เนื้อเพลง One By One คำอ่านไทย Enya

Here am I
(เฮียร แอ็ม ไอ)
yet another goodbye!
(เย็ท แอะนัธเออะ กู๊ดบาย !)
He says Adios, says Adios,
(ฮี เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ ,)
and do you know why
(แอ็นด ดู ยู โน ฮไว)
she won’t break down and cry?
(ชี ว็อนท บเรค เดาน แอ็นด คไร)
#NAME?
(#เนม)
One by one my leaves fall.
(วัน ไบ วัน มาย ลีฝ ฟอล)
One by one my tales are told.
(วัน ไบ วัน มาย เทล แซร์ โทลด)

It’s no lie
(อิทซ โน ไล)
she is yearning to fly.
(ชี อีส เยอนิง ทู ฟไล)
She says Adios, says Adios,
(ชี เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ ,)
and now you know why
(แอ็นด เนา ยู โน ฮไว)
he’s a reason to sigh
(อีส ซา รี๊ซั่น ทู ไซ)
#NAME?
(#เนม)
#NAME?
(#เนม)

One by one my leaves fall.
(วัน ไบ วัน มาย ลีฝ ฟอล)
One by one my tales are told.
(วัน ไบ วัน มาย เทล แซร์ โทลด)
My, oh my!
(มาย , โอ มาย !)
she was aiming too high.
(ชี วอส เอมิง ทู ไฮ)
He says Adios, says Adios,
(ฮี เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ ,)
and now you know why
(แอ็นด เนา ยู โน ฮไว)
there’s no moon in her sky
(แดร์ โน มูน อิน เฮอ ซไค)
#NAME?
(#เนม)
No Goodbyes
(โน กู๊ดบาย)
for love brightens their eyes.
(ฟอ ลัฝ ไบท์อึน แด ไอ)
Don’t say Adios, say Adios,
(ด้อนท์ เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ ,)
and do you know why
(แอ็นด ดู ยู โน ฮไว)
there’s a love that won’t die?
(แดร์ ซา ลัฝ แดท ว็อนท ได)
– don’t say Adios, say Adios, Goodbye.
(ด้อนท์ เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ , กู๊ดบาย)

– don’t say Adios, say Adios, Goodbye.
(ด้อนท์ เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ , กู๊ดบาย)
– don’t say Adios, say Adios, Goodbye
(ด้อนท์ เซ อาดีโอซ , เซ อาดีโอซ , กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One By One คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น