เนื้อเพลง Boom! คำอ่านไทย System of A Down

I’ve been walking through your streets,
(แอฝ บีน วอคกิง ธรู ยุร ซทรีท ,)
Where all you money’s earning,
(ฮแว ออล ยู มันอิ เออนิงส ,)
Where all your biulding’s crying,
(ฮแว ออล ยุร บายยูดิง คไรอิง ,)
And clueless neckties working,
(แอ็นด คลูเลส เนคทีสฺ เวิคกิง ,)
Revolving fake lawn houses,
(รีวอววิง เฟค ลอน เฮาซ ,)
Housing all your fears,
(เฮาสอิง ออล ยุร เฟีย ,)
Desensitized by TV,
(ดีเซนซิไทส ไบ ทีวี ,)
overbearing advertising,
(โอฝเวอร์เบริง แอดเหวิดไทซิง ,)
God of consumerism,
(ก็อด อ็อฝ คอนซิวเมอร์ลิซัม ,)
And all your crooked pictures,
(แอ็นด ออล ยุร ครุค พีคเชอะ ,)
Looking good, mirrorism,
(ลุคอิง เกิด , เมียรีซึม ,)
Filtering information,
(ฟิวตีริง อินเฟาะเมฌัน ,)
For the public eye,
(ฟอ เดอะ พับลิค ไอ ,)
Designed for profiteering,
(ดิไสน ฟอ พอฟฟีทีริง ,)
Your neighboor, what a guy.
(ยุร เนบอเออ , ฮว็อท ดา ไก)

BOOM, BOOM, BOOM, BOOM,
(บูม , บูม , บูม , บูม ,)
Every time you drop the bomb,
(เอฝริ ไทม ยู ดร็อพ เดอะ บ็อม ,)
You kill the god your child has born.
(ยู คิล เดอะ ก็อด ยุร ไชล แฮ็ส บอน)
BOOM, BOOM, BOOM, BOOM.
(บูม , บูม , บูม , บูม)

Modern globalization,
(มอดเอิน โกวเบลีเซเชิน ,)
Coupled with condemnations,
(คั๊พเพิ่ล วิฑ คอนเด็มเนฌัน ,)
Unnecessary death,
(อะเนซเอ็ซเซริ เด็ธ ,)
Matador corporations,
(แมทอะโด คอโพะเรฌัน ,)
Puppeting your frustrations,
(พัพเพดิง ยุร ฟรัซทเรฌัน ,)
With the blinded flag,
(วิฑ เดอะ บไลนด ฟแล็ก ,)
Manufacturing consent
(เมนูแฟคเจอริง ค็อนเซนท)
Is the name of the game,
(อีส เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ,)
The bottom line is money,
(เดอะ บอตตัม ไลน อีส มันอิ ,)
Nobody gives a f*ck.
(โนบอดี้ กิฝ ซา เอฟ *ck)
4000 hungry children die per hour,
(4000 ฮังกริ ชีลดเร็น ได เพอ เอาร ,)
from starvation,
(ฟร็อม ซทาเฝฌัน ,)
while billions spent on bombs,
(ฮไวล บีลยัน ซเพ็นท ออน บ็อม ,)
creating death showers.
(คริเอททิง เด็ธ เฌาเออะ)

BOOM, BOOM, BOOM, BOOM,
(บูม , บูม , บูม , บูม ,)
Every time you drop the bomb,
(เอฝริ ไทม ยู ดร็อพ เดอะ บ็อม ,)
You kill the god your child has born.
(ยู คิล เดอะ ก็อด ยุร ไชล แฮ็ส บอน)
BOOM, BOOM, BOOM, BOOM
(บูม , บูม , บูม , บูม)
BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM
(บูม /บูม /บูม /บูม /บูม /บูม /บูม)

Why, why, why, why must we kill, kill, kill, kill, our own, own, own, own kind…
(ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว มัซท วี คิล , คิล , คิล , คิล , เอ๊า โอน , โอน , โอน , โอน ไคนด)

BOOM, BOOM, BOOM, BOOM,
(บูม , บูม , บูม , บูม ,)
Every time you drop the bomb,
(เอฝริ ไทม ยู ดร็อพ เดอะ บ็อม ,)
You kill the god your child has born.
(ยู คิล เดอะ ก็อด ยุร ไชล แฮ็ส บอน)
BOOM, BOOM, BOOM, BOOM
(บูม , บูม , บูม , บูม)
BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM/BOOM
(บูม /บูม /บูม /บูม /บูม /บูม /บูม /บูม)
Every time you drop the bomb.
(เอฝริ ไทม ยู ดร็อพ เดอะ บ็อม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boom! คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น