เนื้อเพลง You Da One คำอ่านไทย Rihanna

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is my love
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส มาย ลัฝ)

Baby, I love you, I need you here
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู , ไอ นีด ยู เฮียร)
Give me all the time
(กิฝ มี ออล เดอะ ไทม)
Baby we meant to be
(เบบิ วี เม็นท ทู บี)
You got me, smiling all the time
(ยู ก็อท มี , ซไมลอิง ออล เดอะ ไทม)

Cause you know how to give me that
(คอส ยู โน เฮา ทู กิฝ มี แดท)
You know how to pull me back
(ยู โน เฮา ทู พุล มี แบ็ค)
When I go runnin’, runnin’
(ฮเว็น นาย โก รูนนิน , รูนนิน)
Tryin’ to get away from loving ya
(ทายอิน ทู เก็ท อะเว ฟร็อม ลัฝอิง ยา)
You know how to love me hard
(ยู โน เฮา ทู ลัฝ มี ฮาด)
I won’t lie, I’m falling hard
(ไอ ว็อนท ไล , แอม ฟ๊อลิง ฮาด)
Yep, I’m falling for ya but there’s nothin wrong with that
(เย็พ , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยา บัท แดร์ นอทติน ร็อง วิฑ แดท)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is my love
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส มาย ลัฝ)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is mine
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส ไมน)

Baby come, tear me now, hold me now
(เบบิ คัม , เทีย มี เนา , โฮลด มี เนา)
Make me come alive
(เมค มี คัม อะไลฝ)
You got the sweetest touch
(ยู ก็อท เดอะ สีสเดส ทั๊ช)
I’m so happy, you came in my life
(แอม โซ แฮพพิ , ยู เคม อิน มาย ไลฟ)

Cause you know how to give me that
(คอส ยู โน เฮา ทู กิฝ มี แดท)
You know how to pull me back
(ยู โน เฮา ทู พุล มี แบ็ค)
When I go runnin’, runnin’
(ฮเว็น นาย โก รูนนิน , รูนนิน)
Tryin’ to get away from loving ya
(ทายอิน ทู เก็ท อะเว ฟร็อม ลัฝอิง ยา)

You know how to love me hard
(ยู โน เฮา ทู ลัฝ มี ฮาด)
I won’t lie, I’m falling hard
(ไอ ว็อนท ไล , แอม ฟ๊อลิง ฮาด)
Yep, I’m falling for ya but there’s nothin wrong with that
(เย็พ , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยา บัท แดร์ นอทติน ร็อง วิฑ แดท)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is my love
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส มาย ลัฝ)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is mine
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส ไมน)

And Yes I’m kinda crazy,
(แอ็นด เย็ซ แอม กินดา คเรสิ ,)
That’s what happens baby,
(แด๊ท ฮว็อท แฮพเพ็น เบบิ ,)
When you put it down
(ฮเว็น ยู พัท ดิธ เดาน)
You should’ve give it to me
(ยู ชูดดิฝ กิฝ อิท ทู มี)
Good like that,
(เกิด ไลค แดท ,)
Should’ve hit it like that,
(ชูดดิฝ ฮิท ดิธ ไลค แดท ,)
Had me yellin’ like that
(แฮ็ด มี เยลลิน ไลค แดท)
Didn’t know you would’ve had me coming back
(ดิ๊นอิน โน ยู วูดเด็ป แฮ็ด มี คัมอิง แบ็ค)

You the one that I’m feeling
(ยู ดิ วัน แดท แอม ฟีลอิง)
You the one that I’m loving
(ยู ดิ วัน แดท แอม ลัฝอิง)
Ain’t no other, that’s like you
(เอน โน อัฑเออะ , แด๊ท ไลค ยู)
No there’s just one, one, one
(โน แดร์ จัซท วัน , วัน , วัน)
No baby just one, one
(โน เบบิ จัซท วัน , วัน)
I bet you wanna know
(ไอ เบ็ท ยู วอนนา โน)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is my love
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส มาย ลัฝ)

You the one that I dream about all day
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ดรีม อะเบาท ดอร์ เด)
You the one that I think about always
(ยู ดิ วัน แดท ไอ ธิงค อะเบาท ออลเว)
You are the one so I make sure I behave!
(ยู อาร์ ดิ วัน โซ ไอ เมค ฌุร ไอ บิเฮฟ !)
My love is your love, your love is mine
(มาย ลัฝ อีส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ อีส ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Da One คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น