เนื้อเพลง The Power Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

The whispers in the morning
(เดอะ ฮวีซเพอะ ซิน เดอะ มอนิง)
Of lovers sleeping tight
(อ็อฝ ลัฝเออะ ซลีพพิง ไทท)
Are rolling like thunder now
(อาร์ โรลลิง ไลค ธันเดอะ เนา)
As I look in your eyes
(แอ็ส ซาย ลุค อิน ยุร ไอ)
I hold on to your body
(ไอ โฮลด ออน ทู ยุร บอดอิ)
And feel each move you make
(แอ็นด ฟีล อีช มูฝ ยู เมค)
Your voice is warm and tender
(ยุร ฝอยซ อีส วอม แอ็นด เทนเดอะ)
A love that I could not forsake
(อะ ลัฝ แดท ไอ เคิด น็อท เฟาะเซค)

[first chorus]
([ เฟิซท โครัซ ])
Cause I am your lady
(คอส ไอ แอ็ม ยุร เลดิ)
And you are my man
(แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี)
I’ll do all that I can
(อิล ดู ออล แดท ไอ แค็น)

Lost is how I’m feeling lying in your arms
(ล็อซท อีส เฮา แอม ฟีลอิง ลายยิง อิน ยุร อาม)
When the world outside’s too
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอาทไซด ทู)
Much to take
(มัช ทู เทค)
That all ends when I’m with you
(แดท ดอร์ เอ็นด ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

Even though there may be times
(อีเฝ็น โธ แดร์ เม บี ไทม)
It seems I’m far away
(อิท ซีม แอม ฟา อะเว)
Never wonder where I am
(เนฝเออะ วันเดอะ ฮแว ไอ แอ็ม)
Cause I am always by your side
(คอส ไอ แอ็ม ออลเว ไบ ยุร ไซด)

Cause I am your lady
(คอส ไอ แอ็ม ยุร เลดิ)
And you are my man
(แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี)
I’ll do all that I can
(อิล ดู ออล แดท ไอ แค็น)

[second chorus]
([ เซคอันด โครัซ ])
We’re heading for something
(เวีย เฮดอิง ฟอ ซัมติง)
Somewhere I’ve never been
(ซัมแวร์ แอฝ เนฝเออะ บีน)
Sometimes I am frightened
(ซัมไทม์ ซาย แอ็ม ไฟท์อึน)
But I’m ready to learn
(บัท แอม เรดอิ ทู เลิน)
Of the power of love
(อ็อฝ เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)

The sound of your heart beating
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฮาท บืดิงสฺ)
Made it clear
(เมด อิท คเลีย)
Suddenly the feeling that I can’t go on
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ แค็นท โก ออน)
Is light years away
(อีส ไลท เยีย อะเว)

Cause I am your lady
(คอส ไอ แอ็ม ยุร เลดิ)
And you are my man
(แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี)
I’ll do all that I can
(อิล ดู ออล แดท ไอ แค็น)

We’re heading for something
(เวีย เฮดอิง ฟอ ซัมติง)
Somewhere I’ve never been
(ซัมแวร์ แอฝ เนฝเออะ บีน)
Sometimes I am frightened
(ซัมไทม์ ซาย แอ็ม ไฟท์อึน)
But I’m ready to learn
(บัท แอม เรดอิ ทู เลิน)
Of the power of love
(อ็อฝ เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Power Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น