เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Thalia feat Fat Joe

No one else can ever
(โน วัน เอ็ลซ แค็น เอฝเออะ)
No one else can ever
(โน วัน เอ็ลซ แค็น เอฝเออะ)
No one else can ever
(โน วัน เอ็ลซ แค็น เอฝเออะ)

Yeah, uh
(เย่ , อา)
Yeah, uh
(เย่ , อา)

What did I
(ฮว็อท ดิด ดาย)
Do to deserve such a man so special in my life
(ดู ทู ดิเสิฝ ซัช อะ แม็น โซ ซเพฌแอ็ล อิน มาย ไลฟ)
So many days and nights
(โซ เมนอิ เด แซน ไนท)
I get on the go while I sit and wait for mister right
(ไอ เก็ท ออน เดอะ โก ฮไวล ไอ ซิท แอ็นด เวท ฟอ มีซเทอะ ไรท)
Baby, then came you
(เบบิ , เด็น เคม ยู)

Laidback with your sexy smile
(เรดแบก วิฑ ยุร เซคซิ ซไมล)
When you move your body you just drive me wild
(ฮเว็น ยู มูฝ ยุร บอดอิ ยู จัซท ดไรฝ มี ไวลด)
If you’re feeling me, baby, tell me now
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี , เบบิ , เท็ล มี เนา)
Because I want you, I want you
(บิคอส ไอ ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู)

Baby, no one else
(เบบิ , โน วัน เอ็ลซ)
Can ever want you like I do
(แค็น เอฝเออะ ว็อนท ยู ไลค ไก ดู)
I’m feelin’ love in the deepest fall, give you the
(แอม ฟีลิน ลัฝ อิน เดอะ ดีเปท ฟอล , กิฝ ยู เดอะ)
keys and all
(คี แซน ออล)
You even when helped me when the beef was on
(ยู อีเฝ็น ฮเว็น เฮ็ลพ มี ฮเว็น เดอะ บีฟ วอส ออน)

Tell me what you feel
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ฟีล)
‘Cause I’m feeling something real
(คอส แอม ฟีลอิง ซัมติง ริแอ็ล)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู)

Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
How this love affair would be good for you and me
(เฮา ดีซ ลัฝ แอ็ฟแฟ เวิด บี เกิด ฟอ ยู แอ็นด มี)
‘Cause baby, I swear no other man can do
(คอส เบบิ , ไอ ซแว โน อัฑเออะ แม็น แค็น ดู)
The things that you do when you love me
(เดอะ ธิง แดท ยู ดู ฮเว็น ยู ลัฝ มี)
Oh, baby, you’re my lifetime fantasy
(โอ , เบบิ , ยัวร์ มาย ไลฟ์ไทม์ แฟนทะซิ)

So smooth, love the way you walk
(โซ ซมูฑ , ลัฝ เดอะ เว ยู วอค)
I just love to hear when you talk your talk
(ไอ จัซท ลัฝ ทู เฮีย ฮเว็น ยู ทอค ยุร ทอค)
So if you’re feeling me, baby, let me know
(โซ อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี , เบบิ , เล็ท มี โน)
Because I want you, I want you
(บิคอส ไอ ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู)

Baby, no one else
(เบบิ , โน วัน เอ็ลซ)
Can ever want you like I do
(แค็น เอฝเออะ ว็อนท ยู ไลค ไก ดู)
I’m feelin’ love in the deepest fall, give you the
(แอม ฟีลิน ลัฝ อิน เดอะ ดีเปท ฟอล , กิฝ ยู เดอะ)
keys and all
(คี แซน ออล)
You even when helped me when the beef was on
(ยู อีเฝ็น ฮเว็น เฮ็ลพ มี ฮเว็น เดอะ บีฟ วอส ออน)

Tell me what you feel
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ฟีล)
‘Cause I’m feeling something real
(คอส แอม ฟีลอิง ซัมติง ริแอ็ล)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you, babe
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู , เบบ)

Slow down, love
(ซโล เดาน , ลัฝ)
Don’t you see me with my girl, what you thinkin’ it
(ด้อนท์ ยู ซี มี วิฑ มาย เกิล , ฮว็อท ยู ติ้งกิน หนิด)
was
(วอส)
I know you’re used to seein’ me in the clubs
(ไอ โน ยัวร์ ยูซ ทู ซีอินมี อิน เดอะ คลับ)
Different chicks, sippin’ Cris’, just a million in
(ดีฟเฟอะเร็นท ชิค , ซิบปิ่น คริซ , จัซท ดา มีลยัน อิน)
dubs
(ดับ)
But I’ve changed, only got eyes for her
(บัท แอฝ เชนจ , โอ๊นลี่ ก็อท ไอ ฟอ เฮอ)
Believe me, ain’t no girl dividin’ us
(บิลีฝ มี , เอน โน เกิล ดีฝวายดิน อัซ)
We could maybe elope, have a baby and all
(วี เคิด เมบี อิโลพ , แฮ็ฝ อะ เบบิ แอ็นด ออล)
‘Cause I don’t wanna be a player no more
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ เพย์เยอร์ โน โม)

Baby, no one else
(เบบิ , โน วัน เอ็ลซ)
Can ever want you like I do
(แค็น เอฝเออะ ว็อนท ยู ไลค ไก ดู)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู)

Tell me what you feel
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ฟีล)
‘Cause I’m feeling something real
(คอส แอม ฟีลอิง ซัมติง ริแอ็ล)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู)

Baby, no one else
(เบบิ , โน วัน เอ็ลซ)
Can ever want you like I do
(แค็น เอฝเออะ ว็อนท ยู ไลค ไก ดู)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู)

Tell me what you feel
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ฟีล)
‘Cause I’m feeling something real
(คอส แอม ฟีลอิง ซัมติง ริแอ็ล)
I feel the same way, you make the Don say
(ไอ ฟีล เดอะ เซม เว , ยู เมค เดอะ ด็อน เซ)
Girl, I want you, girl, I need you
(เกิล , ไอ ว็อนท ยู , เกิล , ไอ นีด ยู)

Baby…baby…baby…baby…
(เบบิ เบบิ เบบิ เบบิ)
Baby…baby…baby…baby…
(เบบิ เบบิ เบบิ เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Thalia feat Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น