เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Oh!
(โอ !)
Oh oh, oh oh oh oh……
(โอ โอ , โอ โอ โอ โอ)
I love to see you walk into the room
(ไอ ลัฝ ทู ซี ยู วอค อีนทุ เดอะ รุม)
Body shining lighting up the place
(บอดอิ ชายนิง ลายดิง อัพ เดอะ พเลซ)
And when you talk, everybody stops
(แอ็นด ฮเว็น ยู ทอค , เอวี่บอดี้ ซท็อพ)
Cause they know you know just what to say
(คอส เฑ โน ยู โน จัซท ฮว็อท ทู เซ)
And the way that you protect your friends
(แอ็นด เดอะ เว แดท ยู พโระเทคท ยุร ฟเร็นด)
Baby, I respect you for that
(เบบิ , ไอ ริซเพคท ยู ฟอ แดท)
And when you grow, you take everyone you love along
(แอ็นด ฮเว็น ยู กโร , ยู เทค เอ๊วี่วัน ยู ลัฝ อะลอง)
I love that you don’t fly me away
(ไอ ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ ฟไล มี อะเว)
Don’t need to buy a diamond key to unlock my heart
(ด้อนท์ นีด ทู ไบ อะ ไดมันด คี ทู อันลอค มาย ฮาท)
You shelter my soul
(ยู เฌลเทอะ มาย โซล)
You’re my fire when I’m cold
(ยัวร์ มาย ไฟร ฮเว็น แอม โคลด)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
It was many years ago
(อิท วอส เมนอิ เยีย อะโก)
Baby when you
(เบบิ ฮเว็น ยู)
Stole my cool
(ซโทล มาย คูล)
Cause you had me at hello
(คอส ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello, oh oh oh oh oh
(เฮ็ลโล , โอ โอ โอ โอ โอ)

I get so excited when you travel with me
(ไอ เก็ท โซ เอ็คไซท ฮเว็น ยู ทแรฝแอ็ล วิฑ มี)
Baby, while I’m on my grind
(เบบิ , ฮไวล แอม ออน มาย ไกรนด)
And never would I ever let my hustle
(แอ็นด เนฝเออะ เวิด ดาย เอฝเออะ เล็ท มาย เฮสเซล)
Come between me and my family time
(คัม บีทวิน มี แอ็นด มาย แฟมอิลิ ไทม)
You keep me humble out of this hype
(ยู คีพ มี ฮั๊มเบิ้ล เอ้า อ็อฝ ดีซ เฮฝ)
Cause you know there’s more to life
(คอส ยู โน แดร์ โม ทู ไลฟ)
If I need you, you will be here
(อิฟ ฟาย นีด ยู , ยู วิล บี เฮียร)
You will make the sacrifice
(ยู วิล เมค เดอะ แซคริไฟซ)
Don’t fly me away
(ด้อนท์ ฟไล มี อะเว)
Don’t need to buy a diamond key to unlock my heart
(ด้อนท์ นีด ทู ไบ อะ ไดมันด คี ทู อันลอค มาย ฮาท)
You shelter my soul
(ยู เฌลเทอะ มาย โซล)
You’re my fire when I’m cold
(ยัวร์ มาย ไฟร ฮเว็น แอม โคลด)
Just want you to know
(จัซท ว็อนท ยู ทู โน)

You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
It was many years ago
(อิท วอส เมนอิ เยีย อะโก)
Baby when you
(เบบิ ฮเว็น ยู)
Stole my cool
(ซโทล มาย คูล)
Cause you had me at hello
(คอส ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello, oh oh oh oh oh
(เฮ็ลโล , โอ โอ โอ โอ โอ)

Gotta feel you and be near you
(กอททะ ฟีล ยู แอ็นด บี เนีย ยู)
You’re the air that I breathe to survive
(ยัวร์ ดิ แอ แดท ไอ บรีฑ ทู เซอะไฝฝ)
Gotta hold you, wanna show you
(กอททะ โฮลด ยู , วอนนา โฌ ยู)
That without you my sun doesn’t shine
(แดท วิเฑาท ยู มาย ซัน ดัสอินท ไฌน)
You don’t have to try so hard for me to love you
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร โซ ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Boy, without you my life just ain’t the same
(บอย , วิเฑาท ยู มาย ไลฟ จัซท เอน เดอะ เซม)
You don’t have to try so hard for me to love you
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร โซ ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
You had me at hello!
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล !)

You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
It was many years ago
(อิท วอส เมนอิ เยีย อะโก)
Baby when you
(เบบิ ฮเว็น ยู)
Stole my cool
(ซโทล มาย คูล)
Cause you had me at hello
(คอส ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello, oh oh oh oh oh
(เฮ็ลโล , โอ โอ โอ โอ โอ)
It was many years ago
(อิท วอส เมนอิ เยีย อะโก)
Baby when you
(เบบิ ฮเว็น ยู)
Stole my cool
(ซโทล มาย คูล)
You had me at hello
(ยู แฮ็ด มี แอ็ท เฮ็ลโล)
Hello
(เฮ็ลโล)
Hello, oh oh oh oh oh……..
(เฮ็ลโล , โอ โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น