เนื้อเพลง Morning Has Broken คำอ่าน Stevens

Morning has broken, like the first morning
( มอนิง แฮ็ส บโรเค็น , ไลค เดอะ เฟิซท มอนิง)
Blackbird has spoken, like the first bird
(แบคเบิด แฮ็ส ซโพเค็น , ไลค เดอะ เฟิซท เบิด)
Praise for the singing, praise for the morning
(พเรส ฟอ เดอะ ซิงกิง , พเรส ฟอ เดอะ มอนิง)
Praise for them springing fresh from the world
(พเรส ฟอ เฑ็ม สปริงงิง ฟเร็ฌ ฟร็อม เดอะ เวิลด)

Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven
(สวี้ท เดอะ เรน นยู ฟอล , ซันลิท ฟร็อม เฮฝเอ็น)
Like the first dewfall, on the first grass
(ไลค เดอะ เฟิซท ดิวฟอร์ , ออน เดอะ เฟิซท กราซ)
Praise for the sweetness of the wet garden
(พเรส ฟอ เดอะ ซวีทเน็ซ อ็อฝ เดอะ เว็ท ก๊าร์เด้น)
Sprung in completeness where his feet pass
(ซพรัง อิน ค็อมพลีทเน็ซ ฮแว ฮิส ฟีท เพซ)

Mine is the sunlight, mine is the morning
(ไมน อีส เดอะ ซันไลท์ , ไมน อีส เดอะ มอนิง)
Born of the one light, eden saw play
(บอน อ็อฝ ดิ วัน ไลท , อีเดน ซอ พเล)
Praise with elation, praise every morning
(พเรส วิฑ อิเลฌัน , พเรส เอฝริ มอนิง)
God’s recreation of the new day
(ก็อด เรคริเอฌัน อ็อฝ เดอะ นยู เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Morning Has Broken คำอ่าน Stevens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น