เนื้อเพลง Hot Dog คำอ่าน Limp Bizkit

Ladies and Gentlemen!
( เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)
Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavoured water
(อินเทอร์ดิวซิง เดอะ ชอคโอะลิท สตาร์ฟิช แอ็นด เดอะ ฮ็อท ด็อก ฟเลเฝอะ วอเทอะ)
Bring it on
(บริง อิท ออน)
get the f*cked up
(เก็ท เดอะ เอฟ *cked อัพ)
Yeah, Check One Two
(เย่ , เช็ค วัน ทู)
Listen up, Listen up, Here We Go, here we go
(ลิ๊สซึ่น อัพ , ลิ๊สซึ่น อัพ , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
It’s a f*cked up world and a f*cked up place
(อิทซ ซา เอฟ *cked อัพ เวิลด แอ็นด อะ เอฟ *cked อัพ พเลซ)
Everybody’s judged by a f*cked up face
(เอวี่บอดี้ จัจ ไบ อะ เอฟ *cked อัพ เฟซ)
f*cked up dreams, f*cked up life
(เอฟ *cked อัพ ดรีม , เอฟ *cked อัพ ไลฟ)
a f*cked up kid with a f*cked up knife
(อะ เอฟ *cked อัพ คิด วิฑ อะ เอฟ *cked อัพ ไนฟ)
f*cked up moms and f*cked up dads
(เอฟ *cked อัพ มัม แซน เอฟ *cked อัพ แด็ด)
its f*cked up cop with a f*cked up badge
(อิทซ เอฟ *cked อัพ ค็อพ วิฑ อะ เอฟ *cked อัพ แบ็จ)
f*cked up job and f*cked up pay
(เอฟ *cked อัพ โจบ แอ็นด เอฟ *cked อัพ เพ)
And a f*cked up boss is a f*cked up gay
(แอ็นด อะ เอฟ *cked อัพ บอส ซิส ซา เอฟ *cked อัพ เก)
f*cked up breasts and f*cked up lies
(เอฟ *cked อัพ บเร็ซท แซน เอฟ *cked อัพ ไล)
Lethal’s in the back with the f*cked up vibes
(ลีแธ็ล ซิน เดอะ แบ็ค วิฑ เดอะ เอฟ *cked อัพ วายพฺ)

Hey, Everybody knows this song
(เฮ , เอวี่บอดี้ โน ดีซ ซ็อง)
It ain’t a shame that ya cant say f*ck
(อิท เอน ดา เฌม แดท ยา แค็นท เซ เอฟ *ck)
f*ck’s just a word and it’s all f*cked up
(เอฟ *cks จัซท ดา เวิด แอ็นด อิทซ ซอร์ เอฟ *cked อัพ)
Like a f*cked up punk with a f*cked up mouth
(ไลค เก เอฟ *cked อัพ พรัค วิฑ อะ เอฟ *cked อัพ เมาธ)
And nine inch nails’ll get knocked the f*ck out
(แอ็นด ไนน อินช นิวซิลเลว เก็ท น็อค เดอะ เอฟ *ck เอ้า)
f*cked up AIDS and f*cked up sex
(เอฟ *cked อัพ เอด แซน เอฟ *cked อัพ เซ็คซ)
Fake ass tities on a f*cked up chest
(เฟค อาซ ทีดีสฺ ออน อะ เอฟ *cked อัพ เช็ซท)
We’re all f*cked up so whatcha wanna do
(เวอ ออล เอฟ *cked อัพ โซ วอทชา วอนนา ดู)
with f*cked up me and f*cked up you
(วิฑ เอฟ *cked อัพ มี แอ็นด เอฟ *cked อัพ ยู)

Chorus :
(โครัซ :)
You wanna f*ck me like an animal
(ยู วอนนา เอฟ *ck มี ไลค แอน แอนอิแม็ล)
You like to burn me on the inside
(ยู ไลค ทู เบิน มี ออน ดิ อีนไซด)
You think that I’m a perfect drug
(ยู ธิงค แดท แอม มา เพ๊อร์เฟ็คท ดรัก)
Just know that nothing You do
(จัซท โน แดท นัธอิง ยู ดู)
Will bring you closer to me
(วิล บริง ยู โคลเซอร์ ทู มี)

Ain’t Like a b*tch, a f*cked up b*tch
(เอน ไลค เก บี *tch , อะ เอฟ *cked อัพ บี *tch)
f*cked up sword with a f*cked up stitch
(เอฟ *cked อัพ โซด วิฑ อะ เอฟ *cked อัพ ซทิช)
f*cked up head is a f*cked up shame
(เอฟ *cked อัพ เฮ็ด อีส ซา เอฟ *cked อัพ เฌม)
Swingin on my nuts is a f*ckin pain
(สวิงกิน ออน มาย นัท ซิส ซา เอฟ *ckin เพน)
Jelousy fillin up a f*cked up mind
(เจลโลซี่ ฟิลลิน อัพ อะ เอฟ *cked อัพ ไมนด)
So f*cked up like a f*cked up crime
(โซ เอฟ *cked อัพ ไลค เก เอฟ *cked อัพ คไรม)
If i say f*ck, 2 more times
(อิฟ ฟาย เซ เอฟ *ck , 2 โม ไทม)
That’s 46 f*cks in this f*cked up rhyme
(แด๊ท 46 เอฟ *cks ซิน ดีซ เอฟ *cked อัพ ไรม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

owaaaaaa
(owaaaaaa)
Listen up Baby
(ลิ๊สซึ่น อัพ เบบิ)
You cant bring me down
(ยู แค็นท บริง มี เดาน)
I dont think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
You betta check yourself
(ยู แบทดา เช็ค ยุรเซลฟ)
Be-fore you wreck yourself!
(บี โฟ ยู เร็ค ยุรเซลฟ !)

Kiss my starfish
(คิซ มาย สตาร์ฟิช)
Chocolate Starfish
(ชอคโอะลิท สตาร์ฟิช)
Kiss my starfish
(คิซ มาย สตาร์ฟิช)
Chocolate Starfish
(ชอคโอะลิท สตาร์ฟิช)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Dog คำอ่าน Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น