เนื้อเพลง Best of You คำอ่าน Foo Fighters

I’ve got another confession to make
( แอฝ ก็อท แอะนัธเออะ ค็อนเฟฌอัน ทู เมค)
I’m your fool
(แอม ยุร ฟูล)
Everyone’s got their chains to break
(เอ๊วี่วัน ก็อท แด เชน ทู บเรค)
Holdin’ you
(โฮดดิน ยู)

Were you born to resist or be abused?
(เวอ ยู บอน ทู ริสีซท ออ บี อับยูซ)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)

Are you gone and onto someone new?
(อาร์ ยู กอน แอ็นด ออนทู ซัมวัน นยู)
I needed somewhere to hang my head
(ไอ นีด ซัมแวร์ ทู แฮ็ง มาย เฮ็ด)
Without your noose
(วิเฑาท ยุร นูซ)
You gave me something that I didn’t have
(ยู เกฝ มี ซัมติง แดท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ)
But had no use
(บัท แฮ็ด โน ยูซ)
I was too weak to give in
(ไอ วอส ทู วีค ทู กิฝ อิน)
Too strong to lose
(ทู ซทร็อง ทู ลูส)
My heart is under arrest again
(มาย ฮาท อีส อันเดอะ แอะเรซท อะเกน)
But I break loose
(บัท ไอ บเรค ลูซ)
My head is giving me life or death
(มาย เฮ็ด อีส กีฝวิง มี ไลฟ ออ เด็ธ)
But I can’t choose
(บัท ไอ แค็นท ชูส)
I swear I’ll never give in
(ไอ ซแว อิล เนฝเออะ กิฝ อิน)
I refuse
(ไอ เรฟยุซ)

Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Has someone taken your faith?
(แฮ็ส ซัมวัน เทคเอ็น ยุร เฟธ)
Its real, the pain you feel
(อิทซ ริแอ็ล , เดอะ เพน ยู ฟีล)
You trust, you must
(ยู ทรัซท , ยู มัซท)
Confess
(ค็อนเฟซ)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Oh…
(โอ)

Oh…Oh…Oh…Oh…
(โอ โอ โอ โอ)

Has someone taken your faith?
(แฮ็ส ซัมวัน เทคเอ็น ยุร เฟธ)
Its real, the pain you feel
(อิทซ ริแอ็ล , เดอะ เพน ยู ฟีล)
The life, the love
(เดอะ ไลฟ , เดอะ ลัฝ)
You die to heal
(ยู ได ทู ฮีล)
The hope that starts
(เดอะ โฮพ แดท ซทาท)
The broken hearts
(เดอะ บโรเค็น ฮาท)
You trust, you must
(ยู ทรัซท , ยู มัซท)
Confess
(ค็อนเฟซ)

Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)

I’ve got another confession my friend
(แอฝ ก็อท แอะนัธเออะ ค็อนเฟฌอัน มาย ฟเร็นด)
I’m no fool
(แอม โน ฟูล)
I’m getting tired of starting again
(แอม เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ ซทาททิง อะเกน)
Somewhere new
(ซัมแวร์ นยู)

Were you born to resist or be abused?
(เวอ ยู บอน ทู ริสีซท ออ บี อับยูซ)
I swear I’ll never give in
(ไอ ซแว อิล เนฝเออะ กิฝ อิน)
I refuse
(ไอ เรฟยุซ)

Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Has someone taken your faith?
(แฮ็ส ซัมวัน เทคเอ็น ยุร เฟธ)
Its real, the pain you feel
(อิทซ ริแอ็ล , เดอะ เพน ยู ฟีล)
You trust, you must
(ยู ทรัซท , ยู มัซท)
Confess
(ค็อนเฟซ)
Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
(อีส ซัมวัน เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท , เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
Oh…
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best of You คำอ่าน Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น