เนื้อเพลง Push คำอ่านไทย Enrique Iglesias

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Fly boy yeah right
(ฟไล บอย เย่ ไรท)
Hey mamma they call me Wheezy
(เฮ มะมา เฑ คอล มี ฮวีสอิ)
You should be with me I gotta pocket full of reasons
(ยู เชิด บี วิฑ มี ไอ กอททะ พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ รี๊ซั่น)
Baby I can bless you when you ain’t even sneezing
(เบบิ ไอ แค็น บเล็ซ ยู ฮเว็น ยู เอน อีเฝ็น สนีซิง)
I be at your rescue when you don’t even need me
(ไอ บี แอ็ท ยุร เรซคยู ฮเว็น ยู ด้อนท์ อีเฝ็น นีด มี)
I can have you dreaming when you even sleeping
(ไอ แค็น แฮ็ฝ ยู ดรีมมิง ฮเว็น ยู อีเฝ็น ซลีพพิง)
Mamma I can help you get off like the weekend
(มะมา ไอ แค็น เฮ็ลพ ยู เก็ท ออฟฟ ไลค เดอะ วี๊คเกน)
You said what you wanna do it to the new Enrique
(ยู เซ็ด ฮว็อท ยู วอนนา ดู อิท ทู เดอะ นยู เอนรีเค)
I put this in and put the song on replay
(ไอ พัท ดีซ ซิน แอ็นด พัท เดอะ ซ็อง ออน รีเพลย์)
And then she backed it up like
(แอ็นด เด็น ชี แบ็ค ดิท อัพ ไลค)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
When you need it
(ฮเว็น ยู นีด ดิท)
Girl I try to hide it
(เกิล ไอ ทไร ทู ไฮด อิท)
But I can’t escape it oh baby
(บัท ไอ แค็นท เอ็ซเคพ อิท โอ เบบิ)
Please forgive me
(พลีส เฟาะกีฝ มี)
When I think of you my thoughts are so x-rated oh baby
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู มาย ธอท แซร์ โซ เอ๊กซฺ แร็ท โอ เบบิ)

Baby I don’t give a damn
(เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
I know that you don’t romance no one insight oh oh
(ไอ โน แดท ยู ด้อนท์ โระแมนซ โน วัน อีนไซท โอ โอ)
And your eyes don’t tell a lie
(แอ็นด ยุร ไอ ด้อนท์ เท็ล อะ ไล)
I know you wanna come with me tonight
(ไอ โน ยู วอนนา คัม วิฑ มี ทุไนท)
And I’ll see you right
(แอ็นด อิล ซี ยู ไรท)
But first you gotta
(บัท เฟิซท ยู กอททะ)

Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Make me believe you want it
(เมค มี บิลีฝ ยู ว็อนท ดิธ)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Know I can’t go on longing
(โน ไอ แค็นท โก ออน ลองอิง)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Go ahead lay it on it [Don’t stop]
(โก อะเฮด เล อิท ออน หนิด [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
Don’t stop until the morning [girl]
(ด้อนท์ ซท็อพ อันทีล เดอะ มอนิง [ เกิล ])
Just keep pushing back on it
(จัซท คีพ พุฌอิง แบ็ค ออน หนิด)

Do you want me [You know it]
(ดู ยู ว็อนท มี [ ยู โน อิท ])
Do you need me [You know it]
(ดู ยู นีด มี [ ยู โน อิท ])
Will you please me [You know it]
(วิล ยู พลีส มี [ ยู โน อิท ])
Will you tease me [You know it]
(วิล ยู ทีส มี [ ยู โน อิท ])

Baby I,
(เบบิ ไอ ,)
I’m the kinda guy that don’t get real excited [oh baby]
(แอม เดอะ กินดา ไก แดท ด้อนท์ เก็ท ริแอ็ล เอ็คไซท [ โอ เบบิ ])
When you have,
(ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ,)
When you have you’re private party I hope that I’m invited [oh baby]
(ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ยัวร์ พไรฝิท พาทิ ไอ โฮพ แดท แอม อินไฝท [ โอ เบบิ ])

Baby I don’t give a damn
(เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
I know you not romancing no one insight whoa [what your man gotta do with me, tell me]
(ไอ โน ยู น็อท โรแมนซิง โน วัน อีนไซท โว้ว [ ฮว็อท ยุร แม็น กอททะ ดู วิฑ มี , เท็ล มี ])
And your eyes don’t tell a lie
(แอ็นด ยุร ไอ ด้อนท์ เท็ล อะ ไล)
I know you wanna come with me tonight
(ไอ โน ยู วอนนา คัม วิฑ มี ทุไนท)
And I’ll see you right
(แอ็นด อิล ซี ยู ไรท)
But first you gotta
(บัท เฟิซท ยู กอททะ)

Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Make me believe you want it
(เมค มี บิลีฝ ยู ว็อนท ดิธ)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Girl I can’t go on longing
(เกิล ไอ แค็นท โก ออน ลองอิง)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Go ahead lay it on it [Don’t stop]
(โก อะเฮด เล อิท ออน หนิด [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
Don’t stop until the morning [girl]
(ด้อนท์ ซท็อพ อันทีล เดอะ มอนิง [ เกิล ])
Just keep pushing back on it
(จัซท คีพ พุฌอิง แบ็ค ออน หนิด)

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Now after you back it up just stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ จัซท ซท็อพ)
Now drop it like its hot, and pop it like a glock
(เนา ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , แอ็นด พ็อพ อิท ไลค เก คล็อก)
And stop it like a watch, now move it like
(แอ็นด ซท็อพ อิท ไลค เก ว็อช , เนา มูฝ อิท ไลค)
Clockwork
(คอกเควิก)
Your body screaming and your booty is an outburst
(ยุร บอดอิ ซครีมอิง แอ็นด ยุร บูทิ อีส แอน เอาทเบิซท)
She wanna do it do it with no delay
(ชี วอนนา ดู อิท ดู อิท วิฑ โน ดิเล)
I told her I can run it run it just like relay
(ไอ โทลด เฮอ ไอ แค็น รัน หนิด รัน หนิด จัซท ไลค ริเล)
cause I’m cool, just like the breeze way

(คอส แอม คูล , จัซท ไลค เดอะ บรีส เว)
Now push it like salt and PE-PE-PE-A
(เนา พุฌ อิท ไลค ซอลท แอ็นด PE PE PE อะ)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Make me believe you want it
(เมค มี บิลีฝ ยู ว็อนท ดิธ)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Girl I can’t go on longing
(เกิล ไอ แค็นท โก ออน ลองอิง)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Go ahead lay it on it [Don’t stop]
(โก อะเฮด เล อิท ออน หนิด [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
Don’t stop until the morning [girl]
(ด้อนท์ ซท็อพ อันทีล เดอะ มอนิง [ เกิล ])
Just keep pushing back on it
(จัซท คีพ พุฌอิง แบ็ค ออน หนิด)

Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Make me believe you want it
(เมค มี บิลีฝ ยู ว็อนท ดิธ)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Girl I can’t go on longing
(เกิล ไอ แค็นท โก ออน ลองอิง)
Push push back upon it [girl]
(พุฌ พุฌ แบ็ค อุพอน หนิด [ เกิล ])
Go ahead lay it on it [Don’t stop]
(โก อะเฮด เล อิท ออน หนิด [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
Don’t stop until the morning [girl]
(ด้อนท์ ซท็อพ อันทีล เดอะ มอนิง [ เกิล ])
Just keep pushing back on it
(จัซท คีพ พุฌอิง แบ็ค ออน หนิด)

Push push [girl] [Mr Morales]
(พุฌ พุฌ [ เกิล ] [ มีซเทอะ โมะราล ])
Push push [girl]
(พุฌ พุฌ [ เกิล ])
Push push [girl]
(พุฌ พุฌ [ เกิล ])
Push push
(พุฌ พุฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น