เนื้อเพลง Hey There Delilah คำอ่าน Plain White T’s

Hey there Delilah
( เฮ แดร์ ดีลายลา)
What’s it like in New York City?
(ฮว็อท ซิท ไลค อิน นยู ยอค ซีทอิ)
I’m a thousand miles away
(แอม มา เธาแส็น ไมล อะเว)
But girl tonight you look so pretty
(บัท เกิล ทุไนท ยู ลุค โซ พรีททิ)
Yes you do
(เย็ซ ยู ดู)
Times Square can’t shine as bright as you
(ไทม ซคแว แค็นท ไฌน แอ็ส ไบร๊ท แอ็ส ยู)
I swear it’s true
(ไอ ซแว อิทซ ทรู)

Hey there Delilah
(เฮ แดร์ ดีลายลา)
Don’t you worry about the distance
(ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท เดอะ ดีซแท็นซ)
I’m right there if you get lonely
(แอม ไรท แดร์ อิฟ ยู เก็ท โลนลิ)
Give this song another listen
(กิฝ ดีซ ซ็อง แอะนัธเออะ ลิ๊สซึ่น)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
Listen to my voice it’s my disguise
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฝอยซ อิทซ มาย ดิซไกส)
I’m by your side
(แอม ไบ ยุร ไซด)

Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
What you do to me
(ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

Hey there Delilah
(เฮ แดร์ ดีลายลา)
I know times are getting hard
(ไอ โน ไทม แซร์ เกดดดิ้ง ฮาด)
But just believe me girl
(บัท จัซท บิลีฝ มี เกิล)
Someday I’ll pay the bills with this guitar
(ซัมเดย์ อิล เพ เดอะ บิล วิฑ ดีซ กิทา)
We’ll have it good
(เว็ล แฮ็ฝ อิท เกิด)
We’ll have the life we knew we would
(เว็ล แฮ็ฝ เดอะ ไลฟ วี นยู วี เวิด)
My word is good
(มาย เวิด อีส เกิด)

Hey there Delilah
(เฮ แดร์ ดีลายลา)
I’ve got so much left to say
(แอฝ ก็อท โซ มัช เล็ฟท ทู เซ)
If every simple song I wrote to you
(อิฟ เอฝริ ซิ๊มเพิ่ล ซ็อง ไอ โรท ทู ยู)
Would take your breath away
(เวิด เทค ยุร บเร็ธ อะเว)
I’d write it all
(อาย ไรท อิท ดอร์)
Even more in love with me you’d fall
(อีเฝ็น โม อิน ลัฝ วิฑ มี ยูต ฟอล)
We’d have it all
(เว็ด แฮ็ฝ อิท ดอร์)

Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

A thousand miles seems pretty far
(อะ เธาแส็น ไมล ซีม พรีททิ ฟา)
But they’ve got planes and trains and cars
(บัท เดวฟ ก็อท พเลน แซน ทเรน แซน คา)
I’d walk to you if I had no other way
(อาย วอค ทู ยู อิฟ ฟาย แฮ็ด โน อัฑเออะ เว)
Our friends would all make fun of us
(เอ๊า ฟเร็นด เวิด ออล เมค ฟัน อ็อฝ อัซ)
and we’ll just laugh along because we know
(แอ็นด เว็ล จัซท ลาฟ อะลอง บิคอส วี โน)
That none of them have felt this way
(แดท นัน อ็อฝ เฑ็ม แฮ็ฝ เฟ็ลท ดีซ เว)
Delilah I can promise you
(ดีลายลา ไอ แค็น พรอมอิซ ยู)
That by the time we get through
(แดท ไบ เดอะ ไทม วี เก็ท ธรู)
The world will never ever be the same
(เดอะ เวิลด วิล เนฝเออะ เอฝเออะ บี เดอะ เซม)
And you’re to blame
(แอ็นด ยัวร์ ทู บเลม)

Hey there Delilah
(เฮ แดร์ ดีลายลา)
You be good and don’t you miss me
(ยู บี เกิด แอ็นด ด้อนท์ ยู มิซ มี)
Two more years and you’ll be done with school
(ทู โม เยีย แซน โยว บี ดัน วิฑ ซคูล)
And I’ll be making history like I do
(แอ็นด อิล บี เมคอิง ฮีซโทะริ ไลค ไก ดู)
You know it’s all because of you
(ยู โน อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
We can do whatever we want to
(วี แค็น ดู ฮว็อทเอฝเออะ วี ว็อนท ทู)
Hey there Delilah here’s to you
(เฮ แดร์ ดีลายลา เฮียร ทู ยู)
This ones for you
(ดีซ วัน ฟอ ยู)

Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Oh it’s what you do to me
(โอ อิทซ ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
What you do to me.
(ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

Oh oh
(โอ โอ)
OOOoohhhh
(OOOoohhhh)
Oh oh
(โอ โอ)
Ooooooohhhhh
(อู~)
Oh Oh
(โอ โอ)
OOOoohhhh
(OOOoohhhh)
OOOOooohhhhh
(อู~)
Oh Oh
(โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey There Delilah คำอ่าน Plain White T’s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น