เนื้อเพลง There Is คำอ่านไทย Box Car Racer

this vacation’s useless
(ดีซ เฝเคฌัน ยูสเหลด)
these white pills aren’t kind
(ฑิส ฮไวท พิล อเร้น ไคนด)
i’ve given a lot of thought on this 13-hour drive
(แอฝ กีฝเอ็น อะ ล็อท อ็อฝ ธอท ออน ดีซ 13 เอาร ดไรฝ)
i missed the grinding concrete where we sat past 8 or 9
(ไอ มิซ เดอะ กรายดิง คอนครีท ฮแว วี แซ็ท พาซท เอ๊ก ออ นาย)
and slowly finished laughing in the glow of our headlights
(แอ็นด ซโลลิ ฟีนอิฌ ลาฟอิง อิน เดอะ กโล อ็อฝ เอ๊า เฮดไลท์)
i’ve given a lot of thought to the nights we use to have
(แอฝ กีฝเอ็น อะ ล็อท อ็อฝ ธอท ทู เดอะ ไนท วี ยูซ ทู แฮ็ฝ)
the days have come and gone
(เดอะ เด แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
our lives went by so fast
(เอ๊า ไลฝ เว็นท ไบ โซ ฟัซท)
i faintly remember breathing on your bedroom floor
(ไอ เฟนทลิ ริเมมเบอะ บรีสดิง ออน ยุร เบดรูม ฟโล)
where i laid and told you but you sweared you loved me more
(ฮแว ไอ เลด แอ็นด โทลด ยู บัท ยู ซแว ยู ลัฝ มี โม)

do you care if i don’t know what to say
(ดู ยู แค อิฟ ฟาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
will you sleep tonight or will you think of me
(วิล ยู ซลีพ ทุไนท ออ วิล ยู ธิงค อ็อฝ มี)
will i shake this off pretend its all okay
(วิล ไอ เฌค ดีซ ออฟฟ พริเทนด อิทซ ซอร์ โอเค)
that there someone out there who feels just like me
(แดท แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ฮู ฟีล จัซท ไลค มี)
there is
(แดร์ อีส)

those notes you wrote me
(โฑส โนท ยู โรท มี)
i’ve kept them all
(แอฝ เค็พท เฑ็ม ออล)
i’ve given a lot of thought of how to write you back this fall
(แอฝ กีฝเอ็น อะ ล็อท อ็อฝ ธอท อ็อฝ เฮา ทู ไรท ยู แบ็ค ดีซ ฟอล)
with every single letter in every single word there
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เลทเทอะ อิน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เวิด แดร์)
will be a hidden message about a boy that
(วิล บี อะ ฮีดดน เมซซิจ อะเบาท ดา บอย แดท)
loves a girl
(ลัฝ ซา เกิล)
do you care if i don’t know what to say
(ดู ยู แค อิฟ ฟาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
will you sleep tonight or will you think of me
(วิล ยู ซลีพ ทุไนท ออ วิล ยู ธิงค อ็อฝ มี)
will i shake this off
(วิล ไอ เฌค ดีซ ออฟฟ)
pretend its all okay that there’s someone out there who feels just like me
(พริเทนด อิทซ ซอร์ โอเค แดท แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ฮู ฟีล จัซท ไลค มี)
there is
(แดร์ อีส)

do you care if i don’t know what to say?
(ดู ยู แค อิฟ ฟาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
will you sleep tonight or will you think of me
(วิล ยู ซลีพ ทุไนท ออ วิล ยู ธิงค อ็อฝ มี)
will i shake this off
(วิล ไอ เฌค ดีซ ออฟฟ)
pretend its all okay that there’s someone out there who feels just like me
(พริเทนด อิทซ ซอร์ โอเค แดท แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ฮู ฟีล จัซท ไลค มี)

do you care if i don’t know what to say?
(ดู ยู แค อิฟ ฟาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
will you sleep tonight or will you think of me
(วิล ยู ซลีพ ทุไนท ออ วิล ยู ธิงค อ็อฝ มี)
will i shake this off
(วิล ไอ เฌค ดีซ ออฟฟ)
pretend its all okay that there’s someone out there who feels just like me
(พริเทนด อิทซ ซอร์ โอเค แดท แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ฮู ฟีล จัซท ไลค มี)
there is
(แดร์ อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There Is คำอ่านไทย Box Car Racer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น