เนื้อเพลง I Want You, I Need You, I Love You คำอ่าน Elvis Presley

Hold me close, hold me tight
( โฮลด มี คโลส , โฮลด มี ไทท)
Make me thrill with delight
(เมค มี ธริล วิฑ ดิไลท)
Let me know where I stand from the start
(เล็ท มี โน ฮแว ไอ ซแท็นด ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I want you, I need you, I love you
(ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู , ไอ ลัฝ ยู)
With all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)

Ev’ry time that you’re near
(เอวรี่ ไทม แดท ยัวร์ เนีย)
All my cares disappear
(ออล มาย แค ดิแซ็พเพีย)
Darling, you’re all that I’m living for
(ดาลิง , ยัวร์ ออล แดท แอม ลีฝอิง ฟอ)
I want you, I need you, I love you
(ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู , ไอ ลัฝ ยู)
More and more
(โม แอ็นด โม)

I thought I could live without romance
(ไอ ธอท ไอ เคิด ไลฝ วิเฑาท โระแมนซ)
Before you came to me
(บิโฟ ยู เคม ทู มี)
But now I know that
(บัท เนา ไอ โน แดท)
I will go on loving you eternally
(ไอ วิล โก ออน ลัฝอิง ยู อิเทอแน็ลลิ)

Won’t you please be my own?
(ว็อนท ยู พลีส บี มาย โอน)
Never leave me alone
(เนฝเออะ ลีฝ มี อะโลน)
‘Cause I die ev’ry time we’re apart
(คอส ไอ ได เอวรี่ ไทม เวีย อะพาท)
I want you, I need you, I love you
(ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู , ไอ ลัฝ ยู)
With all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You, I Need You, I Love You คำอ่าน Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น