เนื้อเพลง The Edge of Glory คำอ่าน Lady Gaga

There ain’t no reason
( แดร์ เอน โน รี๊ซั่น)
You and me should be alone
(ยู แอ็นด มี เชิด บี อะโลน)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
I got a reason that you’re
(ไอ ก็อท ดา รี๊ซั่น แดท ยัวร์)
Who should take me home tonight
(ฮู เชิด เทค มี โฮม ทุไนท)

I need a man that thinks
(ไอ นีด อะ แม็น แดท ธิงค)
It’s right when it’s so wrong
(อิทซ ไรท ฮเว็น อิทซ โซ ร็อง)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
Right on the limits
(ไรท ออน เดอะ ลีมอิท)
Where we know we both belong tonight
(ฮแว วี โน วี โบธ บิลอง ทุไนท)

It’s hot to feel the rush
(อิทซ ฮ็อท ทู ฟีล เดอะ รัฌ)
To brush the dangerous
(ทู บรัฌ เดอะ เดนเจอะรัซ)
I’m gonna run right to
(แอม กอนนะ รัน ไรท ทู)
To the edge with you
(ทู ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
Where we can both fall far in love
(ฮแว วี แค็น โบธ ฟอล ฟา อิน ลัฝ)

I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment of truth
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ)
Out on the edge of glory
(เอ้า ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)

I’m on the edge, the edge, the edge
(แอม ออน ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
The edge, the edge, the edge, the edge
(ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)

Another shot before
(แอะนัธเออะ ฌ็อท บิโฟ)
We kiss the other side
(วี คิซ ดิ อัฑเออะ ไซด)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
I’m on the edge of something final
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ซัมติง ไฟแน็ล)
We call life tonight
(วี คอล ไลฟ ทุไนท)
[Alright, alright]
([ ออลไร๊ท , ออลไร๊ท ])

Put on your shades
(พัท ออน ยุร เฌด)
Cause I’ll be dancing in the flames
(คอส อิล บี แด็นซิง อิน เดอะ ฟเลม)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
Tonight, yeah baby
(ทุไนท , เย่ เบบิ)
It isn’t hell if everyone knows my name
(อิท อีสซึ่น เฮ็ล อิฟ เอ๊วี่วัน โน มาย เนม)
Tonight
(ทุไนท)
[Alright, alright]
([ ออลไร๊ท , ออลไร๊ท ])

It’s hot to feel the rush
(อิทซ ฮ็อท ทู ฟีล เดอะ รัฌ)
To brush the dangerous
(ทู บรัฌ เดอะ เดนเจอะรัซ)
I’m gonna run right to
(แอม กอนนะ รัน ไรท ทู)
To the edge with you
(ทู ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
Where we can both fall far in love
(ฮแว วี แค็น โบธ ฟอล ฟา อิน ลัฝ)

I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment of truth
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ)
Out on the edge of glory
(เอ้า ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)

I’m on the edge, the edge, the edge
(แอม ออน ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
The edge, the edge, the edge, the edge
(ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)

I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)

I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment of truth
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ)
Out on the edge of glory
(เอ้า ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)

I’m on the edge, the edge, the edge
(แอม ออน ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
The edge, the edge, the edge, the edge
(ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ , ดิ เอ็จ)
I’m on the edge of glory
(แอม ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ กโลริ)
And I’m hanging on a moment with you
(แอ็นด แอม แฮงอิง ออน อะ โมเม็นท วิฑ ยู)

I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
[With you, with you, with you, with you]
([ วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู ])
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
[With you, with you, with you, with you]
([ วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู ])
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
[With you, with you, with you, with you]
([ วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู ])
I’m on the edge with you
(แอม ออน ดิ เอ็จ วิฑ ยู)
[With you, with you, with you, with you]
([ วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Edge of Glory คำอ่าน Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น