เนื้อเพลง Do What U Want คำอ่านไทย Lady Gaga feat R. Kelly

I feel good, I walk alone
(ไอ ฟีล เกิด , ไอ วอค อะโลน)
But then I trip by myself and I fall
(บัท เด็น นาย ทริพ ไบ ไมเซลฟ แอ็นด ดาย ฟอล)
I, I stand up, and then I’m okay
(ไอ , ไอ ซแท็นด อัพ , แอ็นด เด็น แอม โอเค)
But then you print that sh*t
(บัท เด็น ยู พริ๊นท แดท ฌะ *ที)
That makes me want to scream
(แดท เมค มี ว็อนท ทู ซครีม)

So do what you want
(โซ ดู ฮว็อท ยู ว็อนท)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
Do what you want
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท)
Don’t stop, let’s party
(ด้อนท์ ซท็อพ , เล็ท พาทิ)
Do what you want
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
Do what you want
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)

Write what you want
(ไรท ฮว็อท ยู ว็อนท)
Say what you want bout me
(เซ ฮว็อท ยู ว็อนท เบาท มี)
If you’re wondering
(อิฟ ยัวร์ วันเดอะริง)
Know that I’m not sorry
(โน แดท แอม น็อท ซอริ)

Do what you want
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)

You can’t have my heart
(ยู แค็นท แฮ็ฝ มาย ฮาท)
And you won’t use my mind but
(แอ็นด ยู ว็อนท ยูซ มาย ไมนด บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want with my body
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
You can’t stop my voice cause
(ยู แค็นท ซท็อพ มาย ฝอยซ คอส)
You don’t own my life but
(ยู ด้อนท์ โอน มาย ไลฟ บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])

Early morning, longer nights
(เออลิ มอนิง , ลองเงอ ไนท)
Tom Ford, private flights
(ท็อม โฟด , พไรฝิท ฟไลท)
Crazy schedule, fast life
(คเรสิ ซเคจยูล , ฟัซท ไลฟ)
I wouldn’t trade it in
(ไอ วูดดึ่น เทรด อิท อิน)
Cause it’s our life [now let’s slow it down…]
(คอส อิทซ เอ๊า ไลฟ [ เนา เล็ท ซโล อิท เดาน ])

I could be the drink in your cup
(ไอ เคิด บี เดอะ ดริงค อิน ยุร คัพ)
I could be the green in your blunt
(ไอ เคิด บี เดอะ กรีน อิน ยุร บลันท)
Your ” pusha ” man, ya I got what you want
(ยุร ” พูช่า ” แม็น , ยา ไอ ก็อท ฮว็อท ยู ว็อนท)
You wanna escape all of the crazy sh*t
(ยู วอนนา เอ็ซเคพ ออล อ็อฝ เดอะ คเรสิ ฌะ *ที)
You’re the Marilyn, I’m the president
(ยัวร์ เดอะ มาริลีน , แอม เดอะ พเรสอิเด็นท)
And I’d love to hear you sing, girl
(แอ็นด อาย ลัฝ ทู เฮีย ยู ซิง , เกิล)

Do what I want
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Do what I want with your body
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท วิฑ ยุร บอดอิ)
Do what I want
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Do what I want with your body
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท วิฑ ยุร บอดอิ)
Back of the club, taking shots, getting naughty
(แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ , เทคอิง ฌ็อท , เกดดดิ้ง นอทิ)
No invitations, it’s a private party
(โน อินฝิเทฌัน , อิทซ ซา พไรฝิท พาทิ)
Do what I want
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Do what I want with your body
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท วิฑ ยุร บอดอิ)
Do what I want
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Do what I want with your body
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท วิฑ ยุร บอดอิ)
Ya we taking these haters and we roughin’ ’em up
(ยา วี เทคอิง ฑิส เฮเดอ แซน วี รอฟิน เอ็ม อัพ)
And we laying a cut like we don’t give a f*ck
(แอ็นด วี เลยิง อะ คัท ไลค วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)

You can’t have my heart
(ยู แค็นท แฮ็ฝ มาย ฮาท)
And you won’t use my mind but
(แอ็นด ยู ว็อนท ยูซ มาย ไมนด บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want with my body
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
You can’t stop my voice cause
(ยู แค็นท ซท็อพ มาย ฝอยซ คอส)
You don’t own my life but
(ยู ด้อนท์ โอน มาย ไลฟ บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])

Sometimes I’m scared I suppose
(ซัมไทม์ แอม ซคา ดาย ซัพโพส)
If you ever let me go
(อิฟ ยู เอฝเออะ เล็ท มี โก)
I would fall apart
(ไอ เวิด ฟอล อะพาท)
If you break my heart
(อิฟ ยู บเรค มาย ฮาท)
So just take my body
(โซ จัซท เทค มาย บอดอิ)
And don’t stop the party
(แอ็นด ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)

You can’t have my heart
(ยู แค็นท แฮ็ฝ มาย ฮาท)
And you won’t use my mind but
(แอ็นด ยู ว็อนท ยูซ มาย ไมนด บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want with my body
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
You can’t stop my voice cause
(ยู แค็นท ซท็อพ มาย ฝอยซ คอส)
You don’t own my life but
(ยู ด้อนท์ โอน มาย ไลฟ บัท)
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])
Do what you want [with my body]
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท [ วิฑ มาย บอดอิ ])

Do what you want with me
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มี)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
Do what you want with me
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มี)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
Do what you want with me
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มี)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)
Do what you want with me
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มี)
What you want with my body
(ฮว็อท ยู ว็อนท วิฑ มาย บอดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do What U Want คำอ่านไทย Lady Gaga feat R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น