เนื้อเพลง Heartbreak Hotel คำอ่าน Elvis Presley

Well, since my baby left me,
( เว็ล , ซินซ มาย เบบิ เล็ฟท มี ,)
I found a new place to dwell.
(ไอ เฟานด อะ นยู พเลซ ทู ดเว็ล)
It’s down at the end of lonely street
(อิทซ เดาน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ โลนลิ ซทรีท)
at Heartbreak Hotel.
(แอ็ท ฮาร์ทเบรก โฮเทล)

You make me so lonely baby,
(ยู เมค มี โซ โลนลิ เบบิ ,)
I get so lonely,
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ,)
I get so lonely I could die.
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ไอ เคิด ได)

And although it’s always crowded,
(แอ็นด ออลโฑ อิทซ ออลเว คเราด ,)
you still can find some room.
(ยู ซทิล แค็น ไฟนด ซัม รุม)
Where broken hearted lovers
(ฮแว บโรเค็น ฮาท ลัฝเออะ)
do cry away their gloom.
(ดู คไร อะเว แด กลูม)

You make me so lonely baby,
(ยู เมค มี โซ โลนลิ เบบิ ,)
I get so lonely,
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ,)
I get so lonely I could die.
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ไอ เคิด ได)

Well, the Bell hop’s tears keep flowin’,
(เว็ล , เดอะ เบลล์ ฮ็อพ เทีย คีพ โฟว์วิน ,)
and the desk clerk’s dressed in black.
(แอ็นด เดอะ เด็ซค คลาค ดเรซ อิน บแล็ค)
Well they been so long on lonely street
(เว็ล เฑ บีน โซ ล็อง ออน โลนลิ ซทรีท)
They ain’t ever gonna look back.
(เฑ เอน เอฝเออะ กอนนะ ลุค แบ็ค)

You make me so lonely baby,
(ยู เมค มี โซ โลนลิ เบบิ ,)
I get so lonely,
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ,)
I get so lonely I could die.
(ไอ เก็ท โซ โลนลิ ไอ เคิด ได)

Hey now, if your baby leaves you,
(เฮ เนา , อิฟ ยุร เบบิ ลีฝ ยู ,)
and you got a tale to tell.
(แอ็นด ยู ก็อท ดา เทล ทู เท็ล)
Just take a walk down lonely street
(จัซท เทค เก วอค เดาน โลนลิ ซทรีท)
to Heartbreak Hotel.
(ทู ฮาร์ทเบรก โฮเทล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreak Hotel คำอ่าน Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น