
(แอดมิดดิง มิซเทค แค็น เฮิท)
I’m not the last but I sure ain’t the first
(แอม น็อท เดอะ ลาซท บัท ไอ ฌุร เอน เดอะ เฟิซท)

Shhh… be quiet you might piss somebody off
(Shhh บี คไวเอ็ท ยู ไมท พิซ ซัมบอดี้ ออฟฟ)

Self-righteousness is wearing thin
(เซ็ลฟ ไรชัซเน็ซ ซิส เวียริง ธิน)
[Lies inside your head your best friend]
([ ไล อีนไซด ยุร เฮ็ด ยุร เบ็ซท ฟเร็นด ])
Heart bleeds but not for fellow men
(ฮาท บลีด บัท น็อท ฟอ เฟลโล เม็น)
[Broken glass your fake reflection]
([ บโรเค็น กลัซ ยุร เฟค ริฟเคลฌัน ])

I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
It’s time for something real
(อิทซ ไทม ฟอ ซัมติง ริแอ็ล)
I don’t respect the words you’re speaking
(ไอ ด้อนท์ ริซเพคท เดอะ เวิด ยัวร์ ซพีคอิง)
Gone too far
(กอน ทู ฟา)
A clone
(อะ โคโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Critical Acclaim คำอ่าน Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น